info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторије

Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе

Лабораторија за моторе и возила

Лабораторија за нумеричке симулације (CFD)

Лабораторија за енергетику

Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе

Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP

Лабораторија за мехатронику и роботику

Лабораторија за аутоматизацију

Лабораторија за мјерну технику

Лабораторија за интегрисане менаџмент системе

Лабораторија за материјале и заваривање

Лабораторија за динамику машина

Лабораторија за CAD и PLM системе