info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања – други циклус

Прва година

СЕМЕСТАР II  (од 8. 3. 2021. до 5. 6. 2021. године)

Посљедња измјена: 26. 2. 2021.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2

Флексибилни технолошки системи

В – Л-ПТП

9.15

Флексибилни технолошки системи

В – Л-ПТП

10.15

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ПТП

11.15

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ПТП

12.15

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ПТП

15.15

ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА

П – Л-МР

16.15

ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА

П – Л-МР

17.15

ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА

П – Л-МР

18.15

Индустријска роботика

В – Л-МР

19.15

Индустријска роботика

В – Л-МР

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара
Л-МP – Лабораторија за мехатронику и роботику

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. 3. 2021.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11С19 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-МP – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена:

Студенти (усмјерење: Саобраћајно машинство) треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 21. 2. 2020.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

14.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – РЦМФ

ДИГИТАЛНА РЕГУЛАЦИОНА ТЕХНИКА

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I

П – Л-МВ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – Л-МВ

15.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – РЦМФ

ДИГИТАЛНА РЕГУЛАЦИОНА ТЕХНИКА

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I

П – Л-МВ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОГОНСКА ТЕХНИКА

П – С21

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – Л-МВ

16.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – РЦМФ

ДИГИТАЛНА РЕГУЛАЦИОНА ТЕХНИКА

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I

П – Л-МВ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОГОНСКА ТЕХНИКА

П – С21

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – Л-МВ

17.15

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

Дигитална регулациона техника

В – Л-МР

Изборни предмет I

В – Л-МВ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОГОНСКА ТЕХНИКА

П – С21

Изборни предмет II

В – Л-МВ

18.15

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

Дигитална регулациона техника

В – Л-МР

Изборни предмет I

В – Л-МВ

Електрични погони и погонска техника

В – С21

Изборни предмет II

В – Л-МВ

19.15

Изборни предмет I

В – Л-МВ

Изборни предмет II

В – Л-МВ

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе, С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. 3. 2021.

Изборни предмет I (Програмске технике у мехатроници / Објектно програмирање & C++)
Изборни предмет II (Мехатроника мотора и возила /Сигурносна техника)