info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Друга година

СЕМЕСТАР III (од 4. 10. 2021. до 14. 1. 2022. године)

Посљедња измјена: 27. 9. 2021.

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

МАТЕМАТИКА III

П – С19

Програмирање

В – Г1 (ЕиСМ и ИИ)-РЦМФ

ПРОГРАМИРАЊЕ

П – С19

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ I

П – С19

Електротехника

В – С19

9.15

МАТЕМАТИКА III

П – С19

Програмирање

В – Г1 (ЕиСМ и ИИ)-РЦМФ

ПРОГРАМИРАЊЕ

П – С19

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ I

П – С19

Електротехника

В – С19 

10.15

МАТЕМАТИКА III

П – С19

Механика III

В – С19

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

П – С19

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ I

П – С19

Програмирање

В – Г3 (Мех.)-РЦМФ

11.15

МЕХАНИКА III

П – С19

Механика III

В – С19

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

П – С19

Машински елементи I

В – С19

Програмирање

В – Г3 (Мех.)-РЦМФ

12.15

МЕХАНИКА III

В – С19

Механика III

В – С19

Машински елементи I

В – С19

13.15

МЕХАНИКА III

В – С19

Програмирање

В – Г2 (ПМ и ЗнР)-РЦМФ

Eнглeски jeзик I

В – С19

14.15

Програмирање

В – Г2 (ПМ и ЗнР)-РЦМФ

Eнглeски jeзик I

В – С19

15.15

Математика III

В – С19

16.15

Математика III

В – С19

17.15

Математика III

В – С19

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊА, В – вјежбе; С19 – сала на првом спрату Блок А; Г1 – Г3 – групе за вјежбе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
ПМ – Производно машинство, ЕиСМ – Енергетско и саобраћајно машинство, М – Мехатроника,
ИИ – Индустријско инжењерство, ЗнР – Заштита на раду

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном
распореду, вјежбе се реализују од 11. 10. 2021. год.