info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања – други циклус

Прва година

СЕМЕСТАР II  (од 24. 2. 2020. до 5. 6. 2020. године)

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

15.15

ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА
П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ
П – Л-ПТП

16.15

ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА
П – Л-МР

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ
П – Л-ПТП

17.15

ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА
П – Л-МР

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ
П – Л-ПТП

18.15

Индустријска роботика
В – Л-МР

Флексибилни технолошки системи
В – Л-ПТП

19.15

Индустријска роботика
В – Л-МР

Флексибилни технолошки системи
В – Л-ПТП

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара
Л-МP – Лабораторија за мехатронику и роботику

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 21. 2. 2020.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

САСТАНАК , 24.2.2020. (Саобраћајно машинство)

ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА (ТТ, ТЕ)
П – С21
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 (СМ)
П – Л-МВ

15.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)
П – С29
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)
П – Л-МВ

МЕХАНИКА ФЛУИДА II
П – С11

ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА (ТТ, ТЕ)
П – С21
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 (СМ)
П – Л-МВ

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА (ТТ)
П – Л-МР
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 (СМ)
П – Л-МВ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ

16.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)
П – С29
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)
П – Л-МВ

МЕХАНИКА ФЛУИДА II
П – С11

ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА (ТТ, ТЕ)
П – С21
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 (СМ)
П – Л-МВ

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА (ТТ)
П – Л-МР
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 (СМ)
П – Л-МВ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ

17.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)
П – С29
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)
П – Л-МВ

МЕХАНИКА ФЛУИДА II
П – С11

Термодинамичке методе вредновања (ТТ, ТЕ)
В – Л-ЕЕ
Изборни предмет 1 (СМ)
В – Л-МВ

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА (ТТ)
П – Л-МР
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 (СМ)
П – Л-МВ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ

18.15

Системи климатизације (ТТ)
В – С29
Изборни предмет 3 (СМ)
В – Л-МВ

Механика флуида II
В – С11

Термодинамичке методе вредновања (ТТ, ТЕ)
В – Л-ЕЕ
Изборни предмет 1 (СМ)
В – Л-МВ

В – Л-ЕЕ (ТЕ)
Транспортна техника (ТТ)
П – Л-МР
Изборни програм 2 (СМ)
В – Л-МВ

Економија енергије
П – Л-ЕЕ

19.15

Системи климатизације (ТТ)
В – С29
Изборни предмет 3 (СМ)
В – Л-МВ

Механика флуида II
В – С11

В – Л-ЕЕ (ТЕ)
Транспортна техника (ТТ)
П – Л-МР
Изборни програм 2 (СМ)
В – Л-МВ

Економија енергије
П – Л-ЕЕ

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11С19 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-МP – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена:

Студенти (усмјерење: Саобраћајно машинство) треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 21. 2. 2020.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

08.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА
П – РЦМФ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОГОНСКА ТЕХНИКА
П – С21

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ

09.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА
П – РЦМФ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОГОНСКА ТЕХНИКА
П – С21

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ

10.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА
П – РЦМФ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОГОНСКА ТЕХНИКА
П – С21

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ

11.15

Моделирање и симулација
В – РЦМФ

ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ И С++
П – С21

Електрични погони и погонска техника
В – С21

Мехатроника мотора и возила
В – Л-МВ

12.15

Моделирање и симулација
В – РЦМФ

ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ И С++
П – С21

Електрични погони и погонска техника
В – С21

Мехатроника мотора и возила
В – Л-МВ

13.15

ДИГИТАЛНА РЕГУЛАЦИОНА ТЕХНИКА
П – Л-МР

ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ И С++
П – С21

Мехатроника мотора и возила
В – Л-МВ

14.15

ДИГИТАЛНА РЕГУЛАЦИОНА ТЕХНИКА
П – Л-МР

15.15

ДИГИТАЛНА РЕГУЛАЦИОНА ТЕХНИКА
П – Л-МР

16.15

17.15

Дигитална регулациона техника
В – Л-МР

18.15

Дигитална регулациона техника
В – Л-МР

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе, С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 21. 2. 2020.

Изборни предмет I (Програмске технике у мехатроници / Објектно програмирање & C++)
Изборни предмет II (Мехатроника мотора и возила /Сигурносна техника)