info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Трећа година

СЕМЕСТАР VI (од 24. 2. 2020. до 5. 6. 2020. године)

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ
П – Л-ТОР

Машине алатке
П – Л-ТОР

Алати и прибори
В – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

Алати за обраду деформисањем
В – Л-ТОП

9.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ
П – Л-ТОР

Машине алатке
П – Л-ТОР

Алати и прибори
В – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

Алати за обраду деформисањем
В – Л-ТОП

10.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ
П – Л-ТОР

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ
П – Л-МР

АЛАТИ И ПРИБОРИ
П – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП
??. 2. 2020.

11.15

ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗАУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ
П – Л-МР

АЛАТИ И ПРИБОРИ
П – Л-ТОР

Машине за обраду деформисањем
В – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ
П – Л-ТОП
??. 2. 2020.

12.15

ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗ

Заваривање и термичка обрада
В – Л-МЗ

Машине за обраду деформисањем
В – Л-ТОП

13.15

ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА ОБРАДА
П – Л-МЗ

Заваривање и термичка обрада
В – Л-МЗ

Аутоматизација производње
П – Л-МР

Технички енглeски jeзик II
В – С21

ПРОИЗВОДНА МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – С19

14.15

Аутоматизација производње
П – Л-МР

Технички енглeски jeзик II
В – С21

ПРОИЗВОДНА МЈЕРНА ТЕХНИКА
П – С19

15.15

Заваривање итермичка обрада
В – Л-МЗ

Производна мјерна техника
П – Л-МТ

16.15

Заваривање итермичка обрада
В – Л-МЗ

Производна мјерна техника
П – Л-МТ

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ
П – С11

ГРИЈАЊЕ
П – С11
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – С29 (ХиТЕ)

Расхладна постројења
В – C21 (ТТ)

ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С29 (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)*
П – Л-МВ (СМ)

9.15

МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ
П – С11

ГРИЈАЊЕ
П – С11
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – С29 (ХиТЕ)

Расхладна постројења
В – C21 (ТТ)

ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА
П – С29 (ТТ)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)*
П – Л-МВ (СМ)

10.15

МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ
П – С11

Гријање
П – С11
ОПРЕМА МОТОРА
П – Л-МВ (СМ)
Топлотни апарати
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ТТ)
ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ (СМ)
ТОПЛОТНИ АПАРАТИ
П – С29 (ХиТЕ)

Транспорт цијевима
В – Л-ХП (ТТ)
Изборни предмет 3 (СМ)*
В – Л-МВ (СМ)
Термоенергетска постројења
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

11.15

Мјерења у енергетици
В – Г1 - Л-МТ

Гријање
П – С11
Опрема мотора
В – Л-МВ (СМ)

Технологија одржавања мотора и возила
В – Л-МВ (СМ)

Транспорт цијевима
В – Л-ХП (ТТ)
Изборни предмет 3 (СМ)*
В – Л-МВ (СМ)
Термоенергетска постројења
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

12.15

Мјерења у енергетици
В – Г1 - Л-МТ

Опрема мотора
В – Л-МВ (СМ)

Технологија одржавања мотора и возила
В – Л-МВ (СМ)

13.15

Мјерења у енергетици
В – Г1 - Л-МТ

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ТУРБОМАШИНА
П – Л-ЕЕ

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

Технички енглeски jeзик II
В – С21

14.15

Мјерења у енергетици
В – Г1 - Л-МТ

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ТУРБОМАШИНА
П – Л-ЕЕ

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

Технички енглeски jeзик II
В – С21

15.15

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ТУРБОМАШИНА
П – Л-ЕЕ

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
П – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

16.15

Основи теорије турбомашина
В – Л-ЕЕ

Термоенергетска постројења
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

17.15

Основи теорије турбомашина
В – Л-ЕЕ

Термоенергетска постројења
В – Л-ЕЕ (ХиТЕ)

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

*Изборни предмет 3 (СМ) – Моторна возила II / Основи транспортне технике / Основи организације и економике

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – С21

СКЛАДИШНА ТЕХНИКА И ЛОГИСТИКА
П – Л-МР
УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА
П – С29

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ
П – С21

9.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – С21

СКЛАДИШНА ТЕХНИКА И ЛОГИСТИКА
П – Л-МР
УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА
П – С29

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ
П – С21

10.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА
П – С21

Складишна техника и логистика
В – Л-МР
Управљачка и комуникациона техника
В – Л-МР

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I
П – С21

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ
П – С21

11.15

Хидраулика и пнеуматика
В – С21

Актуатори и сензори
В – С21

Складишна техника и логистика
В – Л-МР
Управљачка и комуникациона техника
В – Л-МР

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I
П – С21

Објектно оријентисано програмирање
В – С21

12.15

Хидраулика и пнеуматика
В – С21

Актуатори и сензори
В – С21

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I
П – С21

Објектно оријентисано програмирање
В – С21

13.15

Технички енглeски jeзик II
В – С21

14.15

Технички енглeски jeзик II
В – С21

15.15

16.15

17.15

Аутоматско управљање I
В – Л-АМ

18.15

Аутоматско управљање I
В – Л-АМ

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе;  С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 – сала на првом и другом спрату Блок А
Л-ИМС – Лабораторија за интегрисане менаџмент системе
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МТ
– Лабораторија за мјерну технику