info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Шеф катедре

Симо Јокановић, редовни професор

Чланови катедре:

Гордана Глобочки-Лакић, редовни професор

Ђорђе Чича, ванредни професор

Драгослав Добраш, ванредни професор

Стево Боројевић, доцент

Бранислав Средановић, доцент

Саша Тешић, асистент

Милисав Марковић, асистент

Јовица Илић, асистент

 

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Пројектовање технолошких процеса

2

1

Обавезни

2П + 2В

5

Монтажне технологије

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Производни системи

2

1

Обавезни

3П + 2В

6

Стандардизација и индустријска легислатива

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Производне технологије

1

1

Обавезни

2П + 1В

4

Неконвенционалне технологије

2

1

Обавезни

3П + 2В

6

Флексибилни технолошки системи

2

2

Обавезни

3П + 2В

6

Пројектовање производних система

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Алати и прибори

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Производне технологије – 2016

1

2

Обавезни

30 + 30

5

Објектно програмирање и C++

2

2

Изборни

3П + 3В

5

Нанотехнологије

2

3

Обавезни

2П + 2В

5

Програмирање нумеричких машина

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Ефективни производни системи

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Конструисање помоћу рачунара

2

3

Обавезни

2П + 2В

6

Безбједност опреме и производа

2

3

Обавезни

2П + 2В

5

Пројектовање помоћу рачунара – 2016

1

4

Обавезни

45 + 30

6

Пројектовање технолошких процеса – ИИМ

1

5

Изборни

2П + 2В

4

Технологија обраде резањем

1

5

Обавезни

2П + 2В

6

Трибологија

1

5

Изборни

2П + 2В

4

Обрадни системи

1

5

Изборни

3П + 2В

5

Конструисање помоћу рачунара II – 2016

1

5

Изборни

45 + 30

6

Пројектовање помоћу рачунара 2 – 2016

1

5

Обавезни

45 + 30

6

Трибологија – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

5

Неконвенционални поступци обраде – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

5

Моделирање и симулација – Мех – 2016

1

5

Обавезни

45 + 30

6

Технологије обраде производа – 2016

1

5

Обавезни

45 + 45

7

Обрадни системи за обраду деформисањем

1

6

Обавезни

3П + 2В

5

3D CAD машинско конструисање

1

6

Обавезни

3П + 2В

6

Пројектовање технолошких процеса

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Алати и прибори I

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Обрадни системи за обраду резањем

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Машине алатке – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

NC програмирање и флексибилна аутоматизација

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Алати и прибори – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

6

Технологија обраде резањем – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Објектно орјентисано програмирање – 2016

1

6

Обавезни

30 + 30

6

Пројектовање технолошких процеса – 2016

1

7

Обавезни

45 + 30

6

Производња подржана рачунаром – 2016

1

7

Обавезни

45 + 30

6

Микрообрада – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

5

Савремене методе обраде – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

5

Стручна пракса – 2016

1

7

Обавезни

0 + 45

2

NC-програмирање и флексибилна аутоматизација – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

4

Обрадни системи – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

4

Пројектовање технолошких процеса – ИИ – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

5

Флексибилни технолошки системи – 2016

1

8

Обавезни

45 + 30

5

Пројектовање производних система – 2016

1

8

Изборни

30 + 30

5

Монтажне технологије – 2016

1

8

Изборни

30 + 30

5

PLM системи – 2016

1

8

Изборни

30 + 30

5

Моделирање и симулација – ПМ – 2016

1

8

Обавезни

45 + 30

5

Конструисање помоћу рачунара II – ЕиСМ – 2016

1

8

Обавезни

45 + 30

5

Пројектовање производних система – ИИ – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

6

Рачунаром интегрисана производња – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

6