info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Трећа година

СЕМЕСТАР V (од 4. 10. 2021. до 14. 1. 2022. године)

Посљедња измјена: 27. 9. 2021.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II

П – С11

Основи конструисања

В – РЦМФ

Пројектовање помоћу
рачунара II

В – РЦМФ

Технологија обраде
деформисањем

В – РЦМФ

9.15

Неконвенционални поступци
обраде

В – Л-ТОП

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II

П – С11

Основи конструисања

В – РЦМФ

Пројектовање помоћу
рачунара II

В – РЦМФ

Технологија обраде
деформисањем

В – РЦМФ

10.15

Неконвенционални поступци
обраде

В – Л-ТОП

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II

П – С11

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ

П – Л-ТОР

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ

ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ

П – Л-ТОП

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
ДЕФОРМИСАЊЕМ

В – Л-ТОП

11.15

Технологија обраде
резањем

В – Л-ТОР

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ

П – Л-ТОР

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ

ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ

В – Л-ТОП

12.15

Технологија обраде
резањем

В – Л-ТОР

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

П – Л-МЗ

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ
РЕЗАЊЕМ

П – Л-ТОР

ТРИБОЛОГИЈА

В – Л-ТОП

13.15

Технички енглeски jeзик I

В – С21

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

П – Л-МЗ

Трибологија

В – Л-ТОР

ТРИБОЛОГИЈА

В – Л-ТОП

ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА

П – РЦМФ

14.15

Технички енглeски jeзик I

В – С21

Савремени материјали

П – Л-МЗ

Трибологија

В – Л-ТОР

ОСНОВИ КОНСТРУИСАЊА

П – РЦМФ

15.15

Савремени материјали

П – Л-МЗ

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С19 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се
реализују од 11. 10. 2021. год.

Изборни предмет I (Основи конструисања/Савремени материјали); Изборни предмет II (Трибологија/Неконвенционални поступци обраде)
Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 11. 10. 2021. године.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ТЕРМОДИНАМИКА II

П – С21

ОСНОВИ КОТЛОВА

(ХиТЕ, ТТ)

П – С29

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ХиТЕ, ТТ)

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
МОБИЛНИХ МАШИНА (СМ)

П – С21

МОТОРИ СУС

П – С29

МОТОРНА ВОЗИЛА I (СМ)

П – Л-МВ

Основи котлова (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-ЕЕ

9.15

ТЕРМОДИНАМИКА II

П – С21

ОСНОВИ КОТЛОВА

(ХиТЕ, ТТ)

П – С29

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ХиТЕ, ТТ)

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
МОБИЛНИХ МАШИНА (СМ)

П – С21

МОТОРИ СУС

П – С29

МОТОРНА ВОЗИЛА I (СМ)

П – Л-МВ

Основи котлова (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-ЕЕ

10.15

ТЕРМОДИНАМИКА II

П – С21

ОСНОВИ КОТЛОВА

(ХиТЕ, ТТ)

П – С29

БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (ХиТЕ, ТТ)

П – С21

МОТОРИ СУС

П – С29

МОТОРНА ВОЗИЛА I (СМ)

П – Л-МВ

Основи котлова (ХиТЕ, ТТ)

П – Л-ЕЕ

11.15

Термодинамика II

В – С21

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ОДРЖАВАЊА

П – С29

Безбједност саобраћаја

В – Л-МВ

Хидраулика и пнеуматика (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-ХП

Хидраулика и пнеуматика
мобилних машина (СМ)

В – Л-ХП

Мотори СУС

В – С29

Основи теорије одржавања (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-ЕЕ

Моторна возила I (СМ)

В – Л-МВ

12.15

Термодинамика II

В – С21

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ОДРЖАВАЊА

П – С29

Безбједност саобраћаја

В – Л-МВ

Хидраулика и пнеуматика (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-ХП

Хидраулика и пнеуматика
мобилних машина (СМ)

В – Л-ХП

Мотори СУС

В – С29

Основи теорије одржавања (ХиТЕ, ТТ)

В – Л-ЕЕ

Моторна возила I (СМ)

В – Л-МВ

13.15

Технички енглeски jeзик I

В – С21

14.15

Технички енглeски jeзик I

В – С21

15.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се
реализују од 11. 10. 2021. год.

