info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Друга година

СЕМЕСТАР IV (од 24. 2. 2020. до 5. 6. 2020. године)

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
П – С19 (ЕиСМ)
Пројектовање помоћу рачунара
В – Г1 (ПМ) – РЦМФ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19

МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II
П – С19

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ МЈЕРЕЊА
П – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)

9.15

ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
П – С19 (ЕиСМ)
Пројектовање помоћу рачунара
В – Г1 (ПМ) – РЦМФ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19

МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II
П – С19

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ МЈЕРЕЊА
П – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)

10.15

ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА
П – С19

МЕХАНИКА ФЛУИДА I
П – С19

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II
П – С19

Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
Пројектовање помоћу рачунара
В – Г4 (Мех) – РЦМФ

11.15

ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19

Машински елементи II
В – С19

ОСНОВИ МЕХАТРОНИКЕ
П - С19 (Мех)
Основи теорије мјерења
В – Л-МТ (ПМ, ИИ, ЗнР)

Механика флуида I
В – С19

Основи теорије мјерења
В – С19 (ПМ, ИИ, ЗнР)
Пројектовање помоћу рачунара
В – Г4 (Мех) – РЦМФ

12.15

ТЕРМОДИНАМИКА I
П – С19

Машински елементи II
В – С19

ОСНОВИ МЕХАТРОНИКЕ
П - С19 (Мех)
Основи теорије мјерења
В – Л-МТ (ПМ, ИИ, ЗнР)

Механика флуида I
В – С19

13.15

Пројектовање помоћу рачунара
В – Г3 (Мех) – РЦМФ

Eнглeски jeзик II
(средњи ниво)
В – С19

14.15

Пројектовање помоћу рачунара
В – Г3 (Мех) – РЦМФ

Термодинамика I
В – С19

Eнглeски jeзик II
(средњи ниво)
В – С19

15.15

Термодинамика I
В – С19

Пројектовање помоћу рачунара
В – Г2 (ЕиСМ, ИИ, ЗнР) – РЦМФ

Погонски материјали
В – С19 (ЕиСМ)

16.15

Основи мехатронике
В – С19 (Мех)

Eнглeски jeзик II
(виши средњи ниво)
В – С19

Пројектовање помоћу рачунара
В – Г2 (ЕиСМ, ИИ, ЗнР) – РЦМФ

Погонски материјали
В – С19 (ЕиСМ)

17.15

Основи мехатронике
В – С19 (Мех)

Eнглeски jeзик II
(виши средњи ниво)
В – С19

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊА, В – вјежбе; С11С19 и С21 – сала на првом спрату Блок А; Г1–Г3 – групе за вјежбе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
ПМ – Производно машинство, ЕиСМ – Енергетско и саобраћајно машинство, Мех – Мехатроника,
ИИ – Индустријско инжењерство, ЗнР – Заштита на раду

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.