info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Четврта година

СЕМЕСТАР VII (од 21. 2. 2022. до 3. 6. 2022. године)

Посљедња измјена: 10. 2. 2022.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА

П – С29

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ОБРАДЕ

П – С11

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

П – Л-ТОР

Флексибилни технолошки
системи

В – Л-ТОР

9.15

МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА

П – С29

ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ

П – РЦМФ

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ОБРАДЕ

П – С11

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

П – Л-ТОР

Флексибилни технолошки
системи

В – Л-ТОР

10.15

МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА

П – С29

ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ

П – РЦМФ

Савремене методе обраде

В – Л-ТОР

Пројектовање производних
система

В – Л-ТОР

ФЛЕКСИБИЛНИ
ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ТОР

11.15

Моделирање и симулација

П – РЦМФ

Организација производње

В – РЦМФ

Савремене методе обраде

В – Л-ТОР

Пројектовање производних
система

В – Л-ТОР

ФЛЕКСИБИЛНИ
ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ТОР

12.15

Моделирање и симулација

П – РЦМФ

Организација производње

В – РЦМФ

ФЛЕКСИБИЛНИ
ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ТОР

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11, С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И
ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ)

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И
МАСЕ

П – С29

ДИНАМИКА ВОЗИЛА
(СМ)

П – Л-МВ

9.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И
ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-МВ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-ЕЕ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ)

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И
МАСЕ

П – С29

ДИНАМИКА ВОЗИЛА
(СМ)

П – Л-МВ

10.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И
ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ)

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И
МАСЕ

П – С29

ДИНАМИКА ВОЗИЛА
(СМ)

П – Л-МВ

11.15

Конструисање помоћу
рачунара II (СМ)

В – Л-МВ

Обновљиви извори
енергије

В – Л-ЕЕ

Економија енергије (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет (СМ)

В – Л-МВ

Пренос топлоте и масе

В – С29

Системи климатизације (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Динамика возила
(СМ)

В – Л-МВ

12.15

Конструисање помоћу
рачунара II (СМ)

В – Л-МВ

Обновљиви извори
енергије

В – Л-ЕЕ

Економија енергије (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет (СМ)

В – Л-МВ

Пренос топлоте и масе

В – С29

Системи климатизације (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Динамика возила
(СМ)

В – Л-МВ

13.15

14.15

Когенеративни и
тригенеративни системи (ТТ)

В – Л-ЕЕ

ДИНАМИКА СУДАРА
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

15.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

Когенеративни и
тригенеративни системи (ТТ)

В – Л-ЕЕ

ДИНАМИКА СУДАРА
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

16.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ДИНАМИКА СУДАРА
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

17.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

Динамика судара
возила (СМ)

В – Л-МВ

18.15

Динамика судара
возила (СМ)

В – Л-МВ

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и 29 – сале на првом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

9.15

ПРОГРАМИРАЊЕ
МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

ОРГАНИЗАЦИЈА И
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

П – РЦМФ

10.15

ПРОГРАМИРАЊЕ
МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

ОРГАНИЗАЦИЈА И
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

П – РЦМФ

11.15

ФИЛОЗОФИЈА НАУКЕ

П – С11

ПРОГРАМИРАЊЕ
МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

Организација и економика
предузећа

В – РЦМФ

Погони мехатроничких
система

В – С11

В – РЦМФ

12.15

ФИЛОЗОФИЈА НАУКЕ

П – С11

Програмирање
микроконтролера

В – Л-1203 (ЕТФ)

Организација и економика
предузећа

В – РЦМФ

Погони мехатроничких
система

В – С11

В – РЦМФ

13.15

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – Л-МР

Програмирање
микроконтролера

В – Л-1203 (ЕТФ)

14.15

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – Л-МР

15.15

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – Л-МР

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 – сала на другом спрату Блок А
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.