info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Пројекти

Међународни Пројекти

Назив Пројекта

Руководилац Пројекта

Период израде пројекта

„Development and building up of a hydraulic press prototype for plastic waste” („Развој и израда прототипа хидрауличне пресе за пресовање пластичног отпада”)

Проф. др Дарко Кнежевић

Период
2019 – 2020. година

„EU ProLocal”, Bosna i Hercegovina Financing Agreement between GIZ and Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka, University of Banja Luka; „Јачање екстерне и интерне инфраструктуре квалитета МСП преко акредитације испитне лабораторије намијењене подршци провођења стандарда квалитета у МСП намијењених иновативној производњи уз партнерско јачање капацитета за едукацију радне снаге”

Проф. др Дарко Кнежевић

Период
2018 – 2019. година

„Development of a regional adult training centre with apprenticeship at work places in Banja Luka, Gradiska, Laktasi and Teslic within metal processing industry” („Успостављање регионалног центра за образовање одраслих и обављање практичне наставе на радном мјесту за ученике у металопрерађивачком сектору у Бањој Луци, Градишци, Лакташима и Теслићу”)

Проф. др Дарко Кнежевић

Период
2017 – 2018. година

„Обука (стручно усавршавање) професора и наставника практичне наставе средњих школа на Машинском факултету у Бањој Луци”

Проф. др Здравко Миловановић

Период
2015 – 2016. година

„CREDO Krajina”, Obuka radnika zaposlenih u privredi

Проф. др Дарко Кнежевић

Период
2015. године

„Quality improvement of master programs in sustainble energy and environment – QUIMSE”

Проф. др Петар Гверо

Период
2014 – 2016. година

„Education for sustainble development in manufacturing”

Проф. др Ђорђе Чича

„Research, Development and Education in Precision Machining”

Проф. др Гордана Глобочки Лакић

„Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems-Bridging Reliability, Quality and Tribology”

Проф. др Гордана Глобочки Лакић

„Study of universal machinability in cutting proces-part 2, hard-to-machine materials”

Проф. др Гордана Глобочки Лакић

„Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina” („Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини”)

Проф. др Милан Тица

Период
2013 – 2015. година

„Истраживање поступака и направа за мјерење вишедимензионалне турбуленције тока флуида са анемометрима константне температуре”

Проф. др Петар Гверо

„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Envirinmental Impacts-Master Study”

Проф. др Петар Гверо

Период
2015 – 2016. година

„Development of Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation at WBC Universities in Nanotehnologies and Advanced Materials where Innovation Means Business” („Развој одрживих интернационалних релација између образовања, истраживања и иновација на универзитетима западног Балкана у нанотехнологијама и напредним материјалима кроз иновациони бизнис”)

Проф. др Милан Шљивић

Период
2014 – 2015. година

„ADRIA-HUB; Bridge technical differences and social suspicions contributing to transform the Adriatic area in a stable hub for a sustainable tehnological developmnet”

Проф. др Милан Шљивић

Период
2012 – 2013. година

„Нови приступ у дефинисању универзалне обрадивости при резању”

Проф. др Гордана Глобочки Лакић

„Развој технологија заваривања класичних и нових челика отпорних на пузање при повишеној температури”

Проф. др Мирослав Рогић

„Развој технолошких поступака за роботско заваривање челичних лимова различите дебљине”

Проф. др Мирослав Рогић

„Research of methods for fluid flow vector measurements with constant temperature anemometar”

Проф. др Петар Гверо

„Израда програма постепеног смањења употребе супстанци HCFC-а у БиХ”

Проф. др Гордана Тица

„Тренинг сервисера/оператера и техничара у расхладној и клима техници у РС/БиХ у провођењу монтреалског протокола и домаће легислативе везане за супстанце које оштећују озонски омотач планете земље”

Проф. др Гордана Тица

Период
2012 – 2013. година

„Creation of third cycle studies-Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Techgnology”

