Издавачка дјелатност

[1993] – КОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНИХ ПРИБОРА – Славко Зрнић
[1998] – КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА ЗА ОБРАДУ РЕЗАЊЕМ – Славко Зрнић
[2000] – ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – Стеван Веиновић, Радивоје Пешић, Снежана Петковић
[2001] – ИНДУСТРИЈСКИ РОБОТИ – Мирослав Рогић
[2002] – АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА – Вид Јовишевић
[2003] – ОПТИМИЗАЦИЈА ПОУЗДАНОСТИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА – Здравко Миловановић
[2003] – ЦЕРТИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ – Орлин Николов, Вид Јовишевић, Мирослав Бобрек
[2005] – МАШИНЕ АЛАТКЕ 1 – Славко Зрнић
[2005] – СТАНДАРДИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ИЗВОЗНО ОРЈЕНТИСАНА ПРЕДУЗЕЋА – Вид Јовишевић, Мирослав Бобрек, Радослав Грујић
[2005] – ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА – Вид Јовишевић
[2006] – ГEOMETРИJСКO MOДEЛИРAЊE – Симо Јокановић
[2007] – ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА (VISUAL BASIC) – Тихомир Латиновић
[2007] – ОДРЖАВАЊЕ И ПОУЗДАНОСТ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА – Љубиша Папић и Здравко Миловановић
[2008] – МОТОРНА ВОЗИЛА И МОТОРИ – ОПРЕМА – Радивоје Пешић, Снежана Петковиц, Стеван Веиновић
[2009] – СИНТЕЗА ЛИНЕАРНИХ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА – Михајло Ј. Стојчић
[2010] – ОБРАДА МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ – теорија, моделирање и симулација, Гордана Глобочки-Лакић
[2010] – ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Парне турбине – Драгомир Миличић и Здравко Миловановић
[2010] – ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Термодинамичке и струјне основе топлотних турбомашина – Здравко Миловановић
[2010] – СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА – Вид Јовишевић, Стево Боројевић
[2010] – НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА – Живко Бабић
[2011] – МОНТАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – Вид Јовишевић, Стево Боројевић
[2011] – ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА – Технолошки системи, пројектовање и изградња, експлоатација и одржавање – Здравко Миловановић
[2011] – ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА – Теоретске основе – Здравко Миловановић
[2012] – ЕНЕРГЕТСКЕ МАШИНЕ – Парне турбине за когенерацијску производњу енергије – Здравко Миловановић и Драгомир Миличић
[2012] – НОСИВОСТ ЦИЛИНДРИЧНИХ ЗУПЧАНИКА – лом, питинг, микропитинг, зарибавање – Милосав Ђурђевић, Александар Милтеновић

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА
ПРИРУЧНИК ЗА ВЈЕЖБЕ

Аутори:
Раденко Зрилић и
Стево Боројевић

Година издања: 2011.

УЉНА ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

Аутори:
Дарко Кнежевић,
Драган Шешлија,
Александар Милашиновић и
Саша Лалош

Година издања: 2018.

       
       

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама