info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Друга година – 2016

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

III

Обавезни

1.

Математика III

3 + 3

7

2.

Механика III

3 + 3

7

3.

Машински елементи I

3 + 2

6

4.

Програмирање

2 + 2

5

5.

Електротехника

2 + 2

5

Факултативни

6.

Енглески језик I

0 + 2

УКУПНО

25

30

IV

Обавезни

1.

Maшински елементи II

3 + 2

6

2.

Термодинамика I

3 + 2

6

3.

Механика флуида I

3 + 2

7

4.

Пројектовање помоћу рачунара

3 + 2

6

5.

Основи теорије мјерења (ПM, ИИ, ЗР)
Основи мехатронике (M)
Погонски материјали (EиСM)

2 + 2

5

Факултативни

6.

Енглески jeзик II

0 + 2

УКУПНО

25

30