Изборни предмет (СМ) (Хидраулика и пнеуматика мобилних машина/Основи теорије одржавања)
Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 11. 10. 2021. године.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

Мјерења у мехатроници

В ‒ С29

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II

П – С11

ЕЛЕКТРОНИКА I

П – С29

ОСНОВИ МОТОРА И
ВОЗИЛА

П – С29

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

9.15

Мјерења у мехатроници

В ‒ С29

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II

П – С11

ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ У ИНДУСТРИЈИ

П – Л-АМ

ЕЛЕКТРОНИКА I

П – С29

ОСНОВИ МОТОРА И
ВОЗИЛА

П – С29

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

10.15

МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ

П ‒ С29

ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ У ИНДУСТРИЈИ

П – Л-АМ

ЕЛЕКТРОНИКА I

П – С29

Електроника I

В – С29

11.15

МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ

П ‒ С29

Конструисање помоћу
рачунара II

В – РЦМФ

Транспортни системи у индустрији

В – Л-АМ


МОДЕЛИРАЊЕ И

СИМУЛАЦИЈА

П – С29

Основи мотора и возила

В – С29

Електроника I

В – С29

12.15

МЈЕРЕЊА У МЕХАТРОНИЦИ

П ‒ С29

Конструисање помоћу
рачунара II

В – РЦМФ

Транспортни системи у индустрији

В – Л-АМ

МОДЕЛИРАЊЕ И

СИМУЛАЦИЈА

П – С29

ЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА

В – С21

Основи мотора и возила

В – С29

Енергетска постројења

В – С21

13.15

Технички енглeски jeзик I

В – С21

МОДЕЛИРАЊЕ И

СИМУЛАЦИЈА

П – С29

ЕНЕРГЕТСКА
ПОСТРОЈЕЊА

В – С21

Енергетска постројења

В – С21

14.15

Технички енглeски jeзик I

В – С21

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе;  С11, С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију,
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се
реализују од 11. 10. 2021. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 11. 10. 2021. године.
Изборни предмет I (Транспортни системи у индустрији/Конструисање помоћу рачунара II)
Изборни предмет II (Основи мотора и возила/Енергетска постројења)

Студијски програм: Индустријско инжењерство

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – РЦМФ

ИНДУСТРИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ

П – Л-ИМС

Изборни предмет II

В – РЦМФ

Технологије обраде
производа

П – Л-ТОР

9.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I

П – Л-ИМС

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – РЦМФ

ИНДУСТРИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ

П – Л-ИМС

Изборни предмет II

В – РЦМФ

Технологије обраде
производа

П – Л-ТОР

10.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I

П – Л-ИМС

ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
ПРОИЗВОДА

П – РЦМФ

Инжењерска статистика

В – РЦМФ

Изборни предмет II

В – РЦМФ

Технологије обраде
производа

П – Л-ТОР

11.15

Изборни предмет I

В – Л-ИМС

ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
ПРОИЗВОДА

П – РЦМФ

Инжењерска статистика

В – РЦМФ

ИНЖЕЊЕРСКА СТАТИСТИКА

П – Л-ИМС

Индустријски менаџмент

П – Л-ИМС

12.15

Изборни предмет I

В – Л-ИМС

ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
ПРОИЗВОДА

П – РЦМФ

ИНЖЕЊЕРСКА СТАТИСТИКА

П – Л-ИМС

Индустријски менаџмент

П – Л-ИМС

13.15

Технички енглeски jeзик I

В – С21

14.15

15.15

Технички енглeски jeзик I

В – С21 

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе;
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ТОП –
Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:
У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду,
вјежбе се реализују од 11. 10. 2021. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 11. 10. 2021. године.
Изборни предмет I (Процесна организација/Технологија организације индустријских система)
Изборни предмет II (Пројектовање помоћу рачунара II/Обновљиви извори енергије)

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

Изборни предмет I

П – Л-ЕЕ

ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ

П – РЦМФ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – С21

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И
ЕКСПЛОЗИЈЕ

П – С21

9.15

Системи и уређаји заштите

В – С29

Изборни предмет I

П – Л-ЕЕ

ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ

П – РЦМФ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – С21

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И
ЕКСПЛОЗИЈЕ

П – С21

10.15

Системи и уређаји заштите

В – С29

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – Л-ЕЕ

ЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ
ДЕЈСТВА ЕЛЕК. СТРУЈЕ

П – РЦМФ

Изборни предмет II

В – С21

Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиjе

В – С21

11.15

СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ

П – С29

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – Л-ЕЕ

Зaштитa oд oпaснoг дejствa
eлeк. струje

П – РЦМФ

Изборни предмет II

В – С21

Зaштитa oд пoжaрa и
eксплoзиjе

В – С21

12.15

СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ
ЗАШТИТЕ

П – С29

Зaштитa oд oпaснoг дejствa
eлeк. струje

П – РЦМФ

13.15

Технички енглeски jeзик I

В – С21

14.15

15.15

Технички енглeски jeзик I

В – С21 

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
РЦМФ –
Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе
се реализују од 9. 11. 2020. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 9. 11. 2020. године.
Изборни предмет I и Изборни предмет II (Микроклима и радна средина/ Индустријски објекти и урбанизација/Управљање отпадом/Информационе технологије)