info [at] mf.unibl.org

+387 (0)51 433 000

Лабораторија за нумеричке симулације (CFD)

Шеф лабораторије

Проф. др Петар Гверо

Особље

Телефон

Дјелатност Лабораторије

CFD анализе стројно-термичких процеса су главни фокус активности лабораторије. Лабораторија је до сада највише радила на проблемима сагоријевања, везаних за дизајн и оптимизацију гасних горионика, као и дизајн котлова на биомасу. Учествовала је у реализацији неколико пројеката као што су: FP7 HP-SEE High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research Communities, 2010, Contract n°: RI-261499, и прије тога FP6 Flexible Permixed Burners for Low-cost Domestic Heating Systems (Flex-Heat), EC INCO-CT-2004-509165, 2004 – 2007. У посљедње вријеме лабораторија је радила и на усвајању тзв. open source алата као што је Open Foam.

Опрема и ресурси у лабораторији

У оквиру лабораторије тренутно су смјештене три радне станице, са пратећом инфраструктуром и лиценцама за: Star CD – CFD софтверски пакет, Fluent – CFD, Chemkin, ProE, SolidWorks.