info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Опште карактеристике студија 3+2

На Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци се изводе високошколске студије по болоњском моделу у 3 циклуса приказаном у сљедећој табели:

Доктор наука – машинско инжењерство (PhD.=Др. инж)

ECTS

(3. степен)

Трећи циклус студија

480

450

420

390

360

360

Мастер машинства (MSc.)

ECTS

(2. степен)

Други циклус студија

300

270

240

210

Bachelor машинства (BSc.)

ECTS

(1. степен)

Први циклус студија

180

150

120

90

60

30

По завршетку основних академских студија у трајању од три године (6 семестара) стиче се звање ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА са 180 ECTS бодова. У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се иназив одређеног студијског програма.

По завршетку дипломских студија у трајању од пет година (10 семестара) стиче се звање МАСТЕР МАШИНСТВА – МАСТЕР (MSc.) са 300 ECTS бодова. У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се иназив одређеног студијског програма.

По завршетку докторских студија у трајању од осам година (16 семестара) стиче се звање ДОКТОР НАУКА – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (PhD.) са 480 ECTS бодова. У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се и назив одређеног студијског програма.

На Машинском Факултету Универзитета у Бањој Луци
студије су организоване кроз пет студијских програма: