Почетна > Наставно особље > Горан Јотић

goran.jotic [at] mf.unibl.org

051 433 000, локал 109

Кабинет

Блок А, приземље, кабинет А0-01

Библиографија
Горан Јотић, ма

Горан Јотић

Виши асистент

Образовање

Машински факултет Универзитета у Бањој Луци, 2010, дип. инж. машинства

Истраживачка област

Координатна метрологија,

Мјерење механичких величина електричним путем,

Мјерни претварачи.

Наставна област

Теорија и техника мјерења,

Мјерна техника,

Основи метрологије,

Мјерна техника у инжењерству заштите,

Стандардизација и оцјена усаглашености.