info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања – други циклус

Прва година

СЕМЕСТАР I (од 31. 10. 2022. до 20. 01. 2023. године)

Посљедња измјена: 27. 10. 2022.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С19С21 и С29 – сале Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 8. новембра 2021.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1, 2, 3 (ТТ)

САСТАНАК

П – Л-ЕЕ

14.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1, 2, 3 (ТЕ)

САСТАНАК

П – Л-ЕЕ

15.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1, 2, 3 (ТЕ)

САСТАНАК

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ

П – С19

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С29

16.15

МЕХАНИКА ФЛУИДА II

П – С29

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ

П – С19

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С29

17.15

МЕХАНИКА ФЛУИДА II

П – С29

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ

П – С19

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С29

18.15

Механика флуида II

В – С29

Пренос топлоте и масе

В – С19

Нумеричка математика

В – С29

19.15

Механика флуида II

В – С29

Пренос топлоте и масе

В – С19

Нумеричка математика

В – С29

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С19 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 8. новембра 2021.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С29

16.15

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ

П – Л-CAD

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С29

17.15

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ

П – Л-CAD

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С29

18.15

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ

П – Л-CAD

Нумеричка математика

В – С29

19.15

Нанотехнологије

П – Л-CAD

Нумеричка математика

В – С29

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 и С29 – салa на другом спрату Блок А
Л-ХП
– Лабораторија за хидраулику и пнеуматику
Л-МР
– Лабораторија за мехатронику и роботику

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 8. новембра 2021.