info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторија за аутоматизацију

Шеф лабораторије

Проф. др Михајло Стојчић

Особље

Доц. др Бојан Кнежевић

Телефон

+387 51 433 063

ДЈЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Лабораторија располаже опремом помоћу које се могу развијати отворени и затворени системи аутоматског управљања. Такође, располажемо са додатним интерфејсима и/или мултифункцијским модулима преко којих је могуће вршити симулацију рада тих система у реалном времену, гдје се као симулациони софтвери користе: MATLAB/SIMULINK, LabView, FluidsSim и FluidLab.

Поред научно-истраживачког рада у подручју анализе и синтезе система аутоматског управљања, пнеуматског управљања, програмирања ПЛК (Програмибилних Логичких Контролера) и микроконтролера у лабораторији се изводи и едукација инжењера из привреде и професора средњих школа из наведених области. У току 2015. и 2016. године, а уз подршку разних развојних агенција или невладиних организација, у лабораторији је извршена едукација око 10 инжењера из привреде и 155 професора из средњих школа из подручја мехатронике, а посебно из пнеуматског управљања те дјелимично из програмирања ПЛК.

Такође, лабораторија се користи за извођење наставе и израду завршних и мастер радова студената на основном и мастер студију, а за сљедеће предмете: Управљачка и регулациона техника, Управљање и регулација, Основе мехатропнике, Хидраулика и пнеуматика, Пропорционална и серво техника и Дигитална регулациона техника.

ОПРЕМА У ЛАБОРАТОРИЈИ

Лабораторија за аутоматизацију располаже сљедећом опремом:

 • FESTO опрема (свака ставка по 2 комада):
 • Сет за пнеуматику,
 • Сет за електропнеуматику,
 • Сет за мјерење у пнеуматици,
 • Сет за пропорционалну пнеуматику,
 • Сензори близине,
 • Сензори помјерања,
 • Сензори протока и притиска,
 • Сензори силе.
 • Програмибилни логички контролер (ПЛК) у конфигурацији: 16 дигиталних улаза +16 дигиталних излаза +2 аналогна улаза +2 аналогна излаза +16 релејних излаза +5” монитор, комада 2,
 • Аквизациона карта HUMOSOFT MF624,
 • Осцилоскоп, 2 канала 100 MHz,
 • Управљачка јединица за три осе са корачним моторима и напајањем,
 • KINECT сензор,
 • Ардуино микроконтролерска платформа, 10 комада,
 • Акцелерометри и жироскопи, 5 комада,
 • Температурни сензори, 10 комада,
 • DC са енкодером и корачни мотори, 5+5 комада,
 • Ултразвучни сензори растојања, 5 комада.

Лабораторија за аутоматизацију је смјештена у исти простор са Лабораторијом за хидраулику и пнеуматику, тако да обе лабораторије могу користити исту опрему.

У лабораторији је смјештено са 8 рачунара, пројектор, 8 столова и 16 столица.