info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Индустријскo инжењерство

Студиј Индустријског инжењерства и менаџмента појавио се почетком XX вијека у САД, а данас се изводи у преко 70 држава свијета. Истраживања у нашем окружењу показују да око 70% запослених машинских инжењера ради на пословима из ове области, и да је реално очекивати да ће се потребе привреде за овим знањима и овим профилом стручњака вишеструко повећати. Као резултат исказаних потреба пословних система за овим профилом инжењера, на Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци основан је 2007. године студијски програм ”Индустријско инжењерство и менаџмент”. Студијски програм је мултидисциплинаран и припада научним пољима машинства, индустријског инжењерства, организационих наука, економије и информатике.

Студијски програм Индустријско инжењерство и менаџмент образује инжењере за развој, анализу и оптимизацију процеса и система у организацијама са циљем побољшања њихове ефективности и ефикасности. Студиј наглашава примјену напредних информационих технологија кроз симулацију и моделирање производа и производних процеса, сложених логистичких система и процеса управљања. Током студија на овом студијском програму студенти се оспособљавају за кориштење најсавременијих метода и техника у области индустријског инжењерства и менаџмента, а које се примјењују у савременим европским и свјетским тржишно орјентисаним предузећима и привредама.

Инжењери овог профила стичу знања која им омогућују да из више перспектива сагледају сложене процесе и системе при рјешавању одређених проблема. Док већина инжењерских дисциплина примењује знање и вештине у појединачним областима, индустријско инжењерство је применљиво у свакој привредној дјелатности.

Предвиђена су три циклуса студија по моделу 4+1+3.

По завршетку првог циклуса студија у трајању од четири године (8 семестара) стиче се звање Дипломирани инжењер машинства са 240 ECTS бодова.

По завршетку другог циклуса студија у трајању од једне године (2 семестра) стиче се звање Мастер индустријског инжењерства са укупно 300 ECTS бодова.

По завршетку докторских студија у трајању од три године (6 семестара) стиче се звање Доктор наука – Машинско инжењерство (PhD.) са укупно 480 ECTS бодова.

У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се и назив одређеног студијског програма.