info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања – други циклус

Прва година

СЕМЕСТАР II  (од 19. 2. 2024. до 7. 6. 2024. године)

Посљедња измјена: 6. 2. 2024.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

15.00

ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3

П

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1

П

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2

П

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ
СИСТЕМИ

П – Л-ПТП

16.00

17.00

Индустријска роботика

В – Л-МР

Изборни предмет 3

В

Изборни предмет 1

В

Изборни предмет2

В

18.00

Флексибилни технолошки системи

В – Л-ПТП

19.00

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе
Л-ПТП – Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара
Л-МP – Лабораторија за мехатронику и роботику

Напомена:

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО (3 + 2)

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

15.15

16.15

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА II (ТЕ)

П – Кабинет

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – С29

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)

П – Л-МВ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ
ВРЕДНОВАЊА (ТТ, ТЕ)

П – С21

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 (СМ)

П – Л-МВ

ГЕНЕРАТОРИ ПАРЕ II (ТЕ)

П – С29

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА (ТТ)

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 (СМ)

П – Л-МВ

МЕХАНИКА ФЛУИДА II

П – Л-ЕЕ

17.15

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА II (ТЕ)

П – Кабинет

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – С29

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)

П – Л-МВ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ
ВРЕДНОВАЊА (ТТ, ТЕ)

П – С21

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 (СМ)

П – Л-МВ

ГЕНЕРАТОРИ ПАРЕ II (ТЕ)

П – С29

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА (ТТ)

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 (СМ)

П – Л-МВ

МЕХАНИКА ФЛУИДА II

П – Л-ЕЕ

18.15

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА II (ТЕ)

П – Кабинет

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – С29

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 (СМ)

П – Л-МВ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ
ВРЕДНОВАЊА (ТТ, ТЕ)

П – С21

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 (СМ)

П – Л-МВ

ГЕНЕРАТОРИ ПАРЕ II (ТЕ)

П – С29

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА (ТТ)

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 (СМ)

П – Л-МВ

МЕХАНИКА ФЛУИДА II

П – Л-ЕЕ

19.15

Термоенергетска постројења II (ТЕ)

В – Кабинет

Системи климатизације (ТТ)

В – С29

Изборни предмет 3 (СМ)

В – Л-МВ

Економија енергије

В – Л-ЕЕ

Термодинамичке методе вредновања (ТТ, ТЕ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет 1 (СМ)

В – Л-МВ

Генератори паре II (ТЕ)

В – С29

Транспортна техника (ТТ)

В – Л-МР

Изборни програм 2 (СМ)

В – Л-МВ

Механика флуида II

В – Л-ЕЕ

20.15

Термоенергетска постројења II (ТЕ)

В – Кабинет

Системи климатизације (ТТ)

В – С29

Изборни предмет 3 (СМ)

В – Л-МВ

Економија енергије

В – Л-ЕЕ

Термодинамичке методе вредновања (ТТ, ТЕ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет 1 (СМ)

В – Л-МВ

Генератори паре II (ТЕ)

В – С29

Транспортна техника (ТТ)

В – Л-МР

Изборни програм 2 (СМ)

В – Л-МВ

Механика флуида II

В – Л-ЕЕ

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11С19 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-МP – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена:

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

15.15

16.15

НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ХиТЕ)

П – С29

ПОГОНСКИ И ХОДНИ СИСТЕМИ
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ
САОБРАЋАЈНОГ МАШИНСТВА (СМ)

П – Л-МВ

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ ТЕРМО И
ХИДРОЕНЕРГЕТИКЕ 

(ХиТЕ)

П – ЛЕЕ/Кабинет

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ МОТОРА И
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА (ХиТЕ)

П – Кабинет

17.15

НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ХиТЕ)

П – С29

ПОГОНСКИ И ХОДНИ СИСТЕМИ
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ
САОБРАЋАЈНОГ МАШИНСТВА (СМ)

П – Л-МВ

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ ТЕРМО И
ХИДРОЕНЕРГЕТИКЕ 

(ХиТЕ)

П – ЛЕЕ/Кабинет

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ МОТОРА И
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА (ХиТЕ)

П – Кабинет

18.15

НОВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ХиТЕ)

П – С29

ПОГОНСКИ И ХОДНИ СИСТЕМИ
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ
САОБРАЋАЈНОГ МАШИНСТВА (СМ)

П – Л-МВ

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ ТЕРМО И
ХИДРОЕНЕРГЕТИКЕ 

(ХиТЕ)

П – ЛЕЕ/Кабинет

ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ МОТОРА И
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА (ХиТЕ)

П – Кабинет

19.15

Нове енергетске технологије (ХиТЕ)

В – С29

Погонски и ходни системи возила (СМ)

В – Л-МВ

Одабрана поглавља из саобраћајног
машинства (СМ)

В – Л-МВ

Одабрана поглавља из термо и
хидроенергетике (ХиТЕ)

В – ЛЕЕ/Кабинет

Одабрана поглавља из мотора и
возила (СМ)

В – Л-МВ

Планирање и изградња енергетских објеката (ХиТЕ)

В – Кабинет

20.15

Нове енергетске технологије (ХиТЕ)

В – С29

Погонски и ходни системи возила (СМ)

В – Л-МВ

Одабрана поглавља из термо и
хидроенергетике (ХиТЕ)

В – ЛЕЕ/Кабинет

Одабрана поглавља из мотора и
возила (СМ)

В – Л-МВ

Планирање и изградња енергетских објеката (ХиТЕ)

В – Кабинет

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11С19 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-МP – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена:

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

14.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – РЦМФ

ДИГИТАЛНА РЕГУЛАЦИОНА ТЕХНИКА

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I

П – Л-МВ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – Л-МВ

15.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – РЦМФ

ДИГИТАЛНА РЕГУЛАЦИОНА ТЕХНИКА

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I

П – Л-МВ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОГОНСКА ТЕХНИКА

П – С21

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – Л-МВ

16.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – РЦМФ

ДИГИТАЛНА РЕГУЛАЦИОНА ТЕХНИКА

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I

П – Л-МВ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОГОНСКА ТЕХНИКА

П – С21

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – Л-МВ

17.15

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

Дигитална регулациона техника

В – Л-МР

Изборни предмет I

В – Л-МВ

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОГОНСКА ТЕХНИКА

П – С21

Изборни предмет II

В – Л-МВ

18.15

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

Дигитална регулациона техника

В – Л-МР

Изборни предмет I

В – Л-МВ

Електрични погони и погонска техника

В – С21

Изборни предмет II

В – Л-МВ

19.15

Изборни предмет I

В – Л-МВ

Изборни предмет II

В – Л-МВ

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе, С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 23. 2. 2024.

Изборни предмет I (Програмске технике у мехатроници / Објектно програмирање & C++)
Изборни предмет II (Мехатроника мотора и возила /Сигурносна техника)

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.