info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторија за пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара – CAPP (Computer Aided Process Planing)

Шеф лабораторије

 Доц. др Стево Боројевић

Особље

Проф. др Симо Јокавновић,
Проф. др Ђорђе Чича,
Доц. др Бранислав Средановић,
Саша Тешић

Телефон

+387 51 433-034

Основни програм ове лабораторије је усмјерен на аутоматизацију пројектовања технолошких процеса, која се остварује примјеном рачунара, што има доминантан утицај на квалитет и цијену производа. Пројектовање технолошких процеса примјеном рачунара остварује се примјеном CAPP (Computer Aided Process Planning) система. Они представљају скуп рачунаром подржаних функција, које потпомажу рад пројектанта технолошких процеса. Зависно од стратегије развоја CAPP система, у примјени су три нивоа подршке коју CAPP системи омогућује пројектанту технолошких процеса и то:

 • Нижи ниво, који подразумијева примјену рачунара за меморисање и претраживање података, за технолошке процесе који су претходно пројектовани класичним методима;
 • Виши ниво CAPP система аутоматски генеришу пројекте технолошких процеса, за мање сложене дијелове;
 • Највиши ниво развоја CAPP система подразумијева укључивање у систем знања и експертности за пројектовање технолошких процеса. Тако пројектован CAPP систем у потпуности преузима улогу пројектанта технолошких процеса.

 

ДЈЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

 • Развој специјализованих система за пројектовање технологије за потребе привреде;
 • Рачунарска и програмска подршка научноистраживачким активностима у области пројектовања технологије;
 • Наставна база за додипломске и последипломске студије из предмета Пројектовање технолошких процеса, Пројектовање производних система и Монтажне технологије а посебно за израду мастер радова и наставе на докторским студијама;
 • Иновација знања инжењера из области пројектовања технолошких процеса примјеном рачунара;
 • Технолошко препознавање и развој експертних система на бази елемената вјештачке интелигенције;
 • Моделирање, симулација и оптимизација технолошких процеса производње;
 • Примена компјутера у инжењерским активностима кроз интегрисане системе као што су CAD/CAM системи у области пројектовања производа и технологије израде истих;
 • Развој практичних знања у коришћењу CAD/CAM система и програмирању нумерички управљаних машина;
 • Стицање практичних искустава у припреми програма за нумерички управљане машине алатке;
 • Примјена расположивих CAD/CAM програмских система као што је ProEngineer, Autodesk Inventor, Catia, SolidWorks, ………………………. и сл. за изградњу геометријског модела радног предмета и генерисање путање алата за израду дијела на нумерички управљаним машинама алаткама;
 • Израда програма за конкретан радни предмет на расположивим нумеричким машинама у лабораторији.

 

ОПРЕМА ЛАБОРАТОРИЈЕ

 • PC рачунари, ласерски штампачи и скенери;
 • CAD/CAM програмски системи Pro/ENGINEER Catia, SolidWorks;
 • CAx радна станица (CAD, CAM, CAE, CAPP, ….);
 • Програмски систем Tecnomatix Plant Simulation;
 • Програмска љуска за пројектовање експертних система BEST;
 • Алатна глодалица са нумеричким управљањем тип WФ 5/800 и управљачком јединицом Heidenhain TNC124;
 • Едукациони струг EMCO PC TURN 55 са управљачком јединицом Sinumeric 840d и припадајућим софтвером WinNC;
 • Обрадни центар EMCO Concept Mill 450, са 5 радних станица са симулаторима и измјењивим управљачким јединицама – SINUMERIK 810/840D, Heidenhain TCN 426/430, Fanuc Series 21.

 

АКТИВНОСТИ У ЛАБОРАТОРИЈИ

 • Развој система за симултано пројектовање производа и технолошких процеса – SIPROTEX систем. Овај систем у фази детаљног пројектовања дијелова користи концепт развијених технолошких типских форми, док у фази пројектовања технолошких процеса користи еволутивне алгоритме (генетски алгоритам). Као крајњи резултат SIPROTEX систем омогућава потпуну аутоматизацију кључне активности пројектовања технолошких процеса која се односи на одређивање редосљеда извођења операција и захвата, уз генерисање прелиминарних трошкова обраде.
 • Повезивање CAD и CAPP система и развој рачунарски интегрисане производње;
 • CAPP систем представља везу између CAD и CAM система. Први ниво интеграције остварује се превођењем геометријског модела производа из CAD система у модел заснован на технолошким формама. Други ниво интеграције је примјена CAM система за пројектовање операција обраде, односно за израду одговарајућих NU програма. У интегрисаном CAD/CAPP/CAM систему аутоматизовано се генеришу захвати и операције и израда одговарајућег NU програма.
 • Tecnomatix Plant Simulation представља програмски систем, који је намјењен за моделирање, симулацију и оптимизацију процеса производње. Моделирање технолошких процеса односно стварање симулационог модела реалних технолошких процеса примјеном програмског система Tecnomatix Plant Simulation је могуће извршити у 2D и 3D окружењу.
 • У развоју програмских рјешења интегрисаних CAD/CAPP/CAM система централно мјесто припада експертним системима, који су базирани на примјени принципа и метода вјештачке интелигенције.
 • Примјена система за аутоматизацију пројектовања модуларних помоћних прибора интегрисан је у програмски систем SolidWorks.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА