info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Историјат Машинског Факултета

1971

У Бањалуци отворено одјељење Машинског факултета Универзитета у Сарајеву. У прву годину уписано 155 студената на производном и конструкционом одсјеку. Било је предвиђено да студенти заврше двогодишњи припремни студиј (I-IV семестар) у Бањалуци, а завршни стручне студије у сједишту Факултета у Сарајеву.
Тиме је започео студиј машинства у Бањалуци у трајању од 4 семестара.

1973/74

У Бањалуци отворен студиј машинства од V do VIII семестра на одсјецима Производно машинство и Конструкционо машинство.

1975

Одјељење Машинског факултета Сарајево у Бањалуци конституисано у самосталан Машински факултет Бањалука, који је ушао у састав новооснованог Универзитета у Бањалуци.
Тиме је званично основан Машински факултет у Бањалуци.

1976/77

Започео студиј на новом студијском одсјеку: Погонско-енергетско машинство (осам семестара). Започео степеновани студиј (1. степен у трајању од четири семестра) на Производно и погонско-енергетском одсјеку.

1990/91

Реформисан наставни план и програм и уведен дипломски студиј у трајању од 4,5 године – 9 семестара) на одсјецима

 • Производно машинство и
 • Термотехника и моторизација, као и студиј првог степена у трајању од 2,5 година (5 семестара) на одсјецима:
 • Производно машинство и
 • Термотехника и моторизација (усмјерење термотехника и усмјерење моторизација).

2000/01

Уведено ново студијско усмјерење (одсјек) Заштита на раду у трајању од 4 године (осам семестара).

2002/03

Уведено ново студијско усмјерење (одсјек) Механичка прерада дрвета у трајању од 4 године (осам семестара).

2006/07

Започео пилот пројект реформе студија по болоњском моделу (3,5 + 1,5) на одсјецима Производно машинство, Енергетско и саобраћајно машинство, Индустријско инжењерство и менаџмент.

2007/08

Прихваћен модел степенованих студија 1. циклуса у трајању од 6 семестара и 2. циклуса у трајању од 4 семестра (систем 3 + 2) на студијским усмјерењима:

 • Производно машинство,
 • Енергетско и саобраћајно машинство,
 • Мехатроника,
 • Индустријско инжењерство и менаџмент и
 • Заштита на раду.

На Машинском факултету до сада је завршило:

 • 1500 дипломираних машинских инжењера и
 • 305 инжењера машинства,

а у истом раздобљу је одбрањено:

 • 32 докторске дисертације и
 • 40 магистарских радова.