info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Четврта година

СЕМЕСТАР VIII (од 19. 2. 2024. до 7. 6. 2024. године )

Посљедња измјена: 10. 2. 2024.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

П – Л-ТОР

Флексибилни
технолошки системи

В – Л-ТОР

9.15

МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА

П – С29

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

П – Л-ТОР

Флексибилни
технолошки системи

В – Л-ТОР

10.15

МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА

П – С29

ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ

П – РЦМФ

Пројектовање производних
система

В – Л-ТОР

ФЛЕКСИБИЛНИ
ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

  П– Л-ТОР

11.15

МОДЕЛИРАЊЕ И
СИМУЛАЦИЈА

П – С29

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ
ОБРАДЕ

П – С11

ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ

П – РЦМФ

Пројектовање производних
система

В – Л-ТОР

ФЛЕКСИБИЛНИ
ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

  П– Л-ТОР

12.15

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ
ОБРАДЕ

П – С11

Организација производње

В – РЦМФ

ФЛЕКСИБИЛНИ
ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

  П– Л-ТОР

13.15

Савремене методе обраде

В – Л-ТОР

Организација производње

В – РЦМФ

14.15

Савремене методе обраде

В – Л-ТОР

15.15

16.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С29 – салe на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Изборни предмет I (Пројектовање производних система / Монтажне технологије)
Изборни предмет II (Савремене методе обраде /Микрообрада)
Изборни предмет III (Организација производње / Управљање квалитетом)

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 23. 2. 2024. године.

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И
ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – РЦМФ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ХиТЕ и ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ))

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ

П – С29

ЕНЕРГЕТСКИ ПАРНИ
КОТЛОВИ (ХиТЕ)

П – С11

ДИНАМИКА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

9.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И
ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – РЦМФ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ХиТЕ и ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ))

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ

П – С29

ЕНЕРГЕТСКИ ПАРНИ
КОТЛОВИ (ХиТЕ)

П – С11

ДИНАМИКА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

10.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И
ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА II (СМ)

П – РЦМФ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ХиТЕ и ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ))

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ

П – С29

ЕНЕРГЕТСКИ ПАРНИ
КОТЛОВИ (ХиТЕ)

П – С11

ДИНАМИКА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

11.15

ХИБРИДНИ ЕНЕРГЕТСКИ
СИСТЕМИ (ХиТЕ)

П – С29

Конструисање помоћу рачунара II

В – РЦМФ

Обновљиви извори енергије

В – Л-ЕЕ

Економија енергије (ХиТЕ и ТТ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет (СМ)

В – Л-МВ

Системи климатизације (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Динамика возила (СМ)

В – Л-МВ

12.15

ХИБРИДНИ ЕНЕРГЕТСКИ
СИСТЕМИ (ХиТЕ)

П – С29

Конструисање помоћу рачунара II

В – РЦМФ

Обновљиви извори енергије

В – Л-ЕЕ

Економија енергије (ХиТЕ и ТТ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет (СМ)

В – Л-МВ

Пренос топлоте и масе

В – С29

Енергетски и парни
котлови (ХиТЕ)

В – С21

Системи климатизације (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Динамика возила (СМ)

В – Л-МВ

13.15

ХИБРИДНИ ЕНЕРГЕТСКИ
СИСТЕМИ (ХиТЕ)

П – С29

Пренос топлоте и масе

В – С29

Енергетски и парни
котлови (ХиТЕ)

В – С21

14.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

Когенеративни и
тригенеративни системи (ТТ)

В – С21

ДИНАМИКА СУДАРА
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

15.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

Хибридни енергетски
системи (ХиТЕ)

В – С29

Когенеративни и
тригенеративни системи (ТТ)

В – С21

ДИНАМИКА СУДАРА
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

16.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

Хибридни енергетски
системи (ХиТЕ)

В – С29

ДИНАМИКА СУДАРА
ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

17.15

Динамика судара возила
(СМ)

В – Л-МВ

18.15

Динамика судара возила
(СМ)

В – Л-МВ

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С21 – сале на првом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Изборни предмет (СМ): (Динамика возила, Динамика судара возила и Системи за добаву горива / Транспорт и складиштење опасних материја)
Изборни предмети (ХиТЕ): у договору са предметним наставницима

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 23. 2. 2024. године.

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ПОГОНИ
МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – РЦМФ

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И
ВОЗИЛА

П – Л-МВ

СИГУРНОСТ МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – Л-АМ

9.15

ПРОГРАМИРАЊЕ
МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

ФИЛОЗОФИЈА
НАУКЕ

П – С11

ПОГОНИ
МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – РЦМФ

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И
ВОЗИЛА

П – Л-МВ

СИГУРНОСТ МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – Л-АМ

10.15

ОРГАНИЗАЦИЈА И
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

П – РЦМФ

ПРОГРАМИРАЊЕ
МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

ФИЛОЗОФИЈА
НАУКЕ

П – С11

ПОГОНИ
МЕХАТРОНИЧКИХ
СИСТЕМА

П – РЦМФ

Мехатроника мотора и возила

В – Л-МВ

Сигурност мехатроничких
система

В – Л-АМ

11.15

ОРГАНИЗАЦИЈА И
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

П – РЦМФ

ПРОГРАМИРАЊЕ
МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

Погони мехатроничких
система

В – РЦМФ

Мехатроника мотора и возила

В – Л-МВ

Сигурност мехатроничких
система

В – Л-АМ

12.15

Организација и економика
предузећа

В – РЦМФ

Програмирање
микроконтролера

В – Л-1203 (ЕТФ)

Погони мехатроничких
система

В – РЦМФ

13.15

Организација и економика
предузећа

В – РЦМФ

Програмирање
микроконтролера

В – Л-1203 (ЕТФ)

14.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 – сала на другом спрату Блок А
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Изборни предмет I: (Мехатроника мотора и возила / Сигурност мехатроничких система)
Изборни предмет II: (Право за инжењере / Филозофија науке)

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 23. 2. 2024. године.

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.