Почетна > Новости > Електронска пријава на конкурс

Електронска пријава на конкурс

Кандидати који желе да се пријаве на конкурс за упис на Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, а имају мјесто пребивалишта на удаљености преко 100 km (километара), могу да доставе електронску пријаву, уплату и скенирану документацију наведену по конкурсу на електронску пошту: pripremna.nastava@mf.unibl.org у периоду од 22.06.2020 до 26.06.2020. године.

Електронске пријаве доставити најкасније до 26.06.2020. године до 13.00 часова.

Пријавни лист и инструкције за уплату биће прослијеђене кандидатима на личну e-mail адресу коју треба доставити на електронску пошту: pripremna.nastava@mf.unibl.org (са назнаком „Пријава на конкурс“)

Инструкције за пријаву на конкурс:

Молимо Вас да уредно попуните образац пријаве на конкурс, који ћемо Вам прослиједили, са свим наведеним елементима и својеручно потпишете.

У рубрици студијски програм означите први студијски програм који желите да студирате и други студијски програм као алтернативни, уколико будете испод црте након рангирања на првом наведеном.

Извршите уплату, скенирану уплатницу (доказ о уплати у износу од 70 КМ), попуњен и потписан образац за Пријаву на конкурс скениран доставите са сљедећом документацијом:

на електронску пошту: pripremna.nastava@mf.unibl.org

На дан пријемног испита 01.07.2020. године, у периоду од 7.30 до 8.30. часова кандидати који су извршили електронске пријаве треба да доставе оригиналну наведену документацију, уплату и пријаву на конкурс, у Студентску службу Машинског факултета.