Почетна > Новости > Стручна пракса – ПРИЈАВА

Стручна пракса – ПРИЈАВА

Студенти четврте године I циклуса студија на свим студијским програмима обављају стручну праксу у оквиру наставног предмета СТРУЧНА ПРАКСА у трајању од 60 часова. Стручну праксу студент може обавити: у пословним субјектима са којима Машински факултет има потписан Споразум о сарадњи, лабораторијама на Машинском факултету или може сам предложити предузеће у којем ће обављати стручну праксу уз сагласност водитеља стручне праксе (академски ментор).

Студенти треба да доставе своје пријаве за обављање стручне праксе продекану за наставу на е-адресу: prodekan.nastava@mf.unibl.org до сриједе, 22. 7. 2020. године. Пријаве морају бити уско повезане са програмом студија, на основу којих ће се извршити додјељивање академских ментора. Стручна пракса треба да се реализује до краја академске 2019/2020. године.

Продекан за наставу
Проф. др Зорана Танасић