info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за термотехнику

Шеф катедре

Петар Гверо, редовни професор

Чланови катедре:

Мирко Добрњац, ванредни професор

Милован Котур, доцент

Данијела Кардаш, виши асистент

Милан Пупчевић, асистент

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Прeнос топлоте и масе

2

1

Обавезни

3П + 2В

6

Системи гријања

2

1

Изборни

2П + 2В

6

Трансформатори топлоте

2

1

Изборни

2П + 2В

6

Сагоријевање

2

1

Изборни

3П + 2В

6

Термодинамичке методе вредновања

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Системи климатизације

2

2

Изборни

3П + 2В

6

Симулацијa струјно термичких процеса

2

3

Изборни

2П + 2В

6

Обновљиви извори енергије

2

3

Изборни

3П + 2В

6

Енергетска ефикасност

2

3

Изборни

3П + 2В

6

Термодинамика I

1

4

Изборни

3П + 2В

6

Термодинамика – ИИМ

1

4

Изборни

3П + 2В

6

Термодинамика I

1

4

Обавезни

3П + 2В

6

Погонски материјали

1

4

Обавезни

3П + 2В

5

Погонски материјали – 2016

1

4

Обавезни

2 + 2

5

Термодинамика I – 2016

1

4

Обавезни

45 + 30

6

Енергетски системи

1

5

Изборни

2П + 2В

5

Термодинамика II

1

5

Изборни

3П + 2В

6

Гријање

1

5

Обавезни

3П + 2В

6

Термодинамика II – 2016

1

5

Обавезни

45 + 30

6

Обновљиви извори енергије – 2016

1

5

Изборни

45 + 45

6

Климатизација

1

6

Изборни

3П + 2В

6

Расхладна постројења

1

6

Изборни

2П + 2В

6

Топлотни апарати – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Расхладна постројења – 2016

1

6

Изборни

45 + 30

6

Транспорт цијевима – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

5

Енергетски менаџмент и енергетска ефикасност – 2016

1

6

Изборни

45 + 30

6

Гријање – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

6

Климатизација – 2016

1

7

Изборни

45 + 30

5

Системи гријања – 2016

1

7

Изборни

45 + 30

5

Конфор радне средине – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

5

Обновљиви извори енергије – ЕиСМ – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Пренос топлоте и масе – 2016

1

8

Обавезни

45 + 30

5

Системи климатизације – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5