Почетна > Наставно особље > Милан Тица

milan.tica [at] mf.unibl.org

051 433 036, локал 125

Кабинет

Блок Б, први спрат, кабинет Б2-19

Библиографија
проф. др Милан Тица

Функција

Шеф катедре

Милан Тица

Ванредни професор

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 1999, дип. инж. машинства

Машински факултет Универзитета у Нишу, 2004, магистар техничких наука

Машински факултет Универзитета у Нишу, 2012, доктор техничких наука

Истраживачка област

Машинске конструкције,

Управљање ризиком,

Развој производа,

Сигурност и безбједност машинских система.

Наставна област

Машински елементи,

Машинске конструкције,

Сигурносна техника,

Основи конструисања,

Развој производа.