info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања – други циклус

Прва година

СЕМЕСТАР I (од 30. 10. 2023. до 19. 1. 2024. године)

Посљедња измјена: 20. 10. 2023.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

П – С-19

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

16.15

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

П – С-19

СТАНДАРДИЗАЦИЈА

И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА

П – С-19

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА

П – С-19

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

П – Л-МЗ

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

17.15

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

П – С-19

СТАНДАРДИЗАЦИЈА

И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА

П – С-19

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА

П – С-19

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

П – Л-МЗ

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

18.15

Неконвенционалне технологије

В – Л-ТОР

Стандардизација и индустријска легислатива

В – С-19

Пројектовање технолошких процеса

В – С-19

Савремени материјали

В – Л-МЗ

Нумеричка математика

В – С11

19.15

Неконвенционалне технологије

В – Л-ТОР

Стандардизација и индустријска легислатива

В – С-19

Пројектовање технолошких процеса

В – С-19

Савремени материјали

В – Л-МЗ

Нумеричка математика

В – С11

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11, и С19 – сале Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање

Изборни предмет 1 и Изборни предмет 2: Стандардизација и индустријска легислатива/Алати и прибори/Савремени материјали/Монтажне технологије

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 6. новембра 2023.

Наставни план (3+2): http://mf.unibl.org/drugi-ciklus-studija/prva-godina/
Листа одговорних наставника и сарадника (стр. 8): https://unibl.org/uploads/files/strane/studije/lons-2023-24/5.MSF.pdf

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С19 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 8. новембра 2021.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

16.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – Л-МР

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

17.15

ПРОПОРЦИОНАЛНА И СЕРВО ТЕХНИКА

П – Л-ХП

од 17.00 до 19.00

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – Л-МР

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

18.15

Актуатори и сензори

Актуатори и сензори

В – Л-МР

Нумеричка математика

В – С11

19.15

Пропорционална и серво техника

В – Л-ХП

од 19.00 до 21.00

Актуатори и сензори

В – Л-МР

Нумеричка математика

В – С11

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 и С29 – салa на другом спрату Блок А
Л-ХП
– Лабораторија за хидраулику и пнеуматику
Л-МР
– Лабораторија за мехатронику и роботику

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 6. новембра 2023.

Настава из предмета Интелигентне зграде ће се реализовати у љетњем семестру.

Изборни предмет 1: Теорија система/Сигурносна техника
Изборни предмет 2: Динамика машина и нумеричке методе/Виша теорија отпорности и МКЕ

Наставни план (3+2): http://mf.unibl.org/drugi-ciklus-studija/prva-godina/
Листа одговорних наставника и сарадника (стр. 9): https://unibl.org/uploads/files/strane/studije/lons-2023-24/5.MSF.pdf