info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за инжењерство заштите радне средине

У СТАЊУ МИРОВАЊА

(ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ КАТЕДРИ НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ, Члан 2)

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Електромагнетна зрачења

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Транспорт и складиштење опасних материја

2

1

Обавезни

2П + 2В

5

Хемија у индустријским системима

2

1

Обавезни

2П + 2В

5

Конфор радне средине

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Ергономско пројектовање

2

1

Обавезни

2П + 2В

5

Безбједност и заштита на раду

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Безбједност у технолошким системима

2

2

Обавезни

2П + 2В

5

Безбједност при грађевинским радовима

2

2

Обавезни

2П + 2В

5

Заштита при унутрашњем транспорту

2

2

Обавезни

2П + 2В

5

Системи и уређаји заштите

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Заштита на раду

1

4

Обавезни

2П + 2В

6

Заштита од опасног дејства електричне струје

1

5

Обавезни

3П + 2В

5

Системи и уређаји заштите

1

5

Обавезни

2П + 2В

5

Управљање отпадом

1

5

Изборни

2П + 2В

5

Заштита од пожара и експлозије

1

5

Обавезни

2П + 2В

5

Системи и уређаји заштите – 2016

1

5

Обавезни

45 + 30

6

Заштита од пожара и експлозије – 2016

1

5

Обавезни

45 + 30

6

Микроклима и радна околина – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

5

Индустријски објекти и урбанизација – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

4

Управљање отпадом – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

4

Заштита животне средине и одрживи развој

1

5

Изборни

2П + 2В

4

Медицина рада

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Економика заштите на раду

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Сигурносна техника

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Процјена и симулација ризика

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Пројектовање система и уређаја заштите

1

6

Обавезни

2П + 2В

5

Пројектовање система заштите и уређаја – 2016

1

6

Обавезни

30 + 30

5

Процјена и симулација ризика – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

4

Сигурносна техника – 2016

1

6

Изборни

30 + 15

4

Заштита здравља и безбједност на раду – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

4

Безбједност у технолошким системима – 2016

1

8

Обавезни

30 + 30

5

Безбједност при грађевинским радовима – 2016

1

8

Обавезни

30 + 30

4