Почетна > Новости > Распоред припремне наставе

Распоред припремне наставе

Распоред припремне наставе са временом одржавања и областима

Распоред припремне наставе

18. 5.  

Скупови и операције са скуповима

Функције

Полиноми и рационални алгебарски изрази

19. 5.  

Линеарна функција, линеарне једначине и неједначине

Геометрија у равни

25. 5.  

Комплексни бројеви

Квадратна функција, квадратне једначине и неједначине

26. 5.  

Експоненцијална функција, експоненцијалне једначине и неједначине

Логаритамска функција, логаритамске једначине и неједначине

8. 6.  

Тригонометрија

Стереометрија

9. 6.  

Аналитичка геометрија у равни

Математичка индукција

15. 6.  

Аритметички и геометријски низови

Вјежба свих обрађених области у току припреме