info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за опште предмете

Чланови катедре:

Тихомир Латиновић, ванредни професор

Сања Маглов, стручни сарадник

Александар Јањић, виши асистент

Дијана Ђеорђић, виши асистент

Ивана Савковић, виши асистент

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Електротехника – 2016

1

3

Обавезни

2П + 2В

5

Програмирање – 2016

1

3

Обавезни

2П + 2В

6

Информационе технологије – 2016

1

5

Изборни

2П + 2В

4

Информационе-комуникационе технологије – 2016

1

8

Изборни

2П + 2В

5

Инфoрмaциoни систeми

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Информатика

1

2

Обавезни

2П + 2В

6

Објектно оријентисане информационе технологије

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Пројектовање информационих система

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Енглески језик I – почетни

1

1

Факултативни

0П + 2В

0

Енглески језик I – средњи

1

1

Факултативни

0П + 2В

5

Енглески језик II – почетни

1

2

Факултативни

0П + 2В

0

Енглески језик II – средњи

1

2

Факултативни

0П + 2В

0

Технички енглески језик I

1

5

Факултативни

0П + 2В

0

Технички енглески језик II

1

5

Факултативни

0П + 2В

0

Енглески језик I – 2016

1

3

Обавезни

0П + 2В

0

Енглески језик II – 2016

1

4

Факултативни

0П + 2В

0

Технички енглески језик I – 2016

1

5

Обавезни

0П + 2В

1

Технички енглески језик II – 2016

1

6

Обавезни

0П + 2В

1

Математика I – 2016

1

1

Обавезни

3П + 2В

8

Математика II – 2016

1

2

Обавезни

3П + 2В

7

Математика III – 2016

1

3

Обавезни

3П + 3В

9

Математика I

1

3

Обавезни

2П + 2В

6

Математика II

1

3

Обавезни

2П + 2В

6

Математика III

1

3

Обавезни

2П + 2В

6

Техничка физика

1

1

Обавезни

30 + 30

5