info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Четврта година

СЕМЕСТАР VIII (од 24. 2. 2020. до 5. 6. 2020. године)

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА
П – РЦМФ

PLM СИСТЕМИ
П – С29

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА
П – Л-ТОР

Флексибилни технолошки системи
В – Л-ТОР

9.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА
П – РЦМФ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ
П – РЦМФ

PLM СИСТЕМИ
П – С29

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА
П – Л-ТОР

Флексибилни технолошки системи
В – Л-ТОР

10.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА
П – РЦМФ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ
П – РЦМФ

PLM системи
В – С29

Пројектовање производних система
П – Л-ТОР

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ
В – Л-ТОР

11.15

Моделирање и симулација
В – РЦМФОрганизација производње
В – РЦМФ

PLM системи
В – С29

Пројектовање производних система
П – Л-ТОР

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ
В – Л-ТОР

12.15

Моделирање и симулација
В – РЦМФ

Организација производње
В – РЦМФ

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ
В – Л-ТОР

13.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 21. 2. 2020. године.

Изборни предмет I (Пројектовање производних система / Монтажне технологије);
Изборни предмет II (PLM системи / Информационе-комуникационе технологије);
Изборни предмет III (Организација производње / Управљање квалитетом)

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)
П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
П – С29

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ

9.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)
П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
П – С29

Обновљиви извори енергије
В – Л-ЕЕ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ
П – Л-ЕЕ

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ

10.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)
П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
П – С29

Обновљиви извори енергије
В – Л-ЕЕ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ
П – Л-ЕЕ

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ

11.15

Изборни предмет (СМ)
В – Л-МВ

Когенеративни и тригенеративни системи
В – С21

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ
П – Л-ЕЕ

Мехатроника мотора и возила
В – Л-МВ

12.15

Изборни предмет (СМ)
В – Л-МВ

Пренос топлоте и масе
В – Л-ЕЕ

Мехатроника мотора и возила
В – Л-МВ

13.15

Пренос топлоте и масе
В – Л-ЕЕ

14.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
П – Л-ЕЕ

15.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)
П – Л-ЕЕ

КОГЕНЕРАТИВНИ И ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ

16.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)
П – Л-ЕЕ

КОГЕНЕРАТИВНИ И ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ

17.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)
П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ
П – Л-ЕЕ

18.15

Системи климатизације (ТТ)
В – Л-ЕЕ

Економија енергије
В – С21

19.15

Системи климатизације (ТТ)
В – Л-ЕЕ

Економија енергије
В – С21

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 21. 2. 2020. године.

Мехатроника мотора и возила (СМ) – термини за одржавање наставе биће накнадно објављени
Изборни предмет (СМ) (Мотори СУС II/Екологија и возила)

 

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ СИСТЕМА
П – Л-МР

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ

9.15

ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
П – С21

ПРОГРАМИРАЊЕ МИКРОКОНТРОЛЕРА
П – Л-1203 (ЕТФ)

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ СИСТЕМА
П – Л-МР

ФИЛОЗОФИЈА НАУКА
П – С11

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И ВОЗИЛА
П – Л-МВ

10.15

ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
П – С21

ПРОГРАМИРАЊЕ МИКРОКОНТРОЛЕРА
П – Л-1203 (ЕТФ)

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ СИСТЕМА
П – Л-МР

ФИЛОЗОФИЈА НАУКА
П – С11

Мехатроника мотора и возила
В – Л-МВ

11.15

Организација и економика предузећа
В – С21

ПРОГРАМИРАЊЕ МИКРОКОНТРОЛЕРА
П – Л-1203 (ЕТФ)

Мехатроника мотора и возила
В – Л-МВ

12.15

Организација и економика предузећа
В – С21

Програмирање микроконтролера
П – Л-1203 (ЕТФ)

Погони мехатроничких система
В – Л-МР

13.15

Програмирање микроконтролера
П – Л-1203 (ЕТФ)

Погони мехатроничких система
В – Л-МР

14.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 21. 2. 2020. године.

Изборни предмет I (Мехатроника мотора и возила / Сигурност мехатроничких система)
Изборни предмет II (Право за инжењере /Филозофија науке)

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.