Опште карактеристике студија 3+2

На Машинском факултету Универзитета у Бањој Луци се изводе високошколске студије по болоњском моделу у 3 циклуса приказаном у сљедећој табели:

Доктор наука – машинско инжењерство (PhD.=Др. инж)   ECTS
(3. степен)

Трећи
циклус
студија

480
  450
  420
  390
  360
  330
Мастер машинства (MSc.)    
(2. степен)

Други
циклус
студија

300
  270
  240
  210
Bachelor машинства (BSc.)    
(1. степен)

Први
циклус
студија

180
  150
  120
  90
  60
  30

По завршетку основних академских студија у трајању од три године (6 семестара) стиче се звање ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА са 180 ECTS бодова. У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се иназив одређеног студијског програма.

По завршетку дипломских студија у трајању од пет година (10 семестара) стиче се звање МАСТЕР МАШИНСТВА – МАСТЕР (MSc.) са 300 ECTS бодова. У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се иназив одређеног студијског програма.

По завршетку докторских студија у трајању од осам година (16 семестара) стиче се звање ДОКТОР НАУКА – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (PhD.) са 480 ECTS бодова. У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета, и уз академско звање додаје се и назив одређеног студијског програма.

На Машинском факултету организовани су сљедећи студијски програми:

 • ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
 • ЕНЕРГЕТСКО И САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО
 • МЕХАТРОНИКА
 • ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ
 • ЗАШТИТА НА РАДУ

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама