info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања

Трећа година

СЕМЕСТАР VI (од 8. 3. 2021. до 5. 6. 2021. године)

Посљедња измјена: 15. 3. 2021.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ

П – С29

Машине алатке

В – Г1 – Л-ТОР

Алати и прибори

В – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

Алати за обраду деформисањем

В – Л-ТОП

9.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ

П – С29

Машине алатке

В – Г1 – Л-ТОР

Алати и прибори

В – Л-ТОР

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

Алати за обраду деформисањем

В – Л-ТОП

10.15

МАШИНЕ АЛАТКЕ

П – С29

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

П – Л-МР

Машине алатке

В – Г2 – Л-ТОР

АЛАТИ И ПРИБОРИ

П – С11

МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

??. 3. 2020.

11.15

Заваривање и термичка обрада

В – Г1 – Л-МЗ

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

П – Л-МР

Машине алатке

В – Г2 – Л-ТОР

АЛАТИ И ПРИБОРИ

П – С11

Машине за обраду деформисањем

В – Л-ТОП

АЛАТИ ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ

П – Л-ТОП

??. 3. 2020.

12.15

Заваривање и термичка обрада

В – Г1 – Л-МЗ

ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г1 – Л-МЗ

12.15 – 14.45

Машине за обраду деформисањем

В – Л-ТОП

13.15

Заваривање и термичка обрада

В – Г2 – Л-МЗ

Технички енглeски jeзик (нижи ниво) II

В – С19

ПРОИЗВОДНА МЈЕРНА ТЕХНИКА

П – С19

14.15

Заваривање и термичка обрада

В – Г2 – Л-МЗ

Технички енглeски jeзик (виши ниво) II

В – С21

ПРОИЗВОДНА МЈЕРНА ТЕХНИКА

П – С19

15.15

ЗАВАРИВАЊЕ И ТЕРМИЧКА ОБРАДА

П – Г2 – Л-МЗ

15.00 – 17.30

Производна мјерна техника

В – Л-МТ

16.15

Производна мјерна техника

В – Л-МТ

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11 и С19 – сала на другом спрату Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-ТОП – Лабораторија за технологију пластичности и обрадне системе
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ

П – С11

ГРИЈАЊЕ (TT)

П – С11

ОПРЕМА МОТОРА (СМ)

П – Л-МВ

ТОПЛОТНИ АПАРАТИ (ХиТЕ)

П – С29

ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА (ТТ)

П – С29

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРА И ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3* (СМ)

П – Л-МВ

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА (ХиТЕ)

П – Кабинет

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ТУРБОМАШИНА

П – Л-ЕЕ

9.15

МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ

П – С11

ГРИЈАЊЕ (TT)

П – С11

ОПРЕМА МОТОРА (СМ)

П – Л-МВ

ТОПЛОТНИ АПАРАТИ (ХиТЕ)

П – С29

ТРАНСПОРТ ЦИЈЕВИМА (ТТ)

П – С29

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРА И ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА (ТТ)

П – Л-ЕЕ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3* (СМ)

П – Л-МВ

ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА (ХиТЕ)

П – Кабинет

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ТУРБОМАШИНА

П – Л-ЕЕ

10.15

МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ

П – С11

Гријање (TT)

В – Л-МВ

Опрема мотора

В – Л-МВ

Топлотни апарати (ХиТЕ)

В – С29

Транспорт цијевима (ТТ)

В – С29

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРА И ВОЗИЛА (СМ)

П – Л-МВ

РАСХЛАДНА ПОСТРОЈЕЊА (ТТ)

П – Л-ЕЕ

Изборни предмет 3* (СМ)

В – Л-МВ

Термоенергетска постројења (ХиТЕ)

В – Кабинет

ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ТУРБОМАШИНА

П – Л-ЕЕ

11.15

Мјерења у енергетици

В – Г1 – Л-МТ

Гријање (TT)

В – Л-МВ

Опрема мотора

В – Л-МВ

Топлотни апарати (ХиТЕ)

В – С29

Транспорт цијевима (ТТ)

В – С29

Технологија одржавања мотора и возила (СМ)

В – Л-МВ

Расхладна постројења (ТТ)

В – Л-ЕЕ

Изборни предмет 3* (СМ)

В – Л-МВ

Термоенергетска постројења (ХиТЕ)

В – Кабинет

12.15

Мјерења у енергетици

В – Г1 – Л-МТ

Топлотни апарати (ХиТЕ)

В – С29

Технологија одржавања мотора и возила (СМ)

В – Л-МВ

Расхладна постројења (ТТ)

В – Л-ЕЕ

13.15

Мјерења у енергетици

В – Г2 – Л-МТ

Основи теорије турбомашина

В – С29

Технички енглeски jeзик (нижи ниво) II

В – С19

14.15

Мјерења у енергетици

В – Г2 – Л-МТ

Основи теорије турбомашина

В – С29

Технички енглeски jeзик (виши ниво) II

В – С21

15.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ХП – Лабораторија за хидраулику и пнеуматику

*Изборни предмет 3 (СМ) – Моторна возила II / Основи транспортне технике / Основи организације и економике

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

В ‒ С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

П – С21

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ

П – С21

(од 8.15 до 10.30)

Аутоматско управљање I

В – Л-АМ

9.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

В ‒ С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

П – С21

ЕЛЕКТРОНИКА II

П – Л-1204 (ЕТФ)

УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА

П – С29

Аутоматско управљање I

В – Л-АМ

10.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П ‒ С21

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

П – С21

ЕЛЕКТРОНИКА II

П – Л-1204 (ЕТФ)

УПРАВЉАЧКА И КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНИКА

П – С29

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ I

П – С21

(од 10.45 до 13.00)

Објектно оријентисано програмирање

В – С21

11.15

Актуатори и сензори

В ‒ С21

Хидраулика и пнеуматика

В – С21

Електроника II

В – Л-1204 (ЕТФ)

Управљачка и комуникациона техника

В – Л-МР

Објектно оријентисано програмирање

В – С21

12.15

Актуатори и сензори

П ‒ С21

Хидраулика и пнеуматика

В – С21

Електроника II

В – Л-1204 (ЕТФ)

Управљачка и комуникациона техника

В – Л-МР

13.15

Технички енглeски jeзик (нижи ниво) II

В – С19

14.15

Технички енглeски jeзик (виши ниво) II

В – С21

15.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе;  С11, С21 и С29 – сала на другом спрату Блок А
Л-АМ – Лабораторија за аутоматизацију,
Л-МР – Лабораторија за мехатронику и роботику
РЦМФ – Рачунарски центар Машинског факултета

У првој седмици наставе одржавају се ПРЕДАВАЊА и ВЈЕЖБЕ према објављеном распореду.

Студијски програм: ЗАШТИТА НА РАДУ

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

8.15

9.15

10.15

11.15

12.15

13.15

Технички енглeски jeзик I (напредни ниво)

(13.15 – 14.30)
В – С21

14.15

15.15

Технички енглeски jeзик I (нижи ниво)

(14.45 – 16.15)
В – С21 

16.15

17.15

18.15

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С21 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику
Л-МТ
– Лабораторија за мјерну технику