info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Почетна > Студије > Први циклус – стари план

Први циклус студија – стари план

Прва година

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

I

Обавезни

1.

Математика 1

3 + 3

7

2.

Механика 1

2 + 2

6

3.

Нацртна геометрија

2 + 2

4

4.

Производне технологије

2 + 2

4

5.

Материјали 1

3 + 3

5

6.

Радно Право

2 + 0

4

Факултативни

7.

Енглески језик I

0 + 2

8.

Спорт

0 + 2

УКУПНО

14 + 11

30

II

Обавезни

1.

Математика II

3 + 2

7

2.

Отпорност материјала

3 + 3

8

3.

Инжењерска графика

2 + 2

5

4.

Информатика

2 + 2

6

5.

Физика

2 + 2

4

Факултативни

6.

Енглески језик II

0 + 2

7.

Спорт

0 + 2

УКУПНО

12 + 11

30

Друга година

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

III

Обавезни

1.

Механика II

4 + 3

8

2.

Математика III

2 + 2

6

3.

Машински елементи I

3 + 2

6

4.

Електротехника

3 + 2

6

5.

Индустријски менаџмент

2 + 1

4

Факултативни

6.

Енглески језик III

0 + 2

УКУПНО

14 + 10

30

IV

Обавезни

1.

Програмирање

2 + 2

5

2.

Термодинамика

3 + 2

6

3.

Механика флуида

3 + 2

6

4.

Машински елементи II

3 + 2

6

5.

Материјали II

2 + 2

5

6.

Наука о дрвету*

2 + 2

5

7.

Индустријска пракса

4 седм.

2

Факултативни

8.

Енглески језик IV

0 + 2

УКУПНО

17 + 12

30

*За студијску групу Механичка прерада дрвета

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

III

Обавезни

1.

Механика II

4 + 3

8

2.

Математика III

2 + 2

6

3.

Машински елементи I

3 + 2

6

4.

Електротехника

3 + 2

6

5.

Индустријски менаџмент

2 + 1

4

Факултативни

6.

Енглески језик III

0 + 2

УКУПНО

14 + 10

30

IV

Обавезни

1.

Програмирање

2 + 2

5

2.

Термодинамика

3 + 2

6

3.

Механика флуида

3 + 2

6

4.

Мјерна техника

3 + 2

6

5.

Погонски материјали

3 + 2

5

6.

Индустријска пракса

4 седм.

2

Факултативни

7.

Енглески језик IV

0 + 2

УКУПНО

14 + 10

30

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

III

Обавезни

1.

Механика II

4 + 3

8

2.

Математика III

2 + 2

6

3.

Машински елементи I

3 + 2

6

4.

Електротехника

3 + 2

6

5.

Индустријски менаџмент

2 + 1

4

Факултативни

6.

Енглески језик III

0 + 2

УКУПНО

14 + 10

30

IV

Обавезни

1.

Програмирање

2 + 2

5

2.

Термодинамика

3 + 2

6

3.

Механика флуида

3 + 2

6

4.

Основе мехатроника

3 + 2

6

5.

Машинске конструкције

3 + 2

5

6.

Индустријска пракса

4 седм.

2

Факултативни

7.

Енглески језик IV

0 + 2

УКУПНО

14 + 10

30

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

III

Обавезни

1.

Механика II

4 + 3

8

2.

Математика III

2 + 2

6

3.

Машински елементи I

3 + 2

6

4.

Електротехника

3 + 2

6

5.

Индустријски менаџмент

2 + 1

4

Факултативни

6.

Енглески језик III

0 + 2

УКУПНО

14 + 10

30

IV

Обавезни

1.

Програмирање

2 + 2

5

2.

Термодинамика

3 + 2

6

3.

Механика флуида

3 + 2

6

4.

Мјерна техника

3 + 2

6

5.

Инжењерска статистика

2 + 2

5

6.

Индустријска пракса

4 седм.

2

Факултативни

7.

Енглески језик IV

0 + 2

УКУПНО

15 + 10

30

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

III

Обавезни

1.

Механика II

4 + 3

8

2.

Математика III

2 + 2

6

3.

