info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Издавачка дјелатност

[1993] КОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНИХ ПРИБОРА
Славко Зрнић

[1998] КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА ЗА ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ
Славко Зрнић

[2000] ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Стеван Веиновић, Радивоје Пешић, Снежана Петковић

[2001] ИНДУСТРИЈСКИ РОБОТИ
Мирослав Рогић

[2002] АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
Вид Јовишевић

[2003] ОПТИМИЗАЦИЈА ПОУЗДАНОСТИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА
Здравко Миловановић

[2003] ЦЕРТИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ
Орлин Николов, Вид Јовишевић, Мирослав Бобрек

[2005] МАШИНЕ АЛАТКЕ 1
Славко Зрнић

[2005] СТАНДАРДИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ИЗВОЗНО ОРЈЕНТИСАНА ПРЕДУЗЕЋА
Вид Јовишевић, Мирослав Бобрек, Радослав Грујић

[2005] ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
Вид Јовишевић

[2006] ГEOMETРИJСКO MOДEЛИРAЊE
Симо Јокановић

[2007] ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА (VISUAL BASIC)
Тихомир Латиновић

[2007] ОДРЖАВАЊЕ И ПОУЗДАНОСТ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
Љубиша Папић и Здравко Миловановић

[2008] МОТОРНА ВОЗИЛА И МОТОРИ – ОПРЕМА
Радивоје Пешић, Снежана Петковиц, Стеван Веиновић

[2009] СИНТЕЗА ЛИНЕАРНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
Михајло Ј. Стојчић

[2010] ОБРАДА МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ – теорија, моделирање и симулација
Гордана Глобочки-Лакић

[2010] ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Парне турбине
Драгомир Миличић и Здравко Миловановић

[2010] ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Термодинамичке и струјне основе топлотних турбомашина
Здравко Миловановић

[2010] СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА
Вид Јовишевић, Стево Боројевић

[2010] НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА
Живко Бабић

[2011] МОНТАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Вид Јовишевић, Стево Боројевић

[2011] ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА – Технолошки системи, пројектовање и изградња, експлоатација и одржавање
Здравко Миловановић

[2011] ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА – Теоретске основе
Здравко Миловановић

[2012] ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Парне турбине за когенерацијску производњу енергије
Здравко Миловановић и Драгомир Миличић

[2012] НОСИВОСТ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАНИКА – лом, питинг, микропитинг, зарибавање
Милосав Ђурђевић, Александар Милтеновић

УЉНА ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

Аутори:
Дарко Кнежевић
Драган Шешлија
Александар Милашиновић
Саша Лалош

Година издања: 2018.

CAD/CAM СИСТЕМИ

Аутори:
Симо Јокановић
Ђорђе Чича

Година издања: 2018.

УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ У СИСТЕМУ КВАЛИТЕТА

Аутори:
Мирослав Бобрек и
Милан Ивановић

Година издања: 2017.

КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА КЛИПНОГ МЕХАНИЗМА

Аутори:
Александар Милашиновић,
Дарко Кнежевић и
Здравко Миловановић

Година издања: 2017.

ЗБИРКА РИЈЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА са теоријским основама и примјеном MATLAB-а

Аутори:
Михајло Ј. Стојчић,
Властимир Николић и
Бојана М. Стојчић

Година издања: 2017.

ЗАВАРИВАЊЕ

Аутор:
Драгослав Добраш

Година издања: 2016.

ПРОГРАМИРАЊЕ НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА АЛАТКИ

Аутор:
Ђорђе Чича

Година издања: 2016.

МОТОРНА ВОЗИЛА

Аутори:
Александар Милашиновић

Година издања: 2016.

УЉНА ХИДРАУЛИКА

Аутори:
Владимир Савић,
Дарко Кнежевић и
Саша Лалош

Година издања: 2016.

CAD SISTEM SolidWorks

Аутори:
Симо Јокановић
Бранислав Средановић

Година издања: 2016.

МЕХАТРОНИКА – Пнеуматско управљање

Аутор:
Михајло Ј. Стојчић

Година издања: 2016.

МАШИНЕ АЛАТКЕ

Аутор:
Ђорђе Чича

Година издања: 2016.

АЛАТИ И ПРИБОРИ У ОБРАДИ РЕЗАЊЕМ

Аутори:
Гордана Глобочки-Лакић
Бранислав Средановић

Година издања: 2016.

ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ

Аутори:
Зорана Танасић,
Горан Јањић и
Мирослав Бобрек

Година издања: 2016.

ПРОГРАМИРАЊЕ НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА АЛАТКИ

Аутори:
Ђорђе Чича и
Симо Јокановић

Година издања: 2015.

ОБРАДНИ СИСТЕМИ ЗА ДЕФОРМИСАЊЕ

Аутори:
Остоја Милетић и
Младен Тодић

Година издања: 2015.

