Зорана Танасић ,  ванредни професор
Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Предмети

Технологија организације индустријских система  (Први циклус)

Економика предузећа  (Први циклус)

Економика заштите на раду  (Први циклус)

Технологија организације индустријских система – 2016  (Први циклус)

Системско инжењерство  (Други циклус)

Организација производње  (Други циклус)

Основи организације и економике – 2016  (Први циклус)

Економика заштите на раду – 2016  (Први циклус)

Процесна организација – 2016  (Први циклус)

Експерти у тимском раду – 2016  (Први циклус)

Инжењерска економика – 2016  (Први циклус)

Управљање квалитетом – ПМ – 2016  (Први циклус)

Организација производње – 2016  (Први циклус)

Организација и економика предузећа – 2016  (Први циклус)

Управљање производњом – 2016  (Први циклус)

Управљање људским ресурсима – 2016  (Први циклус)

Инжењерско предузетништво – 2016  (Први циклус)

Истраживачка област

Индустријско инжењерство,
Rазвој социо-техничких система,
Системи менаџмента,
Менаџмент информациони системи.

Наставна област

Организација, економика и менаџмент у машинству;
Инжењерски менаџмент (Организација производње, Технологија организације индустријских система, Системско инжењерство, Економика заштите на раду, Економика предузећа).

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1996, дип. инж. машинства
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2004, магистар техничких наука и
Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2011, доктор техничких наука

Публикaције, признaње, нaгрaде

Радова 15 на домаћим и међународним конференцијама, Рад 1 у часопису, Књига 1, Скрипте 2, Студијски боравци 3.

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa
Основни подаци
 • Зорана Танасић
 • Кабинет

  Блок Б, други спрат, бр. Б2-11

 • Консултације

 • Телефон

  051 433 092, локал 156

 • Е-пошта

  zorana.tanasic [at] mf.unibl.org

 • www

  www.unibl.org/fis/zaposlen/1165-zorana-tanasic

 • Функција

  Продекан за наставу

  Шеф катедре

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама