info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Прва година

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

I

Обавезни

1.

Математика 1

3 + 3

7

2.

Механика 1

2 + 2

6

3.

Нацртна геометрија

2 + 2

4

4.

Производне технологије

2 + 2

4

5.

Материјали 1

3 + 3

5

6.

Радно Право

2 + 0

4

Факултативни

7.

Енглески језик I

0 + 2

8.

Спорт

0 + 2

УКУПНО

14 + 11

30

II

Обавезни

1.

Математика II

3 + 2

7

2.

Отпорност материјала

3 + 3

8

3.

Инжењерска графика

2 + 2

5

4.

Информатика

2 + 2

6

5.

Физика

2 + 2

4

Факултативни

6.

Енглески језик II

0 + 2

7.

Спорт

0 + 2

УКУПНО

12 + 11

30