info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања – други циклус

Прва година

СЕМЕСТАР I (од 21. 10. 2019. до 17. 1. 2020. године)

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1, 2, 3 САСТАНАК (Саобраћајно машинство)
П - Л-МВ

15.15

СИСТЕМИ ГРИЈАЊА
П – С29 (ТТ)

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ
П – С19

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА
П – С29

16.15

ТРАНСФОРМАТОРИ ТОПЛОТЕ
П – Л-ЕЕ (ТТ)

СИСТЕМИ ГРИЈАЊА
П – С29 (ТТ)

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ
П – С19

САГОРИЈЕВАЊЕ
П – Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА
П – С29

17.15

ТРАНСФОРМАТОРИ ТОПЛОТЕ
П – Л-ЕЕ (ТТ)

СИСТЕМИ ГРИЈАЊА
П – С29 (ТТ)

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ
П – С19

САГОРИЈЕВАЊЕ
П – Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА
П – С29

18.15

Трансформатори паре
П – Л-ЕЕ (ТТ)

Системи гријања
В – С29 (ТТ)

Пренос топлоте и масе
В – С19

Сагорјевање
В – Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)

Нумеричка математика
В – С29

19.15

Трансформатори паре
П – Л-ЕЕ (ТТ)

Системи гријања
В – С29 (ТТ)

Пренос топлоте и масе
В – С19

Сагорјевање
В – Л-ЕЕ (ТТ, ТЕ)

Нумеричка математика
В – С29

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

Неконвенционалне технологије
В – Л-ТОР

14.15

Неконвенционалне технологије
В – Л-ТОР

15.15

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
П – С-19

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА
П – С29

16.15

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
П – С-19

СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА
П – С19

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – С-21

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
П – Л-МЗ

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА
П – С29

17.15

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
П – С-19

СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА
П – С19

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
П – С-21

САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
П – Л-МЗ

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА
П – С29

18.15

Стандардизација и индустријска легислатива
В – С19

Пројектовање технолошких процеса
В – С-21

Савремени материјали
В – Л-МЗ

Нумеричка математика
В – С29

19.15

Стандардизација и индустријска легислатива
В – С19

Пројектовање технолошких процеса
В – С-21

Савремени материјали
В – Л-МЗ

Нумеричка математика
В – С29

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С19С21 и С29 – сале Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

14.15

15.15

ПРОПОРЦИОНАЛНА И СЕРВО ТЕХНИКА
П – Л-ХП
од 9.00 до 12.00

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – Л-МР

ДИНАМИКА МАШИНА И НУМЕРИЧКЕ МЕТОДЕ
П – С21

УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА
П – Л-МР

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА
П – С29

16.15

ПРОПОРЦИОНАЛНА И СЕРВО ТЕХНИКА
П – Л-ХП
од 9.00 до 12.00

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – Л-МР

ДИНАМИКА МАШИНА И НУМЕРИЧКЕ МЕТОДЕ
П – С21

УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА
П – Л-МР

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА
П – С29

17.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ
П – Л-МР

ДИНАМИКА МАШИНА И НУМЕРИЧКЕ МЕТОДЕ
П – С21

УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА
П – Л-МР

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА
П – С29

18.15

Актуатори и сензори
В – Л-МР

Динамика машина и нумеричке методе
В – С21

Управљачка и комуникациона техника
В – Л-МР

Нумеричка математика
В – С29

19.15

Актуатори и сензори
В – Л-МР

Динамика машина и нумеричке методе
В – С21

Управљачка и комуникациона техника
В – Л-МР

Нумеричка математика
В – С29

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 и С29 – салa на другом спрату Блок А
Л-ХП –
Лабораторија за хидраулику и пнеуматику
Л-МР –
Лабораторија за мехатронику и роботику