info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Друга година

СЕМЕСТАР IV (од 20. 2. 2023. до 2. 6. 2023. године)

Посљедња измјена: 13. 2. 2023.

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ  (ЕиСМ)

П – С19

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА

П – С19

МЕХАНИКА ФЛУИДА I

П – С19

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II

П – С19

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ МЈЕРЕЊА (ПМ, ИИ, ЗнР)

П – С19

Пројектовање помоћу рачунара (М)

В – Г3 – РЦМФ

9.15

ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ  (ЕиСМ)

П – С19

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА

П – С19

МЕХАНИКА ФЛУИДА I

П – С19

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II

П – С19

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ МЈЕРЕЊА (ПМ, ИИ, ЗнР)

В – С19

Пројектовање помоћу рачунара (М)

В – Г3 – РЦМФ

10.15

ТЕРМОДИНАМИКА I

П – С19

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА

П – С19

МЕХАНИКА ФЛУИДА I

П – С19

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II

П – С19

Основи теорије мјерења (ПМ, ИИ, ЗнР)

В – С19

Пројектовање помоћу рачунара (М)

В – Г4 – РЦМФ

11.15

ТЕРМОДИНАМИКА I

П – С19

ОСНОВИ МЕХАТРОНИКЕ (М)

П – С19

Основи теорије мјерења (ПМ, ИИ, ЗнР)

В – Л-МТ

Механика флуида I

В – С19

Основи теорије мјерења (ПМ, ИИ, ЗнР)

В – С19

Пројектовање помоћу рачунара (М)

В – Г4 – РЦМФ

12.15

ТЕРМОДИНАМИКА I

В – С19

ОСНОВИ МЕХАТРОНИКЕ (М)

П – С19

Основи теорије мјерења (ПМ, ИИ, ЗнР)

В – Л-МТ

Механика флуида I

В – С19

Основи мехатронике

(М)

В – С19 и РЦМФ

13.15

Eнглeски jeзик II 

(виши средњи ниво)

В – С19

Основи мехатронике

(М)

В – Г3 – РЦМФ

14.15

Eнглeски jeзик II 

(виши средњи ниво)

В – С19

Машински елементи II

В – С19

Пројектовање помоћу рачунара (ПМ)

В – Г1 – РЦМФ

Погонски материјали (ЕиСМ)

В – С19

15.15

Eнглeски jeзик II 

(средњи ниво)

В – С19

Машински елементи II

В – С19

Пројектовање помоћу рачунара (ПМ)

В – Г1 – РЦМФ

Погонски материјали (ЕиСМ)

В – С19

16.15

Eнглeски jeзик II 

(средњи ниво)

В – С19

Термодинамика I

В – С19

Пројектовање помоћу рачунара (ЕиСМ, ИИ, ЗнР)

В – Г2 – РЦМФ

17.15

Термодинамика I

В – С19

Пројектовање помоћу рачунара (ЕиСМ, ИИ, ЗнР)

В – Г2 – РЦМФ

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊА, В – вјежбе; С19  сала на првом спрату Блок А; Г1 – Г3 – групе за вјежбе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
ПМ – Производно машинство, ЕиСМ – Енергетско и саобраћајно машинство, М – Мехатроника,
ИИ – Индустријско инжењерство, ЗнР – Заштита на раду

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.