Проф. др Петар Гверо

„Creation of third cycle studies-Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Techgnology”

Проф. др Живко Бабић

Период
2011 – 2012. година

Пројекти са министарством за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Назив Пројекта

Координатор пројекта

Период израде пројекта

„Развој уређаја за заштиту од преоптерећења мосне дизалице са два витла различитих носивости”

Проф. др Валентина Голубовић-Бугарски

Од децембра 2018. до децембра 2019. године

„Линија за испитивање ефикасности термалних соларних панела”

Проф. др Мирко Добрњац

31. 12. 2018. до 2020. године

„Термодинамичка анализа и мехатроничка синтеза соларних електрана у урбаним срединама”

Проф. др Петар Гверо

31. 12. 2018. године

„Планирање одрживог туристичког транспорта у локалној заједници”

Проф. др Снежана Петковић

31. 12. 2018. године

„Примјена савремених метода машинске обраде при израдианатомски прилагођених дијелова од тешкообрадивих материјала”

Доц. др Стево Боројевић

Програм научне и технолошке сарадње између Бих и Словеније за 2019. и 2020. годину

„Анализе честица праха у зуботехничким лабораторијама”

Проф. др Зорана Танасић

Програм научне и технолошке сарадње између Бих и Словеније за 2019. и 2020. годину

„Развој дидактичких система за обуку из области мехатронике и хидраулике”

Проф. др Дарко Кнежевић

29. 12. 2017. до 31. 12. 2018. године

„Заштита ауто дизалица од превртања усљед преоптерећења”

Проф. др Валентина Голубовић-Бугарски

29. 12. 2017. до 31. 12. 2018. године

„Могућност примјене микро-обраде у индустрији алата”

Проф. др Горадана Глобочки Лакић

Програм научне и технолошке сарадње између Бих и Словеније за 2016. и 2017. годину

„Еко означавање-Алат квалитета”

Проф. др Горан Јањић

Програм научне и технолошке сарадње између Бих и Словеније за 2016. и 2017. годину

„Пројектовање и израда линије за испитивање ефикасности термалних соларних панела”

Проф. др Мирко Добрњац

22. 12. 2015. до 31. 10. 2016. године

„Симулатори вибрација ротирајућих машина-набавка акцелерометра”

Проф. др Валентина Голубовић-Бугарски

13. 10. 2014. до 1. 6. 2015. године

„Унапрјеђење квалитета производа, процеса и услуга примјеном методе оцјењивања животног циклуса (LCA)”

Проф. др Зорана Танасић

Програм научне и технолошке сарадње између Бих и Словеније за 2014. и 2015. годину

„Испитивање универзалне обрадивости при резању, дио 2, Тешкообрадиви материјали-наставак пројекта билатералне сарадње из 201/2013. године”

Проф. др Гордана Глобочки Лакић

Програм научне и технолошке сарадње између Бих и Словеније за 2014. и 2015. годину

„Нови приступ у дефинисању унерзалне обрадивости при резању”

Проф. др Гордана Глобочки Лакић

Програм научне и технолошке сарадње између Бих и Словеније за 2012. и 2013. годину

„Истраживање поступака и направа за мјерење вишедимензионалне турбуленције тока флуида са анемометрима константне температуре”

Проф. др Петар Гверо

Програм научне и технолошке сарадње између Бих и Словеније за 2012. и 2013. годину

„Развој технологија заваривања класичних и нових челика отпорних на пузање при повишеној температури”

Проф. др Мирослав Рогић

Програм научне и технолошке сарадње између Бих и Словеније за 2012. и 2013. годину

„Automation and optimization of project operations in the bridge crane design proces”

Проф. др Валентина Голубовић-Бугарски

24. 12. 2012. године

„Развој и израда симулатора за испитивање вибрација ротирајућих машина”

Проф. др Валентина Голубовић-Бугарски

27. 12. 2012. до 1. 6. 2013. године