info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Трећа година

СЕМЕСТАР V (од 2. 11. 2020. до 30. 1. 2021. године)

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II

П – С11

Технологија обраде
деформисањем

В – Г1 – РЦМФ

Основи конструисања

В – РЦМФ

Пројектовање помоћу
рачунара II

В – РЦМФ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

9.15

Неконвенционални поступци
обраде

В – Л-ТОП

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II

П – С11

Технологија обраде
деформисањем

В – Г1 – РЦМФ

Основи конструисања

В – РЦМФ

Пројектовање помоћу
рачунара II

В – РЦМФ

10.15

Неконвенционални поступци
обраде

В – Л-ТОП

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II

П – С11

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ

П – Л-ТОР

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ
ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ

П – Л-ТОП

11.15

Технологија обраде
резањем

В – Л-ТОР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ

П – Л-ТОР

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ
ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ
П – Л-ТОП

12.15

Технологија обраде
резањем

В – Л-ТОР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ

П – Л-ТОР

ТРИБОЛОГИЈА

П – Л-ТОП

13.15

Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)

(13.15 – 14.30)
В – С21

Технологија обраде
деформисањем

В – Г2 – РЦМФ

Трибологија

В – Л-ТОР

ТРИБОЛОГИЈА

П – Л-ТОП

ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА

П – РЦМФ

14.15

Технологија обраде
деформисањем

В – Г2 – РЦМФ

Трибологија

В – Л-ТОР

ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА

П – РЦМФ

15.15

Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)

(14.45 – 16.15)
В – С21 

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

П – Л-МЗ

16.15

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

П – Л-МЗ

17.15

Савремени материјали

В – Л-МЗ

18.15

Савремени материјали

В – Л-МЗ

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се реализују од 9. 11. 2020. год.

Изборни предмет I (Основи конструисања/Савремени материјали); Изборни предмет II (Трибологија/Неконвенционални поступци обраде)

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ТЕРМОДИНАМИКА II

П – С21

ОСНОВИ КОТЛОВА    (ХиТЕ, ТТ)

П – С29

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (СМ)

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ХиТЕ, ТТ)

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
МОБИЛНИХ МАШИНА (СМ)

П – С21

МОТОРИ СУС

П – С29

МОТОРНА ВОЗИЛА I (СМ)

П – Л-МВ

9.15

ТЕРМОДИНАМИКА II

П – С21

ОСНОВИ КОТЛОВА    (ХиТЕ, ТТ)

П – С29

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (СМ)

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ХиТЕ, ТТ)

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
МОБИЛНИХ МАШИНА (СМ)

П – С21

МОТОРИ СУС

П – С29

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ОДРЖАВАЊА (ХиТЕ, ТТ)

П – Л-ЕЕ

МОТОРНА ВОЗИЛА I (СМ)

П – Л-МВ

10.15

ТЕРМОДИНАМИКА II

П – С21

ОСНОВИ КОТЛОВА    (ХиТЕ, ТТ)

П – С29

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (СМ)

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ХиТЕ, ТТ)

П – С21

МОТОРИ СУС

П – С29

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ОДРЖАВАЊА (ХиТЕ, ТТ)

П – Л-ЕЕ

МОТОРНА ВОЗИЛА I (СМ)

П – Л-МВ

11.15

Основи котлова (ХиТЕ, ТТ)

В – С29

Безбједност саобраћаја (СМ)

В – Л-МВ

Хидраулика и пнеуматика (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-ХП

Хидраулика и пнеуматика
мобилних машина (СМ)

В – Л-ХП

Мотори СУС

В – С29

Основи теорије одржавања (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-ЕЕ

Моторна возила I (СМ)

В – Л-МВ

12.15

Основи котлова (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-МВ

Безбједност саобраћаја (СМ)

В – Л-МВ

Хидраулика и пнеуматика (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-ХП

Хидраулика и пнеуматика
мобилних машина (СМ)

В – Л-ХП

Мотори СУС

В – С29

Основи теорије одржавања (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-ЕЕ

Моторна возила I (СМ)

В – Л-МВ

13.15

Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)

(13.15 – 14.30)
В – С21

14.15

Термодинамика II

В – С21

15.15

Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)

(14.45 – 16.15)
В – С21 

Термодинамика II

В – С21

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

*Изборни предмет 3 (СМ) – Моторна возила II / Основи транспортне технике / Основи организације и економике

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

Мјерења у мехатроници

В ‒ С29

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА II

П – С11

ЕЛЕКТРОНИКА I

П – С29

ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

П – С11

ОСНОВИ МОТОРА И ВОЗИЛА

П – С29

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

9.15

Мјерења у мехатроници

В ‒ С29

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА II

П – С11

ЕЛЕКТРОНИКА I

П – С29

ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

П – С11

ОСНОВИ МОТОРА И ВОЗИЛА

П – С29

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

10.15

МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ

П ‒ С29

ЕЛЕКТРОНИКА I

П – С29

Електроника I

В – С29

11.15

МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ

П ‒ С29

Конструисање помоћу рачунара II

В – РЦМФ

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – С29

Основи мотора и возила

В – С29

Електроника I

В – С29

12.15

МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ

П ‒ С29

Конструисање помоћу рачунара II

В – РЦМФ

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – С29

Основи мотора и возила

В – С29

Енергетска постројења

В – С21

13.15

Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)

(13.15 – 14.30)
В – С21

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – С29

Енергетска постројења

В – С21

14.15

15.15

Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)

(14.45 – 16.15)
В – С21 

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе;  С11, С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)

(13.15 – 14.30)
В – С21

14.15

15.15

Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)

(14.45 – 16.15)
В – С21 

16.15

17.15

18.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 – сала на првом и другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)

(13.15 – 14.30)
В – С21

14.15

15.15

Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)

(14.45 – 16.15)
В – С21 

16.15

17.15

18.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МТ
– Лабораторија за мјерну технику