Машински елементи I

3 + 2

6

4.

Електротехника

3 + 2

6

5.

Индустријски менаџмент

2 + 1

4

Факултативни

6.

Енглески језик III

0 + 2

УКУПНО

14 + 10

30

IV

Обавезни

1.

Програмирање

2 + 2

5

2.

Термодинамика

3 + 2

6

3.

Механика флуида

3 + 2

6

4.

Заштита на раду

2 + 2

6

5.

Регулациона техника

3 + 2

5

6.

Индустријска пракса

4 седм.

2

Факултативни

7.

Енглески језик IV

0 + 2

УКУПНО

13 + 10

30

Трећа година

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

Технологија обраде резањем

2 + 3

4

2.

Технологија обраде деформисањем

2 + 2

6

3.

Мјерна техника

2 + 2

6

4.

Хидраулика и пнеуматика

2 + 2

4

5.

Примарна обрада дрвета*

2 + 2

4

Изборни
(бирају се два)

6.

Развој производа

2 + 2

4

7.

Трибологија

2 + 2

4

8.

Основи конструисања

2 + 2

4

9.

Транспортна техника

2 + 2

4

10.

Површинска обрада дрвета*

2 + 2

4

11.

Фурнир и шперовано дрво*

2 + 2

4

12.

Хемијска прерада дрвета*

2 + 2

4

Факултативни

13.

Технички енглески језик I

0 + 2

УКУПНО

12 + 12

30

VI

Обавезни

1.

Обрадни системи за обраду деформисањем

3 + 2

5

2.

Обрадни системи за обраду резањем

2 + 2

5

3.

Рачунаром интегрисана производња (CAD, CAPP, BP, CIM)

2 + 2

5

4.

Заваривање и термичка обрада

2 + 2

5

Изборни
(бирају се два)

5.

Управљање и регулација

2 + 2

5

6.

Алати за обраду деформисањем

2 + 2

5

7.

Махатроника

2 + 2

5

8.

Пројектовање технолошких процеса

2 + 2

5

9.

Алати и прибори I

2 + 2

5

10.

Динамика машина

2 + 2

5

11.

Машине за обраду дрвета*

2 + 2

5

12.

Хидромеханичка обрада дрвета*

2 + 2

5

13.

Конструкција производа од дрвета*

2 + 2

5

Факултативни

14.

Технички енглески језик II

0 + 2

УКУПНО

13 + 12

30

BSc рад за BSc инжењер производног машинства

2 мјесеца

5

*За студијску групу Механичка прерада дрвета

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

Термодинамика II

3 + 2

6

2.

Мотори СУС основе

3 + 2

6

3.

Котлови

3 + 2

6

Изборни
(бирају се два)

4.

Транспорт цијевима (ТТ, ТЕ)

3 + 2

6

5.

Гријање (ТТ)

3 + 2

6

6.

Топлотне турбо машине (ТЕ)

3 + 2

6

7.

Моторна возила - теорија кретања (СМ)

3 + 2

6

8.

Шинска возила (СМ)

3 + 2

6

9.

Безбједност саобраћаја (СМ)

3 + 2

6

10.

Хидраулика и пнеуматика мобилних машина (СМ)

3 + 2

5

Факултативни

11.

Технички енглески језик I

0 + 2

1

УКУПНО

15 + 10

30

VI

Обавезни

1.

Управљање и регулација

3 + 2

6

2.

Основе теорије одржавања

3 + 2

6

Изборни
(бирају се два)

3.

Пумпе, компресори и вентилатори (ТТ, ТЕ)

3 + 2

6

4.

Климатизација (ТТ)

3 + 2

6

5.

Расхладна постројења (ТТ)

3 + 2

6

6.

Термоенергетска постројења (ТЕ)

3 + 2

6

7.

Топлотни апарати (ТЕ)

3 + 2

6

8.

Технологија одржавања мотора и возила (СМ)

3 + 2

6

9.

Увод у системе возила (СМ)

3 + 2

6

10.

Опрема мотора (СМ)

3 + 2

6

11.

Технички прописи за возила и сертификација (СМ)

3 + 2

6

Факултативни

12.

