info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за технологију пластичности и обрадне системе

У СТАЊУ МИРОВАЊА

(ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ КАТЕДРИ НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ, Члан 2)

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Технологија обраде пластике

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Процес трансфера технологија

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Механизми

2

3

Изборни

3П + 1В

4

Техничка експертиза

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Методологија научноистраживачког рада

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Регулациона техника

1

4

Обавезни

3П + 2В

5

Технологија машиноградње

1

5

Изборни

3П + 2В

5

Технологија обраде деформисањем

1

5

Обавезни

2П + 2В

6

Алати за обраду деформисањем

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Технологија обраде деформисањем – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Машине за обраду деформисањем – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Алати за обраду деформисањем – 2016

2

3

Изборни

30 + 30

6