info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Друга година

СЕМЕСТАР III (од 2. 11. 2020. до 30. 1. 2021. године)

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

Програмирањ 
(ЕиСМ и ИИ)

В – Г1 – РЦМФ

9.15

Програмирање
(ЕиСМ и ИИ)

В – Г1 – РЦМФ

10.15

Механика III

В – С19

Програмирање
(ПМ и Мех.)

В – Г3 – РЦМФ 

 Програмирање
(Мех.)

 В – Г4 – РЦМФ

11.15

МЕХАНИКА III

П – С19

Механика III

В – С19

Програмирање
(ПМ и Мех.)

В – Г3 – РЦМФ 

 Програмирање
(Мех.)

 В – Г4 – РЦМФ

12.15

МЕХАНИКА III

П – С19

Механика III

В – С19

Машински елементи I

В – Амф.

13.15

МЕХАНИКА III

П – С19

Програмирање
(ПМ и ЗнР)

В – Г2 – РЦМФ

Енглески језик I
нижа средња група

(13.15 – 14.45)
В – С19

Машински елементи I

В – Амф.

14.15

Програмирање
(ПМ и ЗнР)

В – Г2 – РЦМФ

15.15

Математика III

В – С19
(од 15.00 до 16.30)

Енглески језик I
виша средња група

(14.45 – 16.15)
В – С19

16.15

МАТЕМАТИКА III

П – Амф.
(од 16.30 до 18.00)

 ПРОГРАМИРАЊЕ

 П – Амф.
(од 16.30 до 18.00)

МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ I

П – Амф.
(од 16.30 до 18.30)

17.15

Електротехника

В – Амф.
(од 17.00 до 18.30) 

18.15

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

П – Амф.
(од 18.30 до 20.00) 

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊА, В – вјежбе; С11С19 и С21 – сала на првом спрату Блок А; Г1–Г3 – групе за вјежбе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
ПМ – Производно машинство, ЕиСМ – Енергетско и саобраћајно машинство, Мех – Мехатроника,
ИИ – Индустријско инжењерство, ЗнР – Заштита на раду

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.