ФЛУИД КАО КОМПОНЕНТА ХИДРАУЛИЦНОГ И ТУРБИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА

Аутори:
Владимир Савић,
Дарко Кнежевић,
Омер Ковач и
Вито Тич

Година издања: 2015.

ХЛАДЊАЧЕ

Аутор:
Гордана Тица

Година издања: 2015.

METAL CUTTING – THEORY AND APPLICATIONS

Аутори:
Гордана Глобочки-Лакић,
Даворин Крамар и
Јанез Копач

Година издања: 2015.

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I

Аутор:
Страин И. Посављак

Година издања: 2014.

БИОМАТЕРИЈАЛИ

Аутор:
Ранко Г. Зрилић

Година издања: 2014.

ГРИЈАЊЕ И СИСТЕМИ ГРИЈАЊА

Аутор:
Перо Петровић

Година издања: 2013.

НОСИВОСТ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАНИКА – Лом, питинг, микропитинг, зарибавање

Аутори:
Милосав Ђурђевић и
Александар Милтеновић

Година издања: 2012.

ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Парне турбине за когенерацијску производњу енергије

Аутори:
Здравко Миловановић и
Драгомир Миличић

Година издања: 2012.

СТАБИЛНОСТ ЕЛАСТО-ПЛАСТИЧНИХ СИСТЕМА

Аутори:
Остоја Милетић и
Младен Тодић

Година издања: 2012.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА

Аутори:
Раденко Зрилић и
Стево Боројевић

Година издања: 2011.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА – Теоретске основе

Аутор:
Здравко Миловановић

Година издања: 2011.

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА – Технолошки системи, пројектовање и изградња, експлоатација и одржавање

Аутор:
Здравко Миловановић

Година издања: 2011.

МОНТАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Аутори:
Вид Јовишевић и
Стево Боројевић

Година издања: 2011.

40 ГОДИНА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Монографија

Година издања: 2011.

ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ Термодинамичке и струјне основе топлотних турбомашина

Аутор:
Здравко Миловановић

Година издања: 2010.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА

Аутори:
Вид Јовишевић и
Стево Боројевић

Година издања: 2010.

ОБРАДА МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ – Tеорија, моделирање и симулација

Аутор:
Гордана Глобочки-Лакић

Година издања: 2010.

ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Парне турбине

Аутори:
Драгомир Миличић и
Здравко Миловановић

Година издања: 2010.

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

Аутор:
Живко Бабић

Година издања: 2010.

МЕХАНИКА ФЛУИДА

Аутори:
Дарко Кнежевић и
Александар Милашиновић

Година издања: 2010.

СИНТЕЗА ЛИНЕАРНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

Аутор:
Михајло Ј. Стојчић

Година издања: 2009.

МОТОРНА ВОЗИЛА И МОТОРИ – ОПРЕМА

Аутори:
Радивоје Пешић,
Снежана Петковић и
Стеван Веиновић

Година издања: 2008.

ОДРЖАВАЊЕ И ПОУЗДАНОСТ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА

Аутори:
Љубиша Папић и
Здравко Миловановић

Година издања: 2007.

ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА (VISUAL BASIC)

Аутор:
Тихомир Латиновић

Година издања: 2007.

ГEOMETРИJСКO MOДEЛИРAЊE

Аутор:
Симо Јокановић

Година издања: 2006.

СТАНДАРДИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ИЗВОЗНО ОРЈЕНТИСАНА ПРЕДУЗЕЋА

Аутори:
Вид Јовишевић,
Мирослав Бобрек и
Радослав Грујић

Година издања: 2005.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА

Аутор:
Вид Јовишевић

Година издања: 2005.

МАШИНЕ АЛАТКЕ 1

Аутор:
Славко Зрнић

Година издања: 2005.

НОСЕЋА СТРУКТУРА МАШИНА И УРЕЂАЈА

Аутори:
Остоја Милетић
Младен Тодић

Година издања: 2004.

ЦЕРТИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ

Аутори:
Орлин Николов,
Вид Јовишевић и
Мирослав Бобрек

Година издања: 2003.

ОПТИМИЗАЦИЈА ПОУЗДАНОСТИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА

Аутор:
Здравко Миловановић

Година издања: 2003.

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА

Аутор:
Вид Јовишевић

Година издања: 2002.

КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА ЗА ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ

Аутор:
Славко Зрнић

Година издања: 1998.

КОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНИХ ПРИБОРА

Аутор:
Славко Зрнић

Година издања: 1993.

ИНДУСТРИЈСКИ РОБОТИ

Аутор:
Мирослав Рогић

Година издања: 2001.

ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Аутори:
Стеван Веиновић,
Радивоје Пешић и
Снежана Петковић

Година издања: 2000.