info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Трећа година

СЕМЕСТАР VI (од 19. 2. 2024. до 7. 6. 2024. године)

Посљедња измјена: 10. 2. 2024.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

Алати за обраду
деформисањем

В – РЦМФ

Алати и прибори

В – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

9.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г1 – Л-МЗ

Алати за обраду
деформисањем

В – РЦМФ

Алати и прибори

В – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

10.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г1 – Л-МЗ

МАШИНЕ АЛАТКЕ

П – С29

АЛАТИ И ПРИБОРИ

П – С21

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

11.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г1 – Л-МЗ

МАШИНЕ АЛАТКЕ

П – С29

АЛАТИ И ПРИБОРИ

П – С21

12.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г2 – Л-МЗ

МАШИНЕ АЛАТКЕ

П – С29

Заваривање и
термичка обрада

В – Г1 – Л-МЗ

Машине за обраду
деформисањем

В – Л-ТОП

13.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г2 – Л-МЗ

Заваривање и
термичка обрада

В – Г1 – Л-МЗ

Машине за обраду
деформисањем

В – Л-ТОП

ПРОИЗВОДНА
МЈЕРНА ТЕХНИКА

П – С19

14.15

ЗАВАРИВАЊЕ И
ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г2 – Л-МЗ

АУТОМАТИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ

П – Л-AM

Машине алатке

В – Г2 – Л-ТОР

Заваривање и
термичка обрада

В – Г2 – Л-МЗ

Технички енглeски
jeзик II

В – С21

ПРОИЗВОДНА
МЈЕРНА ТЕХНИКА

П – С19

15.15

АУТОМАТИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ

П – Л-AM

Машине алатке

В – Г2 – Л-ТОР

Заваривање и
термичка обрада

В – Г2 – Л-МЗ

Технички енглeски
jeзик II

В – С21

Производна мјерна
техника

П – Л-МТ

16.15

Аутоматизација
производње

В – Л-AM

Машине алатке

В – Г1 – Л-ТОР

Производна мјерна
техника

П – Л-МТ

17.15

Аутоматизација
производње

В – Л-AM

Машине алатке

В – Г1 – Л-ТОР

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊЕ; В – вјежбе; С11 и С21 – сале на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ГРИЈАЊЕ (ТТ)

П – С11

ОПРЕМА МОТОРА (СМ)

П – Л-МВ

Расхладна постројења (ТТ)

В – Л-ЕЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)*

П – Л-МВ

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ТУРБОМАШИНА

П – Л-ЕЕ

9.15

Мјерења у енергетици

В – Г1 – Л-МТ

ГРИЈАЊЕ (ТТ)

П – С11

ОПРЕМА МОТОРА (СМ)

П – Л-МВ

Расхладна постројења (ТТ)

В – Л-ЕЕ

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)*

П – Л-МВ

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ТУРБОМАШИНА

П – Л-ЕЕ

10.15

Мјерења у енергетици

В – Г1 – Л-МТ

Гријање (ТТ)

В – С11

Опрема мотора (СМ)

В – Л-МВ

Транспорт цијевима (ТТ)

В – С29

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА
МОТОРА И ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА (ТТ)

П – Л-ЕЕ

Изборни предмет 3 (СМ)*

В – Л-МВ

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ТУРБОМАШИНА

П – Л-ЕЕ

11.15

Гријање (ТТ)

В – С11

Опрема мотора (СМ)

В – Л-МВ

Транспорт цијевима (ТТ)

В – С29

Технологија одржавања мотора
и возила (СМ)

В – Л-МВ

МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ

П – С11

12.15

Опрема мотора (СМ)

В – Л-МВ

Технологија одржавања мотора
и возила (СМ)

В – Л-МВ

ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА (ТТ)

П – С29

Изборни предмет 3 (СМ)*

В – Л-МВ

МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ

П – С11

13.15

Основи теорије турбомашина

В – С29

ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА (ТТ)

П – С29

МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ

П – С11

14.15

Основи теорије турбомашина

В – С29

Технички енглeски jeзик II

В – С21

15.15

Технички енглeски jeзик II

В – С21

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊЕ; В – вјежбе; С11, С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику
Л-МТ – Лабораторија за мјерну технику

* Изборни предмет 3 (СМ) – Моторна возила II / Основи транспортне технике / Основи организације и економике

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – С21

ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА

П – С21

9.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – С21

ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА

П – С21

ЕЛЕКТРОНИКА II

П – Л-1204 (ЕТФ)

УПРАВЉАЧКА И
КОМУНИКАЦИОНА
ТЕХНИКА/ СКЛАДИШНА
ТЕХНИКА И ЛОГИСТИКА

П – Л-АМ

10.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – С21

ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА

П – С21

ЕЛЕКТРОНИКА II

П – Л-1204 (ЕТФ)

УПРАВЉАЧКА И
КОМУНИКАЦИОНА
ТЕХНИКА/ СКЛАДИШНА
ТЕХНИКА И ЛОГИСТИКА

П – Л-АМ

АУТОМАТСКО
УПРАВЉАЊЕ I

П ‒ С21

11.15

Актуатори и сензори

В ‒ С21

Хидраулика и пнеуматика

В – С21

Електроника II

В – Л-1204 (ЕТФ)

Управљачка и
комуникациона техника/
Складишна техника и
логистика

В – Л-АМ

АУТОМАТСКО
УПРАВЉАЊЕ I

П ‒ С21

12.15

Актуатори и сензори

В ‒ С21

Хидраулика и пнеуматика

В – С21

Електроника II

В – Л-1204 (ЕТФ)

Управљачка и
комуникациона техника/
Складишна техника и
логистика

В – Л-АМ

АУТОМАТСКО
УПРАВЉАЊЕ I

П ‒ С21

ОБЈЕКТНО
ОРИЈЕНТИСАНО
ПРОГРАМИРАЊЕ

П ‒ С11

13.15

ОБЈЕКТНО
ОРИЈЕНТИСАНО
ПРОГРАМИРАЊЕ

П ‒ С11

14.15

Аутоматско управљање I

В ‒ С21

Технички енглeски jeзик II

В – С21

Објектно оријентисано
програмирање

В – РЦМФ

15.15

Аутоматско управљање I

В ‒ С21

Технички енглeски jeзик II

В – С21

Објектно оријентисано
програмирање

В – РЦМФ

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊЕ, В – вјежбе;  С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-ТОП –
Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:
У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду,
вјежбе се реализују од 11. 10. 2021. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 10. 10. 2022. године.
Изборни предмет I (Процесна организација/Технологија организације индустријских система)
Изборни предмет II (Пројектовање помоћу рачунара II/Обновљиви извори енергије)