info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Распоред предавања – други циклус

Прва година (4 + 1)

СЕМЕСТАР I (од 1. 11. 2021. до 14. 1. 2022. године)

Посљедња измјена: 1. 11. 2021.

Студијски програм: ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
2

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
3

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С29

16.15

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ

П – Л-CAD

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С29

17.15

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ

П – Л-CAD

НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА

П – С29

18.15

НАНОТЕХНОЛОГИЈЕ

П – Л-CAD

Нумеричка математика

В – С29

19.15

Нанотехнологије

В – Л-CAD

Нумеричка математика

В – С29

Легенда:

П – предавања; В – вјежбе; С19С21 и С29 – сале Блок А
Л-ТОР – Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе
Л-МЗ – Лабораторија за материјале и заваривање

Изборни предмет 1: Стандардизација и индустријска легислатива/ Рачунаром подржано пројектовање технолошких процеса
Изборни предмет 2: Базе података обрадних процеса/ Пројектовање технологија заваривања и термичке обраде
Изборни предмет 3: Развој производа/ Оптимизација конструкција

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 12. новембра 2021.

Студијски програм: ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С19 и С29 – сале на другом спрату Блок А
Л-МВ – Лабораторија за моторе и возила
Л-ЕЕ – Лабораторија за енергетику

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 8. новембра 2021.

Студијски програм: МЕХАТРОНИКА

Вријеме

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

Легенда:

П – предавања, В – вјежбе; С21 и С29 – салa на другом спрату Блок А
Л-ХП
– Лабораторија за хидраулику и пнеуматику
Л-МР
– Лабораторија за мехатронику и роботику

Напомена: Студенти треба да изврше одабир Изборних предмета у договору са предметним наставницима до 8. новембра 2021.