Алати за обраду деформисањем – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 30 6
Наставници

Јовица Илићасистент

Милија Крајишникдоцент

Катедра

Катедра за технологију пластичности и обрадне системе

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Технологија обраде деформисањем, Пројектовање помоћу рачунара 1 – одслушани предмети

Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за конструкцију алата за пластично деформисање метала.

Исход учења

По успјешном полагању овог предмета студент ће бити у стању да:

 • за дати машински дио и производну серију одабере најприкладнији производни поступак,
 • пројектује концепцијски план траке за прогресивни алат за деформисање лима,
 • пројектује и конструише алат за израду дијела мале и средње сложености одређеном технологијом деформисања,
 • примјени функционалности CAD система за извршавање сљедећих задатака: израчунавање тежишта алата, прорачуна силе и рада, генерисање развијеног облика (припремка) за поступке савијања и извлачења, моделовања припремка за поступак истискивања и ковања, моделовање калупних плоча за поступак ковања у калупу.
Садржај предмета

Основни појмови. Подјела алата према врстама обраде. Основни принципи при конструисању алата. Пројектовање и конструкција алата за обраду лима: алати за пробијање и просјецање, алати за савијање, алати за дубоко извлачење, алати за фино раздвајање, комбиновани (прогресивни) алати. Пројектовање и конструкција алата за запреминско деформисање: алати за ковање, алати за истискивање, алати за алати за прецизно деформисање, вишепозициони алати. Концепцијско пројектовање алата за вучење, ваљање и профилисање.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројектног задатка и консултације.

Литература

1. Планчак, М., Вилотић, Д.: Алати за технологије пластичног деформисања метала, ФТН Нови Сад, 2011
2. Шљивић, М., Радоњић, Р.: Технологија обраде лима, Машински факултет, Бања Лука, 2009.

Облици провјере знања

Провјера знања се врши путем два колоквијума, израдом пројектног задатка и полагањем завршног испита. Подстиче се, прати и вреднује активно учешће студента у настави.

Активност на настави 5 бод. Пројектни задатак 20 бод.
Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 35 бод.
Колоквијум 2 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама