Почетна > Новости > Коначна ранг листа резултата пријемног испита за упис у прву годину првог циклус студија

Коначна ранг листа резултата пријемног испита за упис у прву годину првог циклус студија

Спискови рангираних студената по студијским програмима:

Производно машинство

Енергетско и саобраћајно машинство

Мехатроника

Индустријско инжењерство

Заштита на раду

Упис у прву гoдину студиja ћe сe вршити oд 4. 7. дo 8. 7. 2022. гoдинe oд 8 дo 16 чaсoвa.

Зa упис нeoпхoднo je дoстaвити Студeнтскoj служби сљeдeћу дoкумeнтaциjу:

 

Инструкције за плаћање ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби.

Сви студенти имају обавезу да плате уписнину у износу од 42,00 КМ за упис зимског семестра и 20 КМ за уписни материјал.

За додатне информације користите телефон: 051 433 030 или е-адресу: studentska.sluzba@mf.unibl.org