info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Трећа година

СЕМЕСТАР VI (од 21. 2. 2022. до 3. 6. 2022. године)

Посљедња измјена: 3. 3. 2022.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ

П – С29

Машине алатке

В – Г1 – Л-ТОР

Алати и прибори

В – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

Алати за обраду
деформисањем

В – Л-ТОП

9.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ

П – С29

Машине алатке

В – Г1 – Л-ТОР

Алати и прибори

В – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

Алати за обраду
деформисањем

В – Л-ТОП

10.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ

П – С29

АУТОМАТИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ

П – Л-МР

Машине алатке

В – Г2 – Л-ТОР

АЛАТИ И ПРИБОРИ

П – С11

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП
??. 3. 2021.

11.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г1 – Л-МЗ

АУТОМАТИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ

П – Л-МР

Машине алатке

В – Г2 – Л-ТОР

АЛАТИ И ПРИБОРИ

П – С11

Машине за обраду
деформисањем

В – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП
??. 3. 2021.

12.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г1 – Л-МЗ

Аутоматизације производње

В – Л-МР

Заваривање и
термичка обрада

В – Г1 – Л-МЗ

Машине за обраду
деформисањем

В – Л-ТОП

13.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г1 – Л-МЗ

Аутоматизације производње

В – Л-МР

Заваривање и
термичка обрада

В – Г1 – Л-МЗ

Технички енглeски jeзик II

В – С21

ПРОИЗВОДНА
МЈЕРНА ТЕХНИКА

П – С19

14.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г2 – Л-МЗ

Заваривање и
термичка обрада

В – Г2 – Л-МЗ

Технички енглeски jeзик II

В – С21

ПРОИЗВОДНА
МЈЕРНА ТЕХНИКА

П – С19

15.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г2 – Л-МЗ

Заваривање и
термичка обрада

В – Г2 – Л-МЗ

Производна мјерна
техника

В – Л-МТ

16.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г2 – Л-МЗ

Производна мјерна
техника

В – Л-МТ

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊЕ; В – вјежбе; С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

МЈЕРЕЊА У
ЕНЕРГЕТИЦИ

П – С11

ГРИЈАЊЕ (ТТ)

П – С11

ОПРЕМА МОТОРА (СМ)

П – Л-МВ

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА (ХиТЕ)

П – С29

ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА (ТТ)

П – С29

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)*

П – Л-МВ

ХИДРОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА (ХиТЕ)

П – Кабинет

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ТУРБОМАШИНА

П – Л-ЕЕ

9.15

МЈЕРЕЊА У
ЕНЕРГЕТИЦИ

П – С11

ГРИЈАЊЕ (ТТ)

П – С11

ОПРЕМА МОТОРА (СМ)

П – Л-МВ

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА (ХиТЕ)

П – С29

ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА (ТТ)

П – С29

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)*

П – Л-МВ

ХИДРОЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА (ХиТЕ)

П – Кабинет

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ТУРБОМАШИНА

П – Л-ЕЕ

10.15

МЈЕРЕЊА У
ЕНЕРГЕТИЦИ

П – С11

Гријање (ТТ)

В – С11

Опрема мотора (СМ)

В – Л-МВ

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА (ХиТЕ)

П – С29

Транспорт цијевима (ТТ)

В – С29

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА (ТТ)

П – Л-ЕЕ

Изборни предмет 3 (СМ)*

В – Л-МВ

Хидроенергетска постројења (ХиТЕ)

В – Кабинет

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ТУРБОМАШИНА

П – Л-ЕЕ

11.15

Мјерења у енергетици

В – Г1 – Л-МТ

Гријање (ТТ)

В – С11

Опрема мотора (СМ)

В – Л-МВ

Хидромеханичка опрема (ХиТЕ)

В – С29

Транспорт цијевима (ТТ)

В – С29

Технологија одржавања
мотора и возила (СМ)

В – Л-МВ

Расхладна постројења (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет 3 (СМ)*

В – Л-МВ

Хидроенергетска постројења (ХиТЕ)

В – Кабинет

12.15

Мјерења у енергетици

В – Г1 – Л-МТ

Опрема мотора (СМ)

В – Л-МВ

Хидромеханичка опрема (ХиТЕ)

В – С29

Технологија одржавања
мотора и возила (СМ)

В – Л-МВ

Расхладна постројења (ТТ)

В – Л-ЕЕ

13.15

Мјерења у енергетици

В – Г2 – Л-МТ

Основи теорије турбомашина

В – С29

Технички енглeски jeзик II

В – С21

14.15

Мјерења у енергетици

В – Г2 – Л-МТ

Основи теорије турбомашина

В – С29

Технички енглeски jeзик II

В – С21

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊЕ; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-МТ – Лабораторија за мјерну технику
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Изборни предмет 3 (СМ) – Моторна возила II / Основи транспортне технике / Основи организације и економике

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – 21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

П – 21

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО
ПРОГРАМИРАЊЕ

П – 21

(од 8.15 до 10.30)

9.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – 21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

П – 21

ЕЛЕКТРОНИКА II

П – Л-1204 (ЕТФ)

УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА
ТЕХНИКА

П – 29

10.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

П – 21

ЕЛЕКТРОНИКА II

П – Л-1204 (ЕТФ)

УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА
ТЕХНИКА

П – 29

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I

П – 21
(од 10.45 до 13.00)

11.15

Актуатори и сензори

П – С21

Хидраулика и пнеуматика

В – 21

Електроника II

П – Л-1204 (ЕТФ)

Управљачка и комуникациона техника

В – Л-МР

12.15

Актуатори и сензори

П – С21

Хидраулика и пнеуматика

В – 21

Електроника II

П – Л-1204 (ЕТФ)

Управљачка и комуникациона техника

В – Л-МР

13.15

Технички енглeски jeзик II

В – 21

14.15

Технички енглeски jeзик II

В – 21

15.15

Објектно оријентисано програмирање

В – РЦМФ

16.15

Објектно оријентисано програмирање

В – РЦМФ

17.15

Аутоматско управљање I

В – 29

18.15

Аутоматско управљање I

В – 29

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊЕ, В – вјежбе;  С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију,
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
ЕТФ – Елетротехнички факултет

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: Индустријско инжењерство

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе;
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ТОП –
Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:
У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду,
вјежбе се реализују од 11. 10. 2021. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 11. 10. 2021. године.
Изборни предмет I (Процесна организација/Технологија организације индустријских система)
Изборни предмет II (Пројектовање помоћу рачунара II/Обновљиви извори енергије)

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
РЦМФ –
Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе
се реализују од 9. 11. 2020. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.
Изборни предмет I и Изборни предмет II (Микроклима и радна средина/ Индустријски објекти и урбанизација/Управљање отпадом/Информационе технологије)