Технички енглески језик II

0 + 2

УКУПНО

15 + 10

30

BSc рад за BSc инжењер производног машинства

2 мјесеца

5

ТТ – Студијска група Термотехника
ТЕ – Студијска група Термоенергетика
СМ – Студијска група Саобраћајно машинство

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

Електроника

3 + 1

7

2.

Регулациона и управљачка техника

3 + 1

6

3.

Хидраулика и пнеуматика

3 + 2

7

Изборни
(бира се један)

4.

Технологија машиноградње

3 + 2

5

5.

Обрадни системи

3 + 2

5

Изборни
(бира се један)

6.

Енергетска постројења

3 + 2

5

7.

Мотори СУС основе

3 + 2

5

Факултативни

8.

Технички енглески језик I

0 + 2

УКУПНО

15 + 7

30

VI

Обавезни

1.

Мјерна техника

3 + 2

6

2.

Аутоматизација и визуализација процеса

3 + 1

6

3.

Основе роботике

3 + 2

6

Изборни
(бира се један)

4.

3D-CAD машинске конструкције

3 + 2

6

5.

NC програмирање и флексибилна аутоматизација

3 + 2

6

Изборни
(бира се један)

6.

Основи транспортне техника

3 + 2

6

7.

Складишна техника и логистика

3 + 2

6

Факултативни

8.

Технички енглески језик II

0 + 2

УКУПНО

15 + 10

30

BSc рад за BSc инжењер производног машинства

2 мјесеца

5

Студијски програм:  ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

Технологија организације индустријских система

2 + 2

7

2.

Системи аутоматског управљања

3 + 2

7

3.

Економика предузећа

3 + 2

7

Изборни
(бира се један)

4.

Технологија машиноградње

2 + 2

5

5.

Енергетски системи

2 + 2

5

Изборни
(бира се један)

6.

Пројектовање технолошких процеса

2 + 2

4

7.

Заштита животне средине и одрживи развој

2 + 2

4

Факултативни

8.

Технички енглески језик I

0 + 2

УКУПНО

15 + 10

30

VI

Обавезни

1.

Менаџмент квалитетом

3 + 2

7

2.

Одржавање

3 + 2

7

3.

Управљање производним системима

3 + 2

6

Изборни
(бира се један)

4.

Складишна техника и логистика

2 + 2

5

5.

Менаџмент људским ресурсима

2 + 2

5

Изборни
(бира се један)

6.

Комерцијално пословање

2 + 2

5

7.

Пословно-производни информациони системи

2 + 2

5

Факултативни

8.

Технички енглески језик II

0 + 2

УКУПНО

13 + 12

30

BSc рад за BSc инжењер производног машинства

2 мјесеца

5

Студијски програм:  ЗАШТИТА НА РАДУ

СЕМ.

Врсте предавања

Р. бр.

Предмет

Часови П + В

ЕЦТС бодови

V

Обавезни

1.

Заштита од опасног дејства електричне струје

3 + 2

5

2.

Системи и уређаји заштите

2 + 2

5

3.

Заштита од пожара и експлозије

2 + 2

5

Изборни
(бирају се три)

4.

Микроклима и радна околина

2 + 2

5

5.

Индустријски објекти и урбанизација

2 + 2

5

6.

Управљање отпадом

2 + 2

5

7.

Информационе технологије

2 + 2

5

Факултативни

8.

Технички енглески језик I

0 + 2

УКУПНО

13 + 14

30

VI

Обавезни

1.

Бука и вибрације

2 + 2

5

2.

Медицина рада

2 + 2

5

3.

Пројектовање система и уређаја заштите

2 + 2

5

Изборни
(бирају се три)

4.

Мјерна техника

2 + 2

5

5.

Процјена и симулација ризика

2 + 2

5

6.

Економика заштите на раду

2 + 2

5

7.

Сигурносна техника

2 + 2

5

Факултативни

8.

Технички енглески језик II

0 + 2

УКУПНО

13 + 12

30

BSc рад за BSc инжењера машинства, одсјек заштите на раду

2 мјесеца

5