info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за моторе, возила и саобраћај

Шеф катедре

Александар Милашиновић, редовни професор

Чланови катедре:

Снежана Петковић, редовни професор

Жељко Ђурић, виши асистент

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Системи преноса снаге и управљања на возилима

2

1

Изборни

3П + 2В

6

Динамика судара возила

2

1

Изборни

3П + 2В

6

Мотори СУС II

2

1

Изборни

3П + 2В

6

Екологија возила

2

1

Изборни

3П + 2В

6

Моделирање процеса у моторима

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Mехатроника мотора и возила

2

2

Изборни

3П + 3В

6

Системи ослањања и кочни системи на возилима

2

2

Изборни

3П + 2В

5

Динамика возила

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Натпуњени мотори

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Системи за добаву горива

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Трибологија моторних возила

2

3

Изборни

3П + 2В

6

Aлтернативни погонски системи

2

3

Изборни

3П + 2В

6

Мехатроника мотора и возила

2

3

Изборни

3П + 2В

6

Безбједност саобраћаја

1

5

Изборни

3П + 2В

6

Мотори СУС основе

1

5

Обавезни

3П + 2В

6

Моторна возила – теорија кретања

1

5

Изборни

3П + 2В

6

Мотори СУС – 2016

1

5

Обавезни

45 + 30

6

Безбједност саобраћаја – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

6

Технички прописи за возила – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

5

Моторна возила I – 2016

1

5

Изборни

45 + 30

6

Основи мотора и возила – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

5

Шинска возила

1

5

Изборни

3П + 2В

6

Опрема мотора

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Технички прописи за возила и сертификација

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Технологијe одржавања мотора и возила

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Увод у системе возила

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Технологија одржавања мотора и возила – 2016

1

6

Изборни

45 + 30

6

Опрема мотора – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

6

Моторна возила II – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

5

Мехатроника мотора и возила – 2016

1

7

Изборни

45 + 30

5

Екологија и возила – 2016

1

7

Изборни

45 + 30

5

Мотори СУС II – 2016

1

7

Изборни

45 + 30

5

Транспорт и складиштење опасних материја – 2016

1

7

Обавезни

30 + 30

5

Динамика возила – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Динамика судара возила – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Транспорт и складиштење опасних материја – ЕиСМ – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Системи за добаву горива – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Мехатроника мотора и возила – Мех – 2016

1

8

Изборни

30 + 30

5