info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за механику и конструкције

Шеф катедре

Милан Тица, ванредни професор

Чланови катедре:

Живко Бабић, ванредни професор

Страин Посављак, ванредни професор

Валентина Голубовић Бугарски, ванредни професор

Тихомир Мачкић, виши асистент

Гордана Тошић, асистент

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Виша еластомеханика

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Виша теорија отпорности и МКЕ

2

1

Изборни

3П + 2В

5

Динамика машина и нумеричке методе

2

1

Изборни

3П + 2В

5

Нацртна геометрија

1

1

Обавезни

2П + 2В

4

Механика I

1

1

Обавезни

2П + 2В

6

Инжењерска графика – 2016

1

1

Обавезни

3 + 3

7

Механика I – 2016

1

1

Обавезни

30 + 30

5

Отпорност материјала

1

2

Обавезни

3П + 3В

8

Инжењерска графика

1

2

Обавезни

2П + 2В

5

Механика II – 2016

1

2

Обавезни

30 + 30

5

Отпорност материјала – 2016

1

2

Обавезни

45 + 45

5

Специјалне машине и механизми

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Tехничка акустика

2

3

Изборни

3П + 1В

5

Биомеханика

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Машински елементи I

1

3

Обавезни

3П + 2В

6

Механика II

1

3

Обавезни

4П + 3В

8

Основе микротехнике

2

3

Изборни

3П + 1В

4

Механика III – 2016

1

3

Обавезни

45 + 30

6

Машински елементи I – 2016

1

3

Обавезни

45 + 30

6

Машински елементи II

1

4

Обавезни

3П + 2В

6

Машинске конструкције

1

4

Обавезни

3П + 2В

5

Машински елементи II – 2016

1

4

Обавезни

45 + 30

6

Развој производа

1

5

Изборни

2П + 2В

4

Основе конструисања

1

5

Изборни

2П + 2В

4

Основи конструисања – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

4

Рачунаром интегрисана произвoдња (CAD, CAPP, BP, CIM)

1

6

Обавезни

2П + 2В

5

Динамика машина

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Бука и вибрације

1

6

Обавезни

2П + 2В

5

Бука и вибрације – 2016

1

6

Обавезни

30 + 30

5