info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања – други циклус

Прва година (4 + 1)

СЕМЕСТАР I (од 30. 10. 2023. до 19. 1. 2024. године)

Посљедња измјена: 20. 10. 2023.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ

П – С19

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

16.15

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА ЗАВАРИВАЊА И ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ

П – Л-МЗ

СТАНДАРДИЗАЦИЈА

И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА

П – С19

ОПТИМИЗАЦИЈА КОНСТРУКЦИЈА

П – С21

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ

П – С19

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

17.15

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА ЗАВАРИВАЊА И ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ

П – Л-МЗ

СТАНДАРДИЗАЦИЈА

И  ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА

П – С19

ОПТИМИЗАЦИЈА КОНСТРУКЦИЈА

П – С21

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ

П – С19

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

18.15

Пројектовање технологија заваривања и термичке обраде

В – Л-МЗ

Стандардизација и индустријска легислатива

В – С19

Оптимизација конструкција

В – С21

Нанотехнологије

В – Л-ТОР

Нумеричка математика

В – С11

19.15

Пројектовање технологија заваривања и термичке обраде

В – Л-МЗ

Стандардизација и индустријска легислатива

В – С19

Оптимизација конструкција

В – С21

Нанотехнологије

В – Л-ТОР

Нумеричка математика

В – С11

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С11С19 и С21 – сале Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање

Изборни предмет 1: Стандардизација и индустријска легислатива/ Рачунаром подржано пројектовање технолошких процеса
Изборни предмет 2: Базе података обрадних процеса/ Пројектовање технологија заваривања и термичке обраде
Изборни предмет 3: Развој производа/ Оптимизација конструкција

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 6. новембра 2023.

Наставни план (4+1, стр. 57): http://mf.unibl.org/nastavni-planovi-i-programi/
Листа одговорних наставника и сарадника (стр. 8): https://unibl.org/uploads/files/strane/studije/lons-2023-24/5.MSF.pdf

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

16.15

ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА

П – Л-ЕЕ

МЕХАНИКА ФЛУИДА II

П – С11

САГОРИЈЕВАЊЕ

П – Л-ЕЕ

ДВОФАЗНО СТРУЈАЊЕ

П – Л-ЕЕ

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

17.15

ТЕРМОДИНАМИЧКЕ МЕТОДЕ ВРЕДНОВАЊА

П – Л-ЕЕ

МЕХАНИКА ФЛУИДА II

П – С11

САГОРИЈЕВАЊЕ

П – Л-ЕЕ

ДВОФАЗНО СТРУЈАЊЕ

П – Л-ЕЕ

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

18.15

Термодинамичке методе вредновања

В – Л-ЕЕ

Механика флуида II

В – С11

Сагоријевање

В – Л-ЕЕ

Двофазно струјање

В – Л-ЕЕ

Нумеричка математика

В – С11

19.15

Термодинамичке методе вредновања

В – Л-ЕЕ

Механика флуида II

В – С11

Сагоријевање

В – Л-ЕЕ

Двофазно струјање

Сагоријевање

В – Л-ЕЕ

Нумеричка математика

В – С11

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 – сала на другом спрату Блок А
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Наставни план (стр. 101): http://mf.unibl.org/nastavni-planovi-i-programi/
Листа одговорних наставника и сарадника (стр. 10): https://unibl.org/uploads/files/strane/studije/lons-2023-24/5.MSF.pdf

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – Л-МР

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

16.15

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – Л-МР

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

17.15

ПРОПОРЦИОНАЛНА И СЕРВО ТЕХНИКА

П – Л-ХП

од 17.00 до 19.00

АКТУАТОРИ И СЕНЗОРИ

П – Л-МР

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С11

18.15

Актуатори и сензори

Актуатори и сензори

В – Л-МР

Нумеричка математика

В – С11

19.15

Пропорционална и серво техника

В – Л-ХП

од 19.00 до 21.00

Актуатори и сензори

В – Л-МР

Нумеричка математика

В – С11

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С11 – салa на другом спрату Блок А
Л-ХП
– Лабораторија за хидраулику и пнеуматику
Л-МР
– Лабораторија за мехатронику и роботику

Настава из предмета Интелигентне зграде ће се реализовати у љетњем семестру.

Изборни предмет 1: Теорија система/Сигурносна техника
Изборни предмет 2: Динамика машина и нумеричке методе/Виша теорија отпорности и МКЕ

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима