info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Катедра за индустријско инжењерство

Шеф катедре

Зорана Танасић, ванредни професор

Чланови катедре:

Горан Јањић, ванредни професор

Горан Јотић, виши асистент

Предмет

Циклус студија

Семестар

Статус

Број часова

ECTS

2

1

Обавезни

2П + 2В

5

2

1

Изборни

2П + 2В

5

2

1

Обавезни

3П + 2В

6

2

2

Обавезни

3П + 2В

6

2

2

Изборни

2П + 2В

5

2

2

Изборни

2П + 2В

5

2

3

Изборни

2П + 2В

5

2

3

Изборни

3П + 2В

6

2

3

Обавезни

2П + 3В

6

2

3

Обавезни

3П + 2В

6

2

2

Обавезни

2П + 2В

5

1

3

Обавезни

2П + 1В

4

2

3

Обавезни

2П + 2В

5

1

4

Обавезни

3П + 2В

6

Системи управљања и регулације

2

3

Обавезни

3П + 2В

6

1

4

Обавезни

2П + 2В

5

1

4

Обавезни

3П + 2В

6

1

4

Обавезни

2П + 2В

5

1

5

Обавезни

3П + 2В

7

1

5

Обавезни

3П + 2В

7

1

5

Обавезни

2П + 2В

6

1

5

Обавезни

2П + 2В

6

1

5

Обавезни

2П + 2В

5

1

5

Изборни

2П + 2В

5

1

6

Обавезни

3П + 2В

6

1

5

Изборни

2П + 2В

5

1

6

Обавезни

3П + 2В

7

1

6

Изборни

2П + 2В

5

1

6

Изборни

2П + 2В

5

1

6

Изборни

2П + 2В

Text

5

1

6

Обавезни

3П + 2В

6

Операциона истраживања – 2016

1

6

Обавезни

30 + 30

6

1

6

Изборни

2П + 2В

4

1

6

Изборни

2П + 1В

4

1

6

Изборни

2П + 2В

5

1

6

Изборни

2П + 2В

5

1

6

Обавезни

3П + 2В

6

1

6

Изборни

2П + 2В

5

1

7

Обавезни


3

1

7

Обавезни

2П + 2В

5

1

7

Обавезни

2П + 2В

5

1

7

Обавезни

3П + 2В

6

1

7

Изборни

2П + 2В

5

1

8

Изборни

2П + 2В

5

1

8

Обавезни

2П + 2В

5

1

8

Изборни

3П + 2В

5

1

8

Обавезни

2П + 2В

5

1

8

Обавезни

3П + 2В

7

1

8

Обавезни

2П + 2В

6