info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Шеф катедре

Бојан Кнежевић, доцент

Чланови катедре:

Мирослав Рогић, редовни професор

Михајло Стоjчић, редовни професор

Драган Ерцег, асистент

Зоран Граховац, асистент

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Актуатори и сензори

2

1

Обавезни

3П + 2В

6

Управљачка и комуникациона техника (Fieldbus техника)

2

1

Изборни

3П + 2В

6

Теорија система

2

1

Изборни

3П + 2В

5

Објектно оријентисане информационе технологије

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Индустријска роботика

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Моделирање и симулација

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Сигурносна техника1

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Моделирање и симулација

2

2

Обавезни

3П + 2В

5

Дигитална регулациона техника

2

2

Обавезни

3П + 2В

6

Програмске технике у мехатроници

2

2

Изборни

3П + 3В

5

Сигурносна техника

2

2

Изборни

3П + 3В

5

Пројектовање информационих система

2

2

Обавезни

2П + 3В

5

Електрични погони и погонска техника

2

2

Обавезни

3П + 2В

5

Транспортна техника

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Системи управљања и регулације

2

3

Обавезни

3П + 2В

6

Програмирање микропроцесора

2

3

Обавезни

3П + 2В

6

Индустријски и мобилни роботи

2

3

Обавезни

3П + 1В

5

Програмирање и примјена PLC-a

2

3

Обавезни

3П + 3В

6

Обрада (процесирање) сигнала и слике

2

3

Изборни

3П + 1В

5

Рачунаром интегрисана производња

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Интелигентни системи

2

3

Изборни

3П + 1В

4

Аутоматизација производних процеса

2

3

Изборни

3П + 2В

5

Основе мехатронике

1

4

Обавезни

3П + 2В

6

Основи мехатронике – 2016

1

4

Обавезни

2 + 2

5

Транспортна техника

1

5

Изборни

2П + 2В

4

Системи аутоматског управљања

1

5

Обавезни

3П + 2В

7

Регулациона и управљачка техника

1

5

Обавезни

3П + 1В

5

Информационе технологије

1

5

Изборни

2П + 2В

5

Транспортни системи у индустрији – 2016

1

5

Изборни

45 + 30

6

Управљање и регулација

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Мехатроника

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Мјерна техника

1

6

Обавезни

3П + 2В

6

Управљање и регулација – ESM

1

6

Обавезни

3П + 2В

6

Аутоматизација и визуализација процеса

1

6

Обавезни

3П + 1В

6

Основе роботике

1

6

Обавезни

3П + 2В

6

Складишна техника и логистика – ИИМ

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Аутоматизација производње – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

5

Основи транспортне технике – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

5

Аутоматско управљање I – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Елементи система аутоматског управљања – 2016

1

6

Изборни

45 + 30

6

Складишна техника и логистика (Мех) – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

5

Складишна техника и логистика (ИИ) – 2016

1

6

Изборни

45 + 30

6

Aктуaтoри и сензори – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Управљачка и комуникациона техника – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

5

Складишна техника и логистика – Мех

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Основи транспортне технике

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Управљање производним системима

1

6

Обавезни

3П + 2В

6

Елементи система аутоматског управљања – 2016

1

7

Обавезни

45 + 30

6

Програмибилни логички контролери – 2016

1

7

Обавезни

45 + 30

6

Аутоматско управљање II – 2016

1

7

Обавезни

45 + 30

6

Аутоматизација и визуализација процеса – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

4

Роботика – 2016

1

7

Обавезни

45 + 30

6

Сигурност мехатроничких система – 2016

1

8

Изборни

30 + 30

5

 Заштита при унутрашњем транспорту – 2016

1

8

Изборни

30 + 30

3