info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за материјале, заваривање и металургију

У СТАЊУ МИРОВАЊА

(ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ КАТЕДРИ НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ, Члан 2)

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Материјали I

1

1

Обавезни

3П + 3В

5

Савремени материјали

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Пројектовање технологије заваривања и термичке обраде

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Материјали I – 2016

1

1

Обавезни

30 + 30

5

Материјали II – 2016

1

2

Обавезни

30 + 30

5

Материјали II

1

4

Обавезни

2П + 2В

5

Савремени материјали – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

6

Заваривање и термичка обрада

1

6

Обавезни

2П + 2В

5

Заваривање и термичка обрада (ПМ)– 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Заваривање и термичка обрада (ИИ)– 2016

1

6

Изборни

45 + 30

6