Почетна > Новости > Коначна ранг листа резултата пријемног испита за упис у прву годину првог циклус студија у трећем уписном року

Коначна ранг листа резултата пријемног испита за упис у прву годину првог циклус студија у трећем уписном року

Спискови рангираних студената по студијским програмима:

Упис примљених кандидата ће се обавити 30. септембра 2020. године.

Зa упис je нeoпхoднo дoстaвити Студeнтскoj служби сљeдeћу дoкумeнтaциjу:

 

Инструкције за плаћање ћeтe дoбити у Студeнтскoj служби.

Сви студенти имају обавезу да плате уписнину у износу од 42,00 КМ за упис зимског семестра.

За додатне информације користите телефон: 051 433 030 или е-пошту: studentska.sluzba@mf.unibl.org