info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторија за технологију обраде резањем и обрадне системе

Шеф лабораторије

Доц. др Бранислав Средановић

Особље

Проф. др Симо Јокавновић,
Проф. др Гордана Глобочки-Лакић,
Проф. др Ђорђе Чича,
Доц. др Стево Боројевић,
Саша Тешић, ма

Телефон

+387 51 433 034 051 433 000, локал 111

ДЈЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

 • Истраживање конвенционалних и неконвенционалних технологија обраде резањем (високобрзинска обрада, обрада тврдих материјала, микрообрада, хибридне технике, итд.),
 • Истраживање обрадивости материјала у процесу резања (утврђивање продуктивности и економичности процеса, мјерење отпора резања, хабања резног алата, квалитета обрађене површине, итд.),
 • Моделирање, симулација и оптимизација процеса обраде резањем коришћењем аналитичких и механистичких метода, метода вјештачке интелигенције, методе коначних елемената, итд.,
 • Развој и пројектовање машина алатки, алата и прибора у обради резањем,
 • Истраживање и испитивање статичких, кинематских и динамичких карактеристика машина алатки,
 • Истраживање и развој оптималних стратегија обраде и њихова имплементација кроз програмирање CNC машина помоћу CAM пакета.

 

ОПРЕМА У ЛАБОРАТОРИЈИ

 • Мјерни ланац KISTLER за мјерење сила резањем, који се састоји се из сљедећих компоненти: динамометар Kistler 9257B, коненциони и управљачки кабал, појачивач сигнала Kistler 5070, A/D конветорску рачунарску картицу и PC софтвер за обраду резултата мјерења (DynoWare),
 • Алатни микроскоп MITUTOYO TM-505 са могућношћу увећања 30x и 75x, камером високе резолуције и PC софтвером за обраду слике и мјерење,
 • Уређај за мјерење храпавости MITUTOYO SJ-301 са PC софтвером за обраду резултата мјерења,
 • Троосни обрадни центар EMCO Concept Mill 450,
 • Симулатори управљачких јединица: Sinumerik 810/840D, Heidenhain TCN 426/430, Fanuc Series 21,
 • Едукациони струг EMCO Turn 55 са управљачком јединицом Sinumerik 810/840D,
 • CNC струг OKUMA 7000SL,
 • Универзалне алатне машине: универзални струг, универзална и алатна глодалица, бушилице, брусилице,
 • PC рачунари са намјенским софтверима.

 

Карактеристике лабораторијске опреме

АКТИВНОСТИ У ЛАБОРАТОРИЈИ

Наставне активности на првом и другом циклусу студија првенствено се односе на студијски програм Производно машинство, али и на друге студијске програме који се изводе на Машинском факултету (Мехатроника, Индустријско инжењерство и менаџмент). Настава се одвија путем предавања, аудиторних и практичних вјежби на предметима чији се наставни садржаји односе на технологије обраде и рачунаром подржане технологије: Производне технологије, Технологија обраде резањем, Машине алатке, Алати и прибори, Рачунаром интегрисана производња, Трибологија, Неконвенцинални поступци обраде, Производња подржана рачунаром, Флексибилни технолошки системи и др. У лабораторији се изводе експериментална истраживања током израде завршних радова на првом и другом циклусу студија.

Активности у оквиру научно-истраживачких и стручних пројеката великим дијелом су подржане од стране градских и републичких развојних агенција и надлежних министарстава у Влади Републике Српске. У периоду од 2012. до 2017. године реализована су три билатерална пројекта са истраживачима из Лабораторије за одрезавање Факултета за стројништво из Љубљане. Пројекти су подржани од надлежних министарстава у Влади Републике Српске и Републике Словеније. У оквиру ових пројеката реализована су истраживања која се односе на хибридне технологије, микрообраду и обраду тешкообрадивих материјала.

Од 2017. године у континуитету је реализација стручног пројекта оспособљавања већег броја CNC оператера и програмера подржаног од стране CIDEA-е. Овај вид активности подржан је од водећих предузећа металопрерађивачке индустрије региона: „Kolektor CLL“ Лакташи, „Mahle“ Бања Лука, „PMP Jelšigrad“ Градишка, „TIKT manufaktura“ Градишка, „VIS“ Бања Лука, „DASS Prom“ Бања Лука и др. Поред наведених активности у лабораторији се континуирано организују курсеви из CNC програмирања од 2014. године.

Динамика процеса резања и његова интеракција са механичком структуром обрадног система – циљ развој аналитичких и нумеричких модела симулације динамичког понашања елемената обрадног система.

Развој и тестирање модела на бази вјештачких неуронских мрежа за мониториг процеса обраде – циљ успостављање оптималног вођења процеса путем познавања и моделирања показатеља процеса обраде резањем.

Развој модела универзалне обрадивости материјала – циљ успостављање универзалне обрадивости материјала, те формирање база знања. Овај пројекат билетарлне сарадња са Лабораторијом за резање Факултета за стројништво из Љубљана је подржан од стране Министарства науке и технологије у Влади РС.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА