info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Заштита на раду

Тренутно постоји мали број квалификованог кадра из области здравља и безбједности радника, посебно оних са дипломом чија је основа физичко окружење, понашање, психо-социјални аспекти и природне науке. Програм студија се бави психо-социјални и проблемима менталног здравља на радном мјесту, као и већ дуго препознатим хемијским, физичким, механичким и биолошким опасностима које могу бити у радној и животној околини.

Концепт основних академских студија студијског програма Заштите на раду омогућава стицање знања за благовремено рјешавање проблема заштите на раду у радној околини и методама по којима се врши елиминисање или свођење на минимум опасности и штетности. Наставни план и програм је заснован на основним научним принципима и погледима у овој области. План прве двије године је заједнички за све студијске програме на Машинском факултету, а остале двије године  програми се фокусирају на конкретне аспекте здравља и безбједности који су везани за радну околину. Циљ студијског програма је пружити студентима јака теоријска знања из основних научних дисциплина и практичне вјештине из области здравља и безбједности на раду у радној и животној околини. Студијски програм је осмишљен тако да на квалитетан начин образује инжењере који могу да одговоре потребама савремене праксе у области безбједности и здравља на раду. Ови инжењери са стеченим теоријским и практичним знањима и вјештинама, могу да се укључе у обављање текућих послова безбједности и здравља на раду као специфичним фазама и да цјеловито те фазе интегришу у ефикасан процес. Такође, оспособљени су да прате и у производни процес уводе савремене превентивне мјере заштите у циљу смањења ризика од опасности и штетности у радној околини. Основна активност која се спроводи како би се помогло студентима да усвоје предвиђена знања и способности, и на тај начин обезбеди постизање образовних циљева, огледа се у досљедној реализацији свих наставних активности предвиђених студијским програмом. Студенти ће развити логику и вјештине истраживања и откривања нових знања као и нових начина рјешавања проблема.

Шта је циљ студијског програма Заштите на раду?

Циљ студијског програма је да се на приступачан, доступан и квалитетан начин образује инжењере који могу да одговоре потребама савремене праксе у области безбједности и здравља на раду. Ови инжењери, са стеченим теоријским и практичним знањима и вјештинама, могу да се укључе у обављању текућих послова безбједности и здравља на раду као специфичним фазама и да цјеловито те фазе интегришу у ефикасан процес. Такође, оспособљени су да прате и у производни процес уводе савремене превентивне мјере заштите у циљу смањења ризика од опасности и штетности у радној околини. Основна активност која се спроводи како би се помогло студентима да усвоје предвиђена знања и способности, и на тај начин обезбеди постизање образовних циљева, огледа се у досљедној реализацији свих наставних активности предвиђених студијским програмом.

Дипломирани студенти смјера Заштите на раду, раде у циљу побољшања безбједности и здравља свих радника. Заштита на раду је потребна за сва радна мјеста. Ваше будуће радно мјеста може бити у свим привредним и непривредним областима тј. у областима рударства, пољопривреде, малопродаје, угоститељства, грађевинарство, саобраћаја, производња, здравства, у државним органима, приватном сектору или консултантским установама. Такође радно мјесто може бити и у свим државама свјета чији систем има квалитетну законску номенклатуру која је везана за безбједност и здравље у радној околини. Професионалци заштите на раду су укључени у:

  • мониторинг и модификације радне средине,
  • спровођење образовних програма,
  • процјене ризика радних мјеста који је веома битан на ниво безбједности и здравља радника.

 

Поред наведеног професионалци заштите на раду, осмишљавању и предузимају ревизије и контроле у области заштите на раду, вјештачења несрећних догађаја, обезбеђивање усаглашености са законодавством и приједлозима за унапрјеђење законодавства у циљу повећања безбједности у радној околини.

zastita-na-radu

Студије Заштите на раду подијељене су у три циклуса, по моделу 4+1+3.

По завршетку основних академских студија у трајању од четири године (8 семестара) стиче се звање – Дипломирани инжењер машинства са 240 ECTS бодова.

По завршетку дипломских студија у трајању од једне године (2 семестра) стиче се звање Мастер машинства – Мастер (MSc.) са укупно 300 ECTS бодова.

По завршетку докторских студија у трајању од три године (6 семестара) стиче се звање Доктор наука – Машинско инжењерство (PhD.) са укупно 480 ECTS бодова.

У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се и назив одређеног студијског програма.

На крају,

Свако пословање има безбједоносне ризике, било да се ради о неправилним ергономским техникама, хемијским и биолошким опасностима и штетностима, грађевинским несрећама итд. Квалитетне процедуре односно  поступци заштите на раду штите од озљеда, изгубљених сати продуктивности и корпоративних трошкова итд.

Радна безбједност утиче на репутацију и продуктивност компаније. Компаније свих облика и из свих области морају да се позабаве са безбједности и здравља на раду у свим областима.