info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедре

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Катедра за хидро и термоенергетику

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Катедра за индустријско инжењерство

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Катедра за термотехнику

Катедра за механику и конструкције

Катедра за опште предмете

Катедра за материјале, заваривање и металургију

Катедра за технологију пластичности и обрадне системе

Катедра за инжењерство заштите радне средине