Почетна > Наставно особље > Петар Гверо

gvero.petar [at] gmail.com

051 433 097, локал 142

Кабинет

Блок Б, други спрат, кабинет Б2-04

Библиографија
проф. др Петар Гверо

Функција

Шеф катедре

Петар Гверо

Редовни професор

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1992, дип. инж. машинства

Машински факултет у Београду, Београд, 1998, магистар техничких наука

Машински факултет у Београду, Београд, 2003, доктор техничких наука

Истраживачка област

Наука о сагорјевању. Сагорјевање, гасификација и пиролиза биомасе.

Математичко моделирање процеса сагорјевања, ЦФД моделирање. Мјерења у сагорјевању. Мјерења струјно-термичких процеса. Обновљиви енергетски извори. Енергетска ефикасност. Инсинерација отпада.

Наставна област

Погонски материјали, Расхладни уређаји