info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Четврта година

СЕМЕСТАР VII (од 4. 10. 2021. до 14. 1. 2022. године)

Посљедња измјена: 8. 10. 2021.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I

П – С21

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА

П – Л-ТОР

Пројектовање
технолошких процеса

В – Л-ТОР

9.15

ПРОИЗВОДЊА ПОДРЖАНА
РАЧУНАРОМ

П – РЦМФ

ИНФОРМАЦИОНЕ-
КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

П – С19

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I

П – С21

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА

П – Л-ТОР

Пројектовање
технолошких процеса

В – Л-ТОР

10.15

ПРОИЗВОДЊА ПОДРЖАНА
РАЧУНАРОМ

П – РЦМФ

ИНФОРМАЦИОНЕ-
КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ

П – С19

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА

В – Л-ТОР

PLM СИСТЕМИ

П – С19

11.15

ПРОИЗВОДЊА ПОДРЖАНА
РАЧУНАРОМ

П – РЦМФ

Информационе-
комуникационе технологије

В – РЦМФ

Изборни предмет I

В – С21

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ РАДУ

П – МФС

PLM СИСТЕМИ

П – С19

12.15

Информационе-
комуникационе технологије

В – РЦМФ

Изборни предмет I

В – С21

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ РАДУ

П – МФС

PLM системи

В – С19

13.15

Производња подржана
рачунаром

В – Л-ТОР

PLM системи

В – С19

14.15

Производња подржана
рачунаром

В – Л-ТОР

Елементи система
аутоматског управљања

В –Л-АМ

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

П – С11

Експерти у тимском раду

В – МФС

15.15

Елементи система
аутоматског управљања

В –Л-АМ

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

П – С11

Експерти у тимском раду

В – МФС

16.15

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

П – С11

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11, С21 – сала на другом спрату Блок А
МФС – Мултифункционална сала
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе
се реализују од 11. 10. 2021. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 11. 10. 2021. године.

Изборни предмет I (Хидраулика и пнеуматика /Дијагностика и одржавање)
Изборни предмет II (PLM системи/Информационо-комуникационе технологије/Експерти у тиском раду)

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

КЛИМАТИЗАЦИЈА

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)

П – Л-МВ

СИСТЕМИ ГРИЈАЊА

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I (ХиТЕ)

П – МФС

ПУМПЕ КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ

П – Л-ЕЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА (ХиТЕ)

П – Л-ЕЕ

9.15

КЛИМАТИЗАЦИЈА

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)

П – Л-МВ

СИСТЕМИ ГРИЈАЊА

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I (ХиТЕ)

П – МФС

ПУМПЕ КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ

П – Л-ЕЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА (ХиТЕ)

П – Л-ЕЕ

Пројектовање термоенергетских
постројења (ХиТЕ)

В – Л-ЕЕ

10.15

КЛИМАТИЗАЦИЈА

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕT (СМ)

П – Л-МВ

СИСТЕМИ ГРИЈАЊА

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ I (ХиТЕ)

П – МФС

ПУМПЕ КОМПРЕСОРИ И
ВЕНТИЛАТОРИ

П – Л-ЕЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА (ХиТЕ)

П – Л-ЕЕ

Пројектовање термоенергетских
постројења (ХиТЕ)

В – Л-ЕЕ

11.15

Климатизација

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет (СМ)

В – Л-МВ

Системи гријања

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет I (ХиТЕ)

В – С11

Пумпе, компресори и
вентилатори

В – Л-ЕЕ

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ

П – МФС

12.15

Климатизација

П – Л-ЕЕ

Изборни предмет (СМ)

В – Л-МВ

Системи гријања

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет I (ХиТЕ)

В – С11

Пумпе, компресори и
вентилатори

В – Л-ЕЕ

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ

П – МФС

13.15

14.15

Елементи система
аутоматског управљања

В – Л-АМ

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

П – С11

Експерти у тимском раду

В – МФС

15.15

Елементи система
аутоматског управљања

В – Л-АМ

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

П – С11

Експерти у тимском раду

В – МФС

16.15

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА
АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

П – С11

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 – сала на првом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се
реализују од 11. 10. 2021. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 11. 10. 2021. године.

Мехатроника мотора и возила (СМ) – термини за одржавање наставе биће накнадно објављени
Изборни предмет (СМ) (Мотори СУС II/Екологија и возила)

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – Л-ТОР (Л-ХП)

Обрадни системи

В – Л-ТОР

9.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ II

П – Л-ТОР (Л-ХП)

Обрадни системи

В – Л-ТОР

РОБОTИКА

П – Л-МР

NC  – ПРОГРАМИРАЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА

П – С21

Програмабилни логички
контролери

В – Л-МР

10.15

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ
II

П – С11

ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ
КОНТРОЛЕРИ

П – Л-МР

РОБОTИКА

П – Л-МР

NC – ПРОГРАМИРАЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА

П – С21

Програмабилни логички
контролери

В – Л-МР

11.15

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ
II

П – С11

ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ
КОНТРОЛЕРИ

П – Л-МР

РОБОTИКА

П – Л-МР

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ

П – МФС

NC – програмирање и
флексибилна
аутоматизација

В – Л-ТОР

12.15

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ
II

П – С11

ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ
КОНТРОЛЕРИ

П – Л-МР

Роботика

В – Л-МР

ЕКСПЕРТИ У ТИМСКОМ
РАДУ

П – МФС

NC – програмирање и
флексибилна
аутоматизација

В – Л-ТОР

13.15

Роботика

В – Л-МР

14.15

Пропорционална и серво
техника

В – Л-ХП

Експерти у тимском
раду

В – МФС

15.15

Пропорционална и серво
техника

В – Л-ХП

Експерти у тимском
раду

В – МФС

16.15

Аутоматско управљање II

В – Л-АМ

17.15

Аутоматско управљање II

В – Л-АМ

18.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 – сала на другом спрату Блок А
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе;
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се само ПРЕДАВАЊА и то у терминима за предавања и вјежбе према утврђеном распореду, вјежбе се
реализују од 11. 10. 2021. год.

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 11. 10. 2021. године.

Изборни предмет I (Аутоматизација и визуализација процеса/NC – програмирање и флексибилна аутоматизација))
Изборни предмет II (Обрадни системи/Пропорционална и серво техника)