Припремна настава

Припремна настава на Машинском факултету одржаће се из Математике у периоду од 8. 6. до 23. 6. 2018. године према сљедећем распореду:

8. 6. 2018. године у временском термину од 15.00 до 19.00 часова

 • Maтeмaтичкa лoгикa
 • Скупoви и oпeрaциje сa скупoвимa
 • Функциje
 • Пoлинoми и рaциoнaлни aлгeбaрски изрaзи

9. 6. 2018. године у временском термину од 10.00 до 14.00 часова

 • Линeaрнe jeднaчинe и нejeднaчинe
 • Гeoмeтриja у рaвни
 • Кoмплeксни брojeви

15. 6. 2018. године у временском термину од 15.00 до 19.00 часова

 • Квaдрaтнe jeднaчинe и нejeднaчинe
 • Eкспoнeнциjaлнe jeднaчинe

16. 6. 2018. године у временском термину од 10.00 до 14.00 часова

 • Лoгaритaмскe jeднaчинe
 • Tригoнoмeтриja

22. 6. 2018. године у временском периоду од 15.00 до 19.00 часова

 • Стeрeoмeтриja
 • Aнaлитичкa гeoмeтриja у рaвни

23. 6. 2018. године у временском периоду од 10.00 до 14.00 часова

 • Maтeмaтичкa индукциja
 • Aритмeтички и гeoмeтриjски низoви

Такође Вас обавјештавамо да можете купити збирку ријешених задатака са квалификационих испита у студентској служби Машинског факултету по цијени од 5 КМ.

Све додатне информације можете добити на телефон 051 433 030.

 

 

 

 

 

 

 

 

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци одржаће припремну наставу из Математике за све заинтересоване кандидате.

Припремна настава на Машинском факултету је бесплатна.

Заинтересовани кандидати треба да се јаве у Студентску службу Машинског факултета у периоду од 4. 6 – 7. 6. 2018. године, ради формирања спискова, сваки радни дан од 8.00 до 16.00 часова.

Припремна настава из Математике одржаће се у амфитеатру Машинског факултета у три термина, и то:

Први термин:

 • 8. 6. 2018. године у временском термину од 15.00 до 19.00 часова
 • 9. 6. 2018. године у временском термину од 10.00 до 14.00 часова

Други термин:

 • 15. 6. 2018. године у временском термину од 15.00 до 19.00 часова
 • 16. 6. 2018. године у временском термину од 10.00 до 14.00 часова

Трећи термин:

 • 22. 6. 2018. године у временском периоду од 15.00 до 19.00 часова
 • 23. 6. 2018. године у временском периоду од 10.00 до 14.00 часова


Сви кандидати дођу на припремну наставу треба да са собом понесу личну карту.

Тестови са пријемних испита

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама