info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Четврта година

СЕМЕСТАР VIII (од 20. 2. 2023. до 2. 6. 2023. године)

Посљедња измјена: 15. 2. 2023.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

Моделирање и
симулација

В – РЦМФ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

П – Л-ТОР

Флексибилни
технолошки системи

В – Л-ТОР

9.15

МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА

П – С29

Моделирање и
симулација

В – РЦМФ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

П – РЦМФ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

П – Л-ТОР

Флексибилни
технолошки системи

В – Л-ТОР

10.15

МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА

П – С29

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ
ОБРАДЕ

П – С21

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

П – РЦМФ

Пројектовање производних
система

В – Л-ТОР

ФЛЕКСИБИЛНИ
ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ТОР

11.15

МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА

П – С29

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ
ОБРАДЕ

П – С21

Организација производње

В – РЦМФ

Пројектовање производних
система

В – Л-ТОР

ФЛЕКСИБИЛНИ
ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ТОР

12.15

Савремене методе обраде

В – Л-ТОР

Организација производње

В – РЦМФ

ФЛЕКСИБИЛНИ
ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ТОР

13.15

Савремене методе обраде

В – Л-ТОР

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И
ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

П – С11

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ)

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И
МАСЕ

П – С29

ДИНАМИКА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

9.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И
ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

П – С11

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ)

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И
МАСЕ

П – С29

ДИНАМИКА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

10.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И
ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

П – С11

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ)

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И
МАСЕ

П – С29

ДИНАМИКА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

11.15

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-МВ

Обновљиви извори
енергије

В – С11

Економија енергије (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет (СМ)

В – Л-МВ

Пренос топлоте и масе

В – С29

Динамика возила (СМ)

В – Л-МВ

12.15

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-МВ

Обновљиви извори
енергије

В – С11

Економија енергије (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет (СМ)

В – Л-МВ

Пренос топлоте и масе

В – С29

Динамика возила (СМ)

В – Л-МВ

13.15

14.15

Когенеративни и
тригенеративни системи (ТТ)

В – С21

15.15

Когенеративни и
тригенеративни системи (ТТ)

В – С21

16.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

17.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

18.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

19.15

Системи климатизације (ТТ)

В – Л-ЕЕ

20.15

Системи климатизације (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С29– сале на првом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Изборни предмет (СМ) – (Динамика возила, Динамика судара возила и Системи за добаву горива/Транспорт и складиштење опасних материја)

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 24. 2. 2023. године.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

Погони мехатроничких система

В – Л-АМ (РЦМФ)

9.15

ПРОГРАМИРАЊЕ
МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

ФИЛОЗОФИЈА НАУКЕ

П – С11

Погони мехатроничких система

В – Л-АМ (РЦМФ)

СИГУРНОСТ МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – Л-АМ

10.15

ОРГАНИЗАЦИЈА И
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

П – РЦМФ

ПРОГРАМИРАЊЕ
МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

ФИЛОЗОФИЈА НАУКЕ

П – С11

СИГУРНОСТ МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – Л-АМ

11.15

ОРГАНИЗАЦИЈА И
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

П – РЦМФ

ПРОГРАМИРАЊЕ
МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

Сигурност мехатроничких
система

В – Л – РЦМФ

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – Л-АМ

12.15

Организација и економика
предузећа

В – РЦМФ

Програмирање
микроконтролера

В – Л-1203 (ЕТФ)

Сигурност мехатроничких
система

В – Л – РЦМФ

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – Л-АМ

13.15

Организација и економика
предузећа

В – РЦМФ

Програмирање
микроконтролера

В – Л-1203 (ЕТФ)

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – Л-АМ

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 – сала на другом спрату Блок А
Л – АМ – Лабораторија за аутоматизацију и мехатронику
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.