info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за индустријско инжењерство

Шеф катедре

Зорана Танасић, ванредни професор

Чланови катедре:

Мирослав Бобрек, редовни професор

Горан Јањић, ванредни професор

Горан Јотић, виши асистент

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

Маркетинг

2

1

Обавезни

2П + 2В

5

Симулација процеса рада

2

1

Изборни

2П + 2В

5

Системско инжењерство

2

1

Обавезни

3П + 2В

6

Развој производа и процеса

2

2

Обавезни

3П + 2В

6

Теорија oдлучивања

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Управљање инвестицијама

2

2

Изборни

2П + 2В

5

Управљање квалитетом

2

3

Изборни

2П + 2В

5

Менаџмент у транспортном инжењерству и механизацији

2

3

Изборни

3П + 2В

6

Управљање пројектима

2

3

Обавезни

2П + 3В

6

Интегрисани менаџмент системи и пословна изврсност

2

3

Обавезни

3П + 2В

6

Управљање знањем

2

3

Обавезни

3П + 2В

5

Индустријски менаџмент

1

3

Обавезни

2П + 1В

4

Организација производње

2

3

Обавезни

2П + 2В

5

Мјерна техника

1

7

Обавезни

3П + 2В

6

Системи управљања и регулације

2

3

Обавезни

3П + 2В

6

Инжењерска статистика

1

4

Обавезни

2П + 2В

5

Мјерна техника – ИИМ

1

4

Обавезни

3П + 2В

6

Основи теорије мјерења – 2016

1

4

Обавезни

2 + 2

5

Технологија организације индустријских система

1

5

Обавезни

3П + 2В

7

Економика предузећа

1

5

Обавезни

3П + 2В

7

Мјерна техника – ПМ

1

5

Обавезни

2П + 2В

6

Инжењерска статистика – 2016

1

5

Обавезни

30 + 30

6

Индустријски менаџмент – 2016

1

5

Обавезни

30 + 30

5

Технологија организације индустријских система – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

5

Мјерења у мехатроници – 2016

1

5

Обавезни

45 + 30

6

Процесна организација – 2016

1

5

Изборни

30 + 30

5

Менаџмент квалитетом

1

6

Обавезни

3П + 2В

7

Менаџмент људским ресурсима

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Пословно-производни информациони системи

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Основи организације и економике – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

5

Управљање квалитетом – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Операциона истраживања – 2016

1

6

Обавезни

30 + 30

6

Мјерна техника – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

4

Мјерна техника – 2016Економика заштите на раду – 2016

1

6

Изборни

30 + 15

4

Комерцијално пословање

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Мјерна техника – ЗНР

1

6

Изборни

2П + 2В

5

Мјерења у енергетици – 2016

1

6

Обавезни

45 + 30

6

Производна мјерна техника – 2016

1

6

Изборни

30 + 30

5

Експерти у тимском раду – 2016

1

7

Обавезни

30

3

Управљање пројектима – 2016

1

7

Обавезни

30 + 30

5

Инжењерска економика – 2016

1

7

Обавезни

30 + 30

5

Мјерења у индустрији – 2016

1

7

Обавезни

45 + 30

6

Модели пословне изврсности – 2016

1

7

Изборни

30 + 30

5

Управљање квалитетом – ПМ – 2016

1

8

Изборни

30 + 30

5

Организација производње – 2016

1

8

Обавезни

30 + 30

5

Управљање пројектима у енергетици – 2016

1

8

Изборни

45 + 30

5

Организација и економика предузећа – 2016

1

8

Обавезни

30 + 30

5

Управљање производњом – 2016

1

8

Обавезни

45 + 30

7

Управљање људским ресурсима – 2016

1

8

Обавезни

30 + 30

6