Петар Гверо ,  редовни професор
Катедра

Катедра за термотехнику

Предмети

Енергетски системи  (Први циклус)

Трансформатори топлоте  (Други циклус)

Симулацијa струјно термичких процеса  (Други циклус)

Погонски материјали  (Први циклус)

Сагоријевање  (Други циклус)

Обновљиви извори енергије  (Други циклус)

Енергетска ефикасност  (Други циклус)

Термодинамика II  (Први циклус)

Погонски материјали – 2016  (Први циклус)

Термодинамика II – 2016  (Први циклус)

Обновљиви извори енергије – 2016  (Први циклус)

Енергетски менаџмент и енергетска ефикасност – 2016  (Први циклус)

Експерти у тимском раду – 2016  (Први циклус)

Обновљиви извори енергије – ЕиСМ – 2016  (Први циклус)

Термодинамика I – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Наука о сагорјевању. Сагорјевање, гасификација и пиролиза биомасе. Математичко моделирање процеса сагорјевања, ЦФД моделирање. Мјерења у сагорјевању. Мјерења струјно-термичких процеса. Обновљиви енергетски извори. Енергетска ефикасност. Инсинерација отпада.

Наставна област

Погонски материјали, Расхладни уређаји

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1992, дип. инж. машинства
Машински факултет у Београду, Београд, 1998, магистар техничких наука
Машински факултет у Београду, Београд, 2003, доктор техничких наука

Публикaције, признaње, нaгрaде

Радова 35 на домаћим и међународним конференцијама,
Један рад у часописима са SCI листе,
Студијски боравци: Аустрија 2002 и Јапан 2004,
Позивна предавања 5.

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa

Члан Уређивачког одбора часпоиса Thermal Science, који се налази на SCI листи,
Одбор за енергетску ефикасност Савеза општина и градова Републике Српске.

Основни подаци
 • Петар Гверо
 • Кабинет

  Блок Б, други спрат, кабинет Б2-04

 • Консултације

 • Телефон

  051 433 097, локал 142

 • Е-пошта

  gvero.petar [at] gmail.com

 • www

 • Функција

  Шеф катедре

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама