info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за хидро и термоенергетику

Шеф катедре:

Здравко Миловановић, редовни професор

Чланови катедре:

Дарко Кнежевић, редовни професор

Младен Тодић, редовни професор

Винко Бабић, ванредни професор

Дејан Бранковић, доцент

Биљана Врањеш, виши асистент

Саша Лалош, виши асистент

Јован Шкундрић, виши асистент

Петар Бабић, асистент

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Генератори паре I

2

1

Изборни

3П + 2В

6

Енергетски парни котлови

2

1

Изборни

3П + 2В

6

Конструкција парних и гасних турбина

2

1

Изборни

3П + 2В

6

Пропорционална и серво техника

2

1

Обавезни

3П + 2В

6

Процеси неконтролисаног сагоријевања

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Постројења и инсталације под притиском

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Механика флуида II

2

2

Обавезни

3П + 2В

6

Термоенергетска постројења II

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Генератори паре II

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Економија енергије

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Експлоатација и одржавање – ПМ

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Одржавање техничких средстава

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Двофазно струјање

2

3

Изборни

3П + 2В

6

Пројектовање и изградња термоенергетских постројења

2

3

Изборни

3П + 2В

6

Oпрема за интервенције и спашавања

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Пројектовање система заштите од пожара и експлозија

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Механика флуида

1

4

Обавезни

3П + 2В

6

Механика флуида I – 2016

1

4

Обавезни

45 + 30

6

Хидраулика и пнеуматика мобилних машина

1

5

Изборни

3П + 2В

6

Хидраулика и пнеуматика

1

5

Обавезни

2П + 2В

4

Енергетска постројења

1

5

Изборни

3П + В1

5

Котлови

1

5

Обавезни

3П + 2В

6

Транспорт цијевима

1

5

Изборни

3П + 2В

6

Топлотне турбомашине

1

5

Изборни

3П + 2В

6

Основи котлова – 2016

1

5

Изборни

45 + 30

6

Хидраулика и пнеуматика мобилних машина – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

5

Обновљиви извори енергије – 2016

1

5

Изборни

45 + 45

6

Енергетска постројења – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

5

Хидраулика и пнеуматика (ЕиСМ) – 2016

1

5

Изборни

45 + 30

6

Основи теорије одржавања – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

5

Основи теорије одржавања

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Одржавање

1

6

Обавезни

3П + 2В

7

Основи теорије турбомашина – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Хидромеханичка опрема – 2016

1

6

Изборни

45 + 30

6

Термоенергетска постројења – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

6

Хидроенергетска постројења – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

6

Хидраулика и пнеуматика (Мех) – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Пумпе, компресори и вентилатори

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Топлотни апарати

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Термоенергетска постројења

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Пумпе, компресори и вентилатори – 2016

1

7

Обавезни

45 + 30

6

Парне и гасне турбине – 2016

1

7

Изборни

45 + 30

5

Хидрауличне турбине – 2016

1

7

Изборни

45 + 30

5

Основи енерго снабдијевања – 2016

1

7

Изборни

45 + 30

5

Пројектовање хидроенергетских система – 2016

1

7

Изборни

45 + 30

5

Пројектовање термоенергетских постројења – 2016

1

7

Изборни

45 + 30

5

Пропорционална и серво техника – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

4

Постројења и инсталација под притиском – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

5

Процес неконтролисаног сагоријевања – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

5

Хидраулика и пнеуматика – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

5

Дијагностика и одржавање - 2016

1

7

Изборни

30 + 30

5

Економија енергије – 2016

1

8

Обавезни

45 + 30

5

Хибридни енергетски системи – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Когенеративни и тригенеративни системи – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Термоенергетска постројења II – Нуклеарне електране – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Управљање пројектима у енергетици – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Обновљиви извори енергије – ЕиСМ – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Енергетски парни котлови – 2016

1

8

Обавезни

45 + 30

5

Одржавање – ИИ – 2016

1

8

Обавезни

30 + 30

6

Одржавање техничких средстава – 2016

1

8

Изборни

30 + 30

3