info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Четврта година

СЕМЕСТАР VIII (од 8. 3. 2021. до 5. 6. 2021. године)

Посљедња измјена: 16. 3. 2021.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – С29

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ОБРАДЕ

П – С11

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

П – Л-ТОР

Флексибилни технолошки системи

В – Л-ТОР

9.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – С29

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

П – РЦМФ

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ОБРАДЕ

П – С11

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

П – Л-ТОР

Флексибилни технолошки системи

В – Л-ТОР

10.15

МОДЕЛИРАЊЕ И СИМУЛАЦИЈА

П – С29

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

П – РЦМФ

Савремене методе обраде

В – Л-ТОР

Пројектовање производних система

В – Л-ТОР

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ТОР

11.15

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

Организација производње

В – РЦМФ

Савремене методе обраде

В – Л-ТОР

Пројектовање производних система

В – Л-ТОР

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ТОР

12.15

Моделирање и симулација

В – РЦМФ

Организација производње

В – РЦМФ

ФЛЕКСИБИЛНИ ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ

П – Л-ТОР

13.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11, С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. 3. 2021. године.

Изборни предмет I (Пројектовање производних система / Монтажне технологије);
Изборни предмет II (PLM системи / Информационе-комуникационе технологије);
Изборни предмет III (Организација производње / Управљање квалитетом)

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ)

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ

П – С29

ДИНАМИКА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

9.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ)

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ

П – С29

ДИНАМИКА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

10.15

КОГЕНЕРАТИВНИ И ТРИГЕНЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

КОНСТРУИСАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА II (СМ)

П – Л-МВ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

П – Л-ЕЕ

ЕКОНОМИЈА ЕНЕРГИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СМ)

П – Л-МВ

ПРЕНОС ТОПЛОТЕ И МАСЕ

П – С29

ДИНАМИКА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

11.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

Конструисање помоћу рачунара II (СМ)

В – Л-МВ

Обновљиви извори енергије

В – Л-ЕЕ

Економија енергије (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет (СМ)

В – Л-МВ

Пренос топлоте и масе

В – С29

Системи климатизације (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Динамика возила (СМ)

В – Л-МВ

12.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

Конструисање помоћу рачунара II (СМ)

В – Л-МВ

Обновљиви извори енергије

В – Л-ЕЕ

Економија енергије (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет (СМ)

В – Л-МВ

Пренос топлоте и масе

В – С29

Системи климатизације (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Динамика возила (СМ)

В – Л-МВ

13.15

СИСТЕМИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ (ТТ)

П – Л-ЕЕ

14.15

Когенеративни и тригенеративни системи (ТТ)

В – С21

ДИНАМИКА СУДАРА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

15.15

Когенеративни и тригенеративни системи (ТТ)

В – С21

ДИНАМИКА СУДАРА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

16.15

ДИНАМИКА СУДАРА ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

17.15

Динамика судара возила (СМ)

В – Л-МВ

18.15

Динамика судара возила (СМ)

В – Л-МВ

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 – сала на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. 3. 2021. године.

Мехатроника мотора и возила (СМ) – термини за одржавање наставе биће накнадно објављени
Изборни предмет (СМ) (Мотори СУС II/Екологија и возила)

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

Погони мехатроничких система

В – Л-МР

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И ВОЗИЛА

П – Л-МВ

9.15

ПРОГРАМИРАЊЕ МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

П – РЦМФ

Погони мехатроничких система

В – Л-МР

МЕХАТРОНИКА МОТОРА И ВОЗИЛА

П – Л-МВ

10.15

ПРОГРАМИРАЊЕ МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА

П – РЦМФ

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ СИСТЕМА

П – Л-МР

Мехатроника мотора и возила

В – Л-МВ

11.15

ПРАВО ЗА ИНЖЕЊЕРЕ

П – С11

ПРОГРАМИРАЊЕ МИКРОКОНТРОЛЕРА

П – Л-1203 (ЕТФ)

Организација и економика предузећа

В – РЦМФ

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ СИСТЕМА

П – Л-МР

Мехатроника мотора и возила

В – Л-МВ

12.15

ПРАВО ЗА ИНЖЕЊЕРЕ

П – С11

Програмирање микроконтролера

В – Л-1203 (ЕТФ)

Организација и економика предузећа

В – РЦМФ

ПОГОНИ МЕХАТРОНИЧКИХ СИСТЕМА

П – Л-МР

13.15

Програмирање микроконтролера

В – Л-1203 (ЕТФ)

14.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 – сала на другом спрату Блок А
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

Напомена:

Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12 3. 2021. године.

Изборни предмет I (Мехатроника мотора и возила / Сигурност мехатроничких система)
Изборни предмет II (Право за инжењере /Филозофија науке)

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.