info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Студијски програми

Академске 2007/08. године на нашем Факултету почело је студирање прве генерације по, у свијету опште прихваћеном, болоњском процесу. Тиме се постиже усаглашеност наставних планова и програма нашег факултета са свим европским факултетима. Овај начин студирања карактерише континуирано учење и провјера знања, једносеместрални испити, те (поред обавезних) могућност избора предмета које студенти желе да уче и полажу.

У наставку дајемо појашњења неких појмова из болоњске декларације:

ECTЅ

(European Credit Transfer System)

је јединствен систем бодова који се додјељују појединим курсевима (као и другим облицима савладавања програма студија). ECTЅ обезбјеђује транспарентност и олакшава признавање (дијела) студија обављених на некој другој високошколској установи и неопходан је предуслов мобилности.

ПРВИ ЦИКЛУС

(BACHELOR)

звања представљају високообразовне квалификације које квантитативно одговарају 180-240 (ECTЅ ) бодова, што одговара трогодишњим или четверогодишњим редовним студијима. На нашем Факултету ове студије трају четири године (240ECTЅ бодова).

ДРУГИ ЦИКЛУС

(MASTER)

звање представља другостепену високообразовну квалификацију. Приступ Мастер програму обично захтјева комплетирање Bachelor програма на признатој високообразовној установи. Звање Мастер додјељује се студентима који су демонстрирали знање које се надовезује на оно из првог циклуса, значајно га проширује и установљава основу или прилику за развој и примјену оригиналних идеја (обично кроз истраживање). На нашем Факултету ове студије трају једну годину (60 ECTЅ бодова), по новом плану, односно двије године (120 ECTS бодова), по старом плану

ДОДАТАК ДИПЛОМИ

(DIPLOMA SUPPLEMENT)

је документ који се издаје заједно са дипломом, садржи списак положених испита и њихову ECTЅ вриједност, те друге одредбе које нису наведене у дипломи, а важне су за разумијевање програма завршеног студија. Додатак дипломи приказује објективне податке и омогућује међународну транспарентност и упоредивост диплома.

На Машинском Факултету Универзитета у Бањој Луци
студије су организоване кроз пет студијских програма:

Конструкционо машинство
(други циклус студија)