info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Друга година

СЕМЕСТАР IV (од 8. 3. 2021. до 5. 6. 2021. године)

Посљедња измјена: 5. 3. 2021.

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

ТЕРМОДИНАМИКА I

П – Амф.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА

П – Г1 – С19

Пројектовање помоћу
рачунара (М)

В – Г3 – РЦМФ

Погонски материјали

(ЕиСМ)

В – С19

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
МЈЕРЕЊА (ПМ, ИИ, ЗнР)

П – С19

9.15

ТЕРМОДИНАМИКА I

П – Амф.

Термодинамика I

В – Г1 – С19

Пројектовање помоћу
рачунара (М)

В – Г3 – РЦМФ

Погонски материјали (ЕиСМ)

В – С19

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
МЈЕРЕЊА (ПМ, ИИ, ЗнР)

П – С19 

10.15

ПОГОНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ (ЕиСМ)

П – С19

Пројектовање помоћу
рачунара (ПМ)

В – Г1 – РЦМФ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОМОЋУ
РАЧУНАРА

П – Г2 – С19

Термодинамика I

В – Г1 – С19

Термодинамика I

В – Г2 – С19

Пројектовање помоћу
рачунара (ЕиСМ, ИИ, ЗнР) 

В – Г2 – РЦМФ

Основи теорије мјерења (ПМ, ИИ, ЗнР)

В – С19

Пројектовање помоћу
рачунара (М)

В – Г4 – РЦМФ

11.15

ПОГОНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ (ЕиСМ)

П – С19

Пројектовање помоћу
рачунара (ПМ)

В – Г1 – РЦМФ

ОСНОВИ МЕХАТРОНИКЕ (М)

П – С19

Основи теорије мјерења (ПМ, ИИ, ЗнР)

В – Л-МТ

Термодинамика I

В – Г2 – С19

Пројектовање помоћу
рачунара (ЕиСМ, ИИ, ЗнР)

В – Г2 – РЦМФ

Основи теорије мјерења (ПМ, ИИ, ЗнР)

В – С19

Пројектовање помоћу
рачунара (М)

В – Г4 – РЦМФ

12.15

Основи мехатронике (М)

В – С19

ОСНОВИ МЕХАТРОНИКЕ (М)

П – С19

Основи теорије мјерења (ПМ, ИИ, ЗнР)

В – Л-МТ

13.15

Основи мехатронике (М)

В – С19

Eнглeски jeзик II
(средњи ниво)

В – С19

ТЕРМОДИНАМИКА I

П – online

14.15

Eнглeски jeзик II
(средњи ниво)

В – С19

ТЕРМОДИНАМИКА I

П – online

15.15

16.15

МЕХАНИКА ФЛУИДА I

П – Амф.
(од 16.30 до 18.30)

Механика флуида I

В – Амф.
(од 16.30 до 18.30)

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ I

П – Амф.
(од 16.30 до 18.30)

Машински елементи II

В – Амф.
(од 16.30 до 18.30)

17.15

Легенда:

П – ПРЕДАВАЊА, В – вјежбе; С19 – сала на првом спрату Блок А; Г1 – Г4 – групе за вјежбе
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета
ПМ – Производно машинство, ЕиСМ – Енергетско и саобраћајно машинство, М – Мехатроника,
ИИ – Индустријско инжењерство, ЗнР – Заштита на раду

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Списак студента Мехатроника по групама за предмет Пројектовање помоћу рачунара

